• Novinky

      • ÚČELOVÉ CVIČENIA (ÚC_jeseň) „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 - druhý stupeň (ročníky 5. - 9.)

      • Učivo OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA slúži na integráciu vedomostí získaných a osvojených v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

       Dátum:                                   26.10.2018

       Začiatok:                                8:00 hod.

       Koniec:                                  12:35 hod.

       Oblečenie žiakov:               výstroj - športová (turistická obuv), teplákové (šuštiakové) oblečenie, tričká (odporúčame s dlhými rukávmi), ruksak s občerstvením s dôrazom na zabezpečenie pitného režimu, karta poistenca, prípadne ešte nabitý a zapnutý mobilný telefón

       Príprava žiakov vykonaná dňa: 25.10.2018 triednymi učiteľmi

        

      • E-Testovanie 5-2018 pre piatakov

      • Vážení rodič/rodičia, oznamujeme, že dňa 5. novembra 2018 sa na ZŠ Budatínska 61 uskutoční E-Testovanie 5-2018, ktoré umožní žiakom piateho ročníka absolvovať prípravu na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka a deti tak budú mať možnosť, aby si otestovali úroveň vstupných vedomostí modernou elektronickou formou, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA. Testy sa uskutočnia v rámci vyučovania.

       Vedenie školy

      • Už sme "Budatínci"

      • 17. október bol pre našich prváčikov významný deń. Za zvukov študentskej hymny bol každý z nich veľkou ceruzkou slávnostne pasovaný za "BUDATÍNCA". Spoločne zložili sľub a prísahu, že budú usilovnými žiakmi a dobrými kamarátmi. Pani riaditeľka a zástupkyňa im odovzdali medailu a pani učiteľky  pamätný list. Po  prejdení bránou "Budatínska" sa stali "veľkáčmi". Na záver nám predviedli, čo sa doteraz naučili. Po slávnosti ich čakala minidiskotéka, chutné občersvenie a fotenie s rekvizitami.  fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

      • Vážení rodičia prvákov,

       srdečne Vás pozývame  na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU NAŠICH PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2018 o 14.15 hodine vo vestibule školy.

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 29. októbra 2018  riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov.

       Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                       Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                 riaditeľka