• Okresné kolo Olympiády

    • Dôležité termíny a dokumenty

    • Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku sa uskutoční 27. 11. 2019

      v ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava.

      

     Školské kolo je potrebné zrealizovať do 8. 11. 2019 a jeho vyhodnotenie poslať      do 7 dní spolu s vyplnenou prihláškou na adresu: 

                                                     zsbudatinska@gmail.com  

      

                                                Viac informácií získate na www.iuventa.sk súťaže a olympiády.

      

      

      

     Potrebné tlačivá nájdete TU:

     OSJLprihl..rtf

     slskabcvl.xls

     slskabcvyh.rtf