• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, milí žiaci, v súvislosti s Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 18.5.2022 riaditeľka školy udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka prídu riadne do školy a absolvujú Testovanie 5.

       S pozdravom 

       Mgr. Marta Režnáková, RŠ

      • Poďakovanie

      • V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnila brigáda, ktorú pomohli zorganizovať rodičia. Zúčastnili sa jej opätovne rodičia, ktorí pravidelne priložia ruku k dielu, niektorí zamestnanci školy aj žiaci.

       Tentokrát sa nám podarilo:

       - vypratať starý nábytok do veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečilo rodičovské združenie,

       - pripraviť zeminu do vyvýšených záhonov,

       - upraviť záhony pred vchodom do budovy školy,

       -  opraviť strechy na altánkoch na školskom dvore, ktoré sú, žiaľ, pravidelne devastované vandalmi,

       - pokračovať v príprave kabeláže na internetové pripojenie na prvom stupni a do odborných učební.

       Veľmi si vážime, že účastníci brigády dali pred voľnou sobotou prednosť práci, ktorá priniesla úžitok všetkým.

       ĎAKUJEME!