• Školská jedáleň


    • Vedúca školskej jedálne a kuchyne: Darina Fazekasová.   

     Telefón:02/63 829 207

     email: sjbudatinska@gmail.com

     Hlavná kuchárka: Alena Mátéová 
     Stránkové dni: každý deň od 7.00 do 8.00 hod.

      

      

            Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V tomto školskom roku sa v našej jedálni stravuje   560 stravníkov. Jedáleň poskytuje samozrejme možnosti stravovania žiakom I., II. stupňa, učiteľom a iným záujemcom o stravovanie.
      

     Jedálny lístok (podľa vyhlášky č 330/2000 Zb. z. príloha č. 1) je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený pri vchode do školy a v školskej jedálni a na Edupage.
     Skladba jedálneho lístka je nasledovná:
        1x  v týždni múčne jedlo (sladké) , 1x týždenne polomäsité
        2x  v týždni celé mäso
        1x  v týždni slané bezmäsité jedlo 

      

     Ceny obedov sú nasledujúce:

     • 1. - 4. ročník     -    1,21  €                                     
     • 5. - 9. ročník     -    1,30 €
     • zamestnanci         -   1,41 €
     • ostatní stravníci  -   3,27 €

      

     Od 1.1.2021 je paušálna réžia 10€ (viď VZN č.15/2020 z 15.12.2020)


      

     Obedy sa platia vždy mesiac vopred podľa splatnosti uvedenej v Edupage. Zákonný zástupca dieťaťa môže uhrádzať platbu za stravu cez internet banking alebo VIAMO. Stravník je zahlásený vždy na obed pokiaľ ho zákonný zástupca cez Edupage neodhlási. Ak chce zákonný zástupca svoje dieťa zo stravy odhlásiť dlhodobo, je potrebné napísať žiadosť a poslať ju email školy (zsbudatinska@gmail.com resp sjbudatinska@gmail.com) alebo priniesť do ŠJ.

                                                                             

     Obed


     Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja ovocia, alebo dezertu a šalátu. Šaláty a zeleninové prílohy sa pripravujú vždy čerstvé z čerstvej sezónnej  zeleniny. Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme hlavne na pestrosť, striedanie technologických postupov ( varenie, dusenie, pečenie atď. ), taktiež aby prílohy k hlavnému jedlu sa striedali a jedlá boli vždy chutné a nutrične vyvážené.

     Odhlásenie

     Žiaci, alebo ich rodičia môžu v prípade choroby, školského výletu, či z iného dôvodu stravníka odhlásiť najneskôr do 7.30 hod príslušného dňa cez Edupage.

     Číslo účtu ŠJ IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

      

     Aktualizované 09.09.2021