• Zvonenia

    Štvrtok 22. 10. 2020
   • Fotogaléria

    • OFN Petržalka 2019
    • 2.A v prírodovednom múzeu
    • 4.D vo včelárstve
    • ŚvP SKI Makov 2.A, 3.A, 3.C, 3.D
    • ŚvP Duchonka 4.A, 4.B, 4.C
    • 4.D trieda v ÚĹUVe
    • Zápis detí do 1. ročníka
    • DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ PRED ZÁPISOM
    • Triedenie odpadu 2.A a 2.B