• Novinky

      • Riaditeľské voľno

       Vážení rodičia, milí žiaci, v súvislosti s Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 18.5.2022 riaditeľka školy udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka prídu riadne do školy a absolvujú Testovanie 5.

       S pozdravom

      • Poďakovanie

       V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnila brigáda, ktorú pomohli zorganizovať rodičia. Zúčastnili sa jej opätovne rodičia, ktorí pravidelne priložia ruku k dielu, niektorí zamestnanci školy aj žiaci.

       Tentokrát sa nám podarilo:

       - vypratať starý nábytok do veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečilo rodičovské združenie,

      • DEŇ ZEME

       Deň Zeme si pripomíname od roku 1970.

       Na našej škole sme dnešný deň venovali environmentálnym aktivitám, ktoré mali za cieľ prehĺbiť znalosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

      • Apríl - mesiac lesov

       Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom aj našim zamestnancom, že sa v 13. týždni zapojili do zberu papiera. Podarilo sa naplniť kontajner a skoro dve tony starého papiera smerujú na recykláciu. Sme radi, že práve apríl, ktorý si pripomíname od roku 1952 ako mesiac lesov, sme zahájili týmto environmentálnym počinom. Nešlo o súťaž, ale teší nás, že sa spomedzi našich tried našlo zopár rekordérov. Prvé miesto obsadila trieda VII. A, ktorá odovzdala 304,5 kg, druhé miesto patrí triede I. D s 287 kg a na tretie miesto sa dostala trieda IV. A so 184,5 kg.

   • Zvonenia

    Štvrtok 26. 5. 2022
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje