• Novinky

      • Oznam pre rodičov všetkých žiakov

       Vážení rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré bude vo štvrtok 13.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy. Po jeho skončení asi o 17.20 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ, na ktorých si okrem iného zvolíte nové triedne výbory. Zástupca každej triedy sa zúčastní na zasadnutí Rady rodičov o 18.00 hod. v zborovni školy.

      • Vzdelávacie poukazy

       Vážení rodičia, dnes bol každému žiakovi vydaný Vzdelávací poukaz. Na jeho zadnej strane sú informácie o jeho uplatnení a tiež zoznam krúžkov, ktoré plánujeme viesť. Krúžok bude pracovať za predpokladu, že sa do neho prihlási minimálne 12 žiakov. Prosíme rodičov, aby po zakrúžkovaní jedného z menovaných krúžkov poukaz podpísali obidvaja zákonní zástupcovia a vrátili triednym učiteľom. Ak jeden zo zákonných zástupcov z nejakého dôvodu nemôže poukaz podpísať, informujte o tom triedneho učiteľa. Bližšie informácie môžete dostať na zasadnutí triednych aktívov dňa 13.9.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

       "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky.

      • OZNAM PRE RODIČOV ALE AJ DETI


       Vyučovanie 4. a 5. septembra 2018:

       utorok, streda
       1.stupeň- 4 hodiny do 11:40
       2.stupeň- 5 hodín do 12:35
       V utorok 4.9.2018 prvé dve vyuč. hodiny triednické hodiny, zvyšné vyučovacie hodiny - preberanie učebníc pre triedy - doplnenie podľa možností a potrieb žiakov.

       Vedenie školy

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

       Začiatok školského roka pre žiakov 2. - 9. ročníka bude 3.9.2018 o 8.30 hodine. Žiaci pôjdu do svojich tried podľa označenia. Budú mať prvú triednicku hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Ich prvé stretnutie skončí o 9.45 hodine.

       Slávnostné privítanie prvákov bude vo vestibule školy o 9.00 hodine. Deti spolu s rodičmi potom pôjdu do svojich tried. Rodičia dostanú prvé potrebné informácie od triednych učiteľov.

      • Spevácky zbor SUPERAR

       Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

   • Zvonenia

    Sobota 22. 9. 2018
   • Fotogaléria

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
    • Výlet Zlín 1.A, 4.A, 4.B, 4.C
    • Penalta 2017-18
    • V sanitke
    • OFN Petržalka 2018
    • Exkurtia v RTVS
    • Výlet na farmu
    • Okresné kolo McDonalds Cup
    • Zápis detí do 1.ročníka 2018-19