• Novinky

      • Režijné náklady

       Vážení zákonní zástupcovia,

       miestne zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1.1.2021 nové VZN o zmene režijných poplatkov, ktoré sú uvedené v prílohe. Miestne zastupiteľstvo ich odôvodnilo neustálym zvyšovaním prevádzkových nákladov z dôvodu zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ.

      • Dištančné vyučovanie

       Vážení zákonní zástupcovia,

       dovoľte nám popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021 a najmä veľa zdravia a sily.

       Od 11.1.2021 bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou pre I. aj II. stupeň základnej školy cez platformu MS Teams. Vyučovanie je povinné a akékoľvek nezrovnalosti prosíme konzultovať s triednou pani učiteľkou / triednym pánom učiteľom. Informácie o rozvrhoch pre I. stupeň počas dištančného vzdelávania dostanete od triednych pani učiteliek.

   • Zvonenia

    Nedeľa 17. 1. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje