• Novinky

      • Beseda so spisovateľkou

       V piatok 16.3.2018 sme v našej školskej knižnici privítali milú návštevu. Pozvanie na besedu o svojich knihách prijala pani spisovateľka Gabriela Dittelová aj s pani ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou. Žiaci prvých a druhých ročníkov s nimi strávili veľmi príjemný čas. Diskusia bola živá, často aj úsmevná, napriek tomu, že niektorí žiaci sa stretli s tvorcami kníh po prvýkrát. Veľké poďakovanie patrí aj vydavateľstvu TRIOPublishing, v spolupráci s ktorým bola táto beseda zorganizovaná. fotoalbum

      • Pomôžme spoločne škole

       Rada rodičov a zástupcovia ZŠ Budatínska, by sa chceli poďakovať všetkým rodičom a podporovateľom našej školy za príspevky, ktoré nám boli poskytnuté vo forme 2% z Vašich daní v minulom roku.

       Zároveň by sme Vás chceli aj tento rok požiadať o túto formu podpory. Peniaze by boli použité na financovanie poslednej etapy výmeny starých klasických tabúľ, vybavenie ďalších tried interaktívnymi tabuľami a vybudovanie odborných učební.

      • Okresné kolo Pytagoriády

       13.3 a 14.3. sa 12 žiakov našej školy zúčaslo okresného kola Pytagoriáády. Boli to najúspešnejší riešitelia školského kola tejto súťaže. Darilo sa im aj v okresnom kole. Úspešnými riešiteľmi boli: Samuel B. - 3.C, Tomáš S. - 4.C, Samuel K. - 4.C, Filip P. - 5.B, Anastasiia S. - 5.B, Zuzana S. - 5.C Blahoželáme

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská

       V škôlke na Lietavskej ulici sa už deti tiež tešia, že z nich budú školáci. Naši prváci s pani učiteľkami ich pozvali do svojich tried. Predviedli im, ako pracujú: čítajú, píšu, počítajú, ale aj hrajú sa. Škôlkari sa boli pozrieť aj v telocvični a školskom bazéne. Hodina rýchlo ubehla a bolo treba vrátiť sa do škôlky. Onedlho nás však mnohí navštívia znovu - bude totiž zápis do 1.ročníka. fotoalbum

      • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

       Srdečne pozývame rodičov budúcich prvákov na Deň otvorených dverí pred zápisom do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční 22.03.2018 v dopoludňajších hodinách 8.00 - 10.40 a popoludňajších hodinách 14.00 - 14.50 podľa rozvrhu zverejnenom na našej stránke v záložke Zápis do 1. ročníka.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

       Vážení rodičia,

       zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2018. Všetky potrebné dokumenty a tlačivá sú zverejnené na našej stránke v záložke Zápis do 1.ročníka. Spustená bude aj elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Rodičia si ju môžu vyplniť doma. S vytlačenou a podpísanou prihláškou prídu s dieťaťom na zápis. V platnosti zostáva aj možnosť vyplnenia a vytlačenia papierového zápisného lístka z našej stránky alebo vyplnenie lístka priamo na zápise.

   • Zvonenia

    Štvrtok 22. 3. 2018
   • Fotogaléria

    • Deti z MŚ Lietavská
    • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Dittelovou
    • Lyžiarsky kurz 2018
    • Hviezdoslavov Kubín - 1.stupeń
    • Návšteva detí z MŚ Strečnianska
    • Karneval
    • Vianočná besiedka
    • V laboratóriu Kids Lab
    • Mikuláš v škole