• Novinky

      • PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA (termín 15.1. – 19.1.2018)

       V dňoch 15. – 19.01.2018 majú naši žiaci piateho ročníka neobvyklú možnosť zúčastniť sa netradičných vyučovacích hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy Spoznaj mňa a kultúru mojej krajiny, Tradície krajiny, Umenie, Práca v tíme, Prezentačné zručnosti, Moja cesta v živote sú primerané a prispôsobené tejto vekovej skupine. Ide o projekt EDUCATE SLOVAKIA. V rámci jedného týždňa a riadneho vyučovania každý žiak piateho ročníka absolvuje 5 vyučovacích hodín anglického jazyka v skupinách tak, ako sú rozdelení na vyučovacie hodiny anglického jazyka. Program v angličtine bude vždy realizovať medzinárodná dvojica vyučujúcich – zahraničných lektorov.

      • Teplákový deň v škole???

       Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie.

       Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

       V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.

      • Vianočné trhy vo Viedni

       Viedeň je jedným z najúžasnejších miest v Európe na predvianočnú a vianočnú návštevu. Je to mesto s bohatou históriou a desiatkami atrakcií k videniu. Vianoce vo Viedni sú kúzelné - slávny nie je iba jeden vianočný trh, ale niekoľko z nich!

       Aj tento školský rok sa pani učiteľky Želinská, Matušková a Kubínyiová 13.12.2017 spolu so 41 žiakmi 7. - 9. ročníka vybrali na celodenný výlet do očarujúcej Viedne. Vianočné trhy, expozície v múzeu a nakupovanie si všetci skutočne užívali!

      • VIANOČNÁ BESIEDKA

       Súčasťou predvianočnej atmosféry bola Vianočná besiedka. Bohatý program plný tanca, spevu, divadielka, hry na hudobných nástrojoch, či zábavy v podobe vianočnej reklamy pripravili s pani učiteľkami a vychovávateľkami žiaci 1. stupňa. Radosť v detských očiach bol najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave besiedky podieľali. Bodkou za všetkými vystúpeniami bol spoločný spev koledy "Tichá noc". Zážitok bol umocnený svetlom sviečok v prítmí a slzami v očiach rodičov a pedagógov. Všetkým prajeme krásne Vianoce... fotoalbum

      • V LABORATÓRIU KIDS LAB

       Žiaci 4.C s pani učiteľkou Moťovskou absolvovali zážitkové vyučovanie v chemickom laboratóriu Kids Lab. Počas dvoch hodín urobili 3 pokusy zamerané na zistenie obsahu vitamínu C. fotoalbum

   • Zvonenia

    Pondelok 22. 1. 2018
   • Fotogaléria

    • Vianočná besiedka
    • V laboratóriu Kids Lab
    • Mikuláš v škole
    • Noc strašidiel
    • Jubilejný 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka (okresné kolo)
    • Interaktívne divadlo
    • Dopravné ihrisko
    • Európsky týždeń športu
    • Projekt Semená rastlín 2.D