• Novinky

      • Školské kolo Pytagoriády

       12. decembra sa 32 žiakov 3.ročníka a 35 žiakov 4.ročníka zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Darilo sa im dobre a 14 tretiakov a 13 štvrtákov sú úspešnými riešiteľmi tohto kola. Traja najúspešneší z každého ročníka budú reprezentovať našu školu v OK Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci 2019. Sú to: 3.ročník - Daniel Laurovič 3.C, Alžbeta Cáková 3.A, Natália Vidová 3.D, Lukáš Chren 4.C, Dorota Fottová 4.C, Samuel Bizoň 4.C. Prajeme im veľa matematických úspechov.

      • Vesmírom k sníčkom

       Dňa 10.12. strávili žiaci 2.A dopoludnie plné básní a fantázie s pani spisovateľkou Evou Ďurišovou. Čítali a kreslili planéty z knihy Vesmírom k sníčkom a kreatívne pracovali na svojich vlastných planétach. fotoalbum

      • Vianočná pošta

       Žiaci 2.A triedy sa zapojili do akcie Vianočná pošta, ktorá pamätá na starých ľudí v domovoch dôchodcov. Vyrobili pekné vianočné pozdravy a poslali ich dôchodcom do Púchova. Určite potešili ich srdiečka.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

       12.12. a 13.12.majú žiaci 3. - 8. ročníka možnosť zapojiť sa do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Traja najúspešnejší žiaci z každého ročníka postupujú do okresného kola tejto súťaže.

      • Po roku prišiel zas Mikuláš

       A na tabuliach sa znova objavili vety: "Na svätého Mikuláša..." - veď to poznáte. Keď sa potom v okne zjavil sám Mikuláš, v triedach zneli piesne: "Mikuláš, čo v tom vreci máš?" Pre dobré detičky čokoládu. Prišiel aj čert s anjelom a všetci sa dobre bavili. Čert však mal pre istotu aj metlu. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa znova o rok. fotoalbum

      • Informatická súťaž ibobor

       V týždni 12. - 16. novembra sa 99 žiakov 2. - 9. ročníka zapojilo do online informatickej súťaže "ibobor".Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku a jednoduché programovanie. Žiaci súťažili v 4 vekových kategóriách

       Drobec: 2. a 3. ročník - počet súťažiacich 41 - počet úspešných riešiteľov 11: 100%nú úspešnosť dosiahol žiak 2.B Samuel Kráľ. Ďalší úspešní riešitelia: Alexander Bak, Hana Gulášová, Lukas Bystrický, Dominika Mišíková, Greta Angyalová, Juraj Paduch, Patrik Čavojský, Helena Gigič, Tomáš Urmanič, Alžbeta Cáková

   • Zvonenia

    Streda 19. 12. 2018
   • Fotogaléria

    • Vesmírom k sníčkom
    • Vianočná pošta
    • Po roku prišiel zas Mikuláš
    • Dobré nožnice
    • Noc v škole - 1.stupeń
    • Už sme "Budatínci"
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
    • Výlet Zlín 1.A, 4.A, 4.B, 4.C
    • Penalta 2017-18