• Konzultačné hodiny - 1.stupeň

     •  

      Konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín a po dohode. V prípade potreby si dohodnite termín cez edupage správu.

      KONZULTAČNÉ HODINY

      P.č.

      Meno učiteľa

      Trieda

      Kontakt

      Deň

      čas

      1.

      Mgr. Marta Režnáková

      edupage

      -------------


      2.

      Mgr. Erika Moťovská

      ZRŠ

      edupage

      -------------


      3.

      Mgr. Regína Vallová


      edupage

      UTOROK

      4.

      Mgr.  Maryla Halandová


      edupage

      UTOROK

      5.

      Mgr.  Jarmila Wirthová


      edupage

      ŠTVRTOK

      6.

      Mgr.  Jana Danková


      edupage

      UTOROK

      7.

      Mgr.  Klára Šimová


      edupage

       

      8.

      Mgr.  Zuzana Varsíková

      edupage

      ŠTVRTOK

      9.

      Mgr.  Marta Baluchová


      edupage

      STREDA

      10.

      Mgr.  Dagmar Slivovská


      edupage

      ŠTVRTOK

      11.

      Mgr.  Virginia Červinková


      edupage

      PONDELOK

      12.

      Mgr.  Stanislava Čerňuková

      edupage

       

      13.

      aedDr. Viera Rosinová


      edupage

       

      14.

      PaedDr. Viera Rosinová


      edupage

       

      15.

      Mgr.  Jozefa Kudláčová


      edupage

       

      16.

      Mgr.  Katarína Dudoma


      edupage

      PONDELOK

      17.

      Mgr.  Eva Szolcsányiová


      edupage

      PIATOK

      18.

      Mgr. Zuzana PMgr.  Viera Polákováyšová

       

      edupage

      PIATOK

      19.

      Ľubomír Široký

       

      edupage

      PONDELOK