• Konzultačné hodiny - 1.stupeň

     •  

      Konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín a po dohode. V prípade potreby si dohodnite termín cez edupage správu.

      KONZULTAČNÉ HODINY

      P.č.

      Meno učiteľa

      Trieda

      Kontakt

      Deň (7.15 – 7.40)

      Deň (13.00 – 14.00)

      1.

      Mgr. Marta Režnáková

      edupage

      -------------

      -------------

      2.

      Mgr. Erika Moťovská

      ZRŠ

      edupage

      -------------

      STREDA

      3.

      Mgr. Mária Lániková Cziráková

      1.D

      edupage

      UTOROK  

      4.

      Mgr.  Jana Danková

      2.B

      edupage

      UTOROK STREDA

      5.

      Mgr.  Jarmila Wirthová

      2.C

      edupage

      ŠTVRTOK STREDA

      6.

      Mgr.  Viola Rokošná

      2.D

      edupage

      UTOROK UTOROK

      7.

      Mgr.  Stanislava Čerňuková

      2.A

      edupage

         STREDA

      8.

      PaedDr. Viera Rosinová

      3.A

      edupage

      ŠTVRTOK PIATOK

      9.

      Mgr.  Maryla Halandová

      1.B

      edupage

      STREDA PIATOK

      10.

      Mgr.  Dagmar Slivovská

      1.C

      edupage

      ŠTVRTOK PONDELOK

      11.

      Mgr.  Regína Vallová

      4.A

      edupage

      PONDELOK PONDELOK

      12.

      Mgr.  Viera Poláková

      4.B

      edupage

        STREDA

      13.

      Mgr.  Eva Szolcsányiová

      4.C

      edupage

        STREDA

      14.

      Mgr.  Zuzana Varsíková

      1.A

      edupage

        PONDELOK

      15.

      Mgr.  Jozefa Kudláčová

      3.B

      edupage

        PONDELOK

      16.

      Mgr.  Katarína Dudoma

      3.C

      edupage

      PONDELOK UTOROK

      17.

      Mgr.  Soňa Beková

      1.E

      edupage

      PIATOK  

      18.

      Mgr. Zuzana Pyšová

       

      edupage

      PIATOK
      PONDELOK

      19.

      Ľubomír Široký

       

      edupage

      PONDELOK