• Konzultačné hodiny - 1.stupeň

     •  

      Konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín a po dohode. V prípade potreby si dohodnite termín cez edupage správu.

      KONZULTAČNÉ HODINY

      P.č.

      Meno učiteľa

      Trieda

      Kontakt

      Deň (7.15 – 7.40)

      Deň (13.00 – 14.00)

      1.

      Mgr. Marta Režnáková

      edupage

      UTOROK

      PONDELOK

      2.

      PaedDr. Jana  Kubínyi

      ZRŠ

      edupage

      -------------

      PONDELOK

      ŠTVRTOK

      3.

      Mgr. Jaroslava Sabolová

      1.A

      edupage

      PONDELOK

      UTOROK

      4.

      Mgr.  Jana Danková

      1.B

      edupage

      PONDELOK

      STREDA

      5.

      Mgr.  Jarmila Wirthová

      1.C

      edupage

      UTOROK

      PONDELOK

      6.

      Mgr.  Viola Rokošná

      1.D

      edupage

      PONDELOK

      STREDA

      7.

      Mgr.  Stanislava Čerňuková

      1.E

      edupage

      UTOROK  (7.00 – 7.30)

      UTOROK

      8.

      PaedDr. Viera Rosinová

      2.A

      edupage

      ŠTVRTOK

      PIATOK

      9.

      Mgr.  MarylaHalandová

      2.B

      edupage

      PONDELOK

      PIATOK

      10.

      Mgr.  Dagmar Slivovská

      2.C

      edupage

      UTOROK

      UTOROK

      11.

      Mgr.  Regína Vallová

      3.A

      edupage

      PONDELOK

      PONDELOK

      12.

      Mgr.  Viera Poláková

      3.B

      edupage

      UTOROK

      STREDA

      13.

      Mgr.  Eva Szolcsányiová

      3.C

      edupage

      STREDA

      PONDELOK

      14.

      Mgr.  Zuzana Varsíková

      4.A

      edupage

      STREDA

      STREDA

      15.

      Mgr.  Jozefa Kudláčová

      4.B

      edupage

      PONDELOK

      STREDA

      16.

      Mgr.  Katarína Dudoma

      4.C

      edupage

      PONDELOK

      PONDELOK

      17.

      Mgr.  Erika Moťovská

      4.D

      edupage

      PIATOK

      ŠTVRTOK

      18.

      Mgr. Zuzana Pyšová

       

      edupage

      UTOROK

      ŠTVRTOK (14.00 – 15.00)

      19.

      Ľubomír Široký

       

      edupage

      UTOROK

      PONDELOK