• Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka 2019-20

     • Oznamenie_o_povinnom_zapise_do_1._rocnika_2019-20.doc

      Skolsky_obvod_pri_ZS_Budatinska_61.doc

      Den_otvorenych_dveri_pred_zapisom_do_1.rocnika_2019-20.docx

      Ponuky_ZS__k_zapisu_do_1.roc._2019-20.docx

       

      Žiadosti:

      Žiadosť o odklad 2019-20.doc

      Žiadosť o zaškolenie dieťaťa narodeného po 31.8.2013.doc

      Žiadosť o zaškolenie žiaka do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020, ktorý podľa bydliska nepatrí do školského obvodu pri ZŠ Budatínska 61.doc

       

       

       

       

      Budete mať prváka?
      Informačný letáčik pre rodičov

       

      Vážení rodičia!

             Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
            Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.
            Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.
            Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.


      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť
      • mať správne stravovacie a hygienické zručnosti
      • vyjadrovať sa plynule
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
      • poznať základné farby
      • spočítať predmety do "päť"
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

            Je pravdepodobné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre pripravené na školu.
            Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
            Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

      Podrobnejšie informácie o vstupe dieťaťa do 1. ročníka nájdete na www.rodinka.sk.

      Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

      -  veľký zošit bez linajok – formát A4                   1ks                                               

       -  obaly na zošity a Šlabikár                                                                                      

       -  ceruzky č. 2                                                          2ks                                                

      -  plniace pero na atrament                                    2ks                                                

       -  sada farbičiek                                                                                                             

      -  súbor zošitov k Šlabikáru – len po dohode s tr. uč. na začiatku šk. roka            

      výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý,                      

          pohárik na vodu, nožnice, farebný papier, lepidlo

      telesná výchova :    cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na

          uloženie vecí – všetko  

          s vyznačeným menom                                                             

      hygienické potreby: mydlo, toaletný papier                                           

      -  prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným 

          menom