• Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka 2022/2023

     • Oznámenie o zápise:

      oznamenie_o_zapise_ZS_Budatinska.pdf

      Pokyny k zápisu:

      Zapis_pokyny.pdf

      Anglický program CLIL:

      Zavazna_prihlaska_anglicka_trieda_ZS_Budatinska.doc

      Prehľad aktivít a činnosti:

      Prehlad_aktivit.pdf

      Ponuka - krúžok anglický jazyk:

      Anglictina_prvaci_2022_23_Budatinska.pdf

      List zriaďovateľa:

      Zapis_deti_do_I._rocnika_2022-2023.pdf

      Žiadosti:

      Ziadost_o_zaskolenie_dietata_nepatriaceho_do_skolskeho_obvodu_ZS_Budatinska.docx

      Ziadost_o_zaskolenie_dietata_narodeneho_po_31.8.2016.docx

      Ziadost_o_odklad.doc

      Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR(1).doc

       

       

       

      • Pomôcky pre žiakov 1. ročníka
       • veľký zošit bez linajok – formát A4                                                               
       • obaly na zošity a učebnice                                                                                 
       • ceruzky č. 2                                                                                               
       • plniace pero na atrament                                                                               
       • sada farbičiek                                                                                                                      
       • výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý, pohárik na vodu, nožnice, farebný papier, lepidlo, plastelína, temperové farby
       • telesná výchova :  cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na uloženie vecí – všetko s vyznačeným menom                                                             
       • prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným menom

       

         

        


       

      Budete mať prváka?

       Vážení rodičia!


             Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
            Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.
            Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.
            Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.


       

      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť
      • mať správne stravovacie a hygienické zručnosti
      • vyjadrovať sa plynule
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
      • poznať základné farby
      • spočítať predmety do "päť"
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

       

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

      Je pravdepodobné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre    pripravené na školu.
            Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
            Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

      Podrobnejšie informácie o vstupe dieťaťa do 1. ročníka nájdete na www.rodinka.sk.