• Konzultačné hodiny - 2.stupeň

   • Konzultácie prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín, po predchádzajúcej dohode s vyučujúcimi.

    Meno učiteľa       

    Trieda

    Kontakt

    Deň (7.15 – 7.40)

    Mgr. Eva Mackaničová

    ZRŠ

    edupage

    pondelok 13.00-14.00

    Mgr.  Miroslava Bačeková

    5.A

    edupage

    utorok 13.30-14.00

    Mgr. Michaela Sotáková

    5.B

    edupage

    pondelok 13.30-14.00

    Ing. Soňa Keselicová

    5.C

    edupage

    pondelok 7.30-8.00, 13.00-13.30

    PaedDr. Jana  Kubínyi

    6.A

    edupage

    piatok 13.30-14.00

    Ing. Jolana Izlandy

    6.B

    edupage

    štvrtok 13.30-14.00

    Mgr. Róbert Boldy

    6.C

    edupage

    streda 13.30-14.00

    Mgr. Miroslav Marček

    7.A

    edupage

    utorok 14.00-14.30

    Mgr. Zora Uhríková

    7.B

    edupage

    streda 14.00-14.30

    Mgr.  Zuzana Kalmanová

    7.C

    edupage

    pondelok 13.30-14.00

    Mgr.  Ľubica Maďarová

    8.A

    edupage

    pondelok 14.00-14.30, streda 7.00-7.30

    Mgr.  Zuzana Šinkovicová

    8.B

    edupage

    utorok 13.30-14.00

    Mgr.  Silvia Esterková

    8.C

    edupage

    štvrtok 13.30-14.00

    Mgr.  Dominik Hajtol

    9.A

    edupage

    štvrtok 14.00-14.30

    Mgr. Lucia Želinská

    9.B

    edupage

    pondelok 7.15-7.45, 13.30-14.00

    Mgr. Lucia Belešová

    ---

    edupage

    pondelok 13.30-14.00

    Mgr. Ján Benej

    ---

    edupage

    štvrtok 13.30-14.00

    Mgr. Timea Gyarmatiová

    ---

    edupage

    piatok 13.30-14.00

    Mgr. Tomáš Hasaj

    ---

    edupage

    utorok 13.30-14.00

    Mgr. Ingrid Hoscheková

    ---

    edupage


    Ing. Zuzana Šimová

    ---

    edupage

    streda 13.30-14.00

    Mgr. Andrea Hučková

    ---

    edupage

    utorok 14.00-14.30

    Mgr. Anežka Kostelecká

    ---

    edupage

    pondelok 13.30-14.00

    Mgr. Marta Pivková

    ---

    edupage

    pondelok 13.30-14.00

    Mgr. Ľubomír Široký

    ---

    edupage

    pondelok 7.00-7.40