• Konzultačné hodiny - 2.stupeň

     •  

      Konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín a po dohode. V prípade potreby si dohodnite termín cez edupage správu.

      KONZULTAČNÉ HODINY

      P.č.

      Meno učiteľa

      Trieda

      Kontakt

      Deň (7.15 – 7.40)

      Deň (14.00 – 15.00)

      1.

      Mgr. Miroslav Marček

      5.A

      edupage

      PONDELOK

      UTOROK

      2.

      Mgr. Zora Uhríková

      5.B

      edupage

      UTOROK

      UTOROK

      3.

      Mgr.  Iveta Balážová

      5.C

      edupage

      STREDA

      STREDA

      4.

      Mgr.  Martina Hirčková

      6.A

      edupage

      UTOROK

      UTOROK

      5.

      Mgr.  Zuzana Šinkovicová

      6.B

      edupage

      STREDA

      ŠTVRTOK

      6.

      Mgr.  Silvia Esterková

      6.C

      edupage

      ŠTVRTOK

      UTOROK

      7.

      Mgr.  Dominik Hajtol

      7.A

      edupage

      ŠTVRTOK

      UTOROK

      8.

      Mgr. Eva Mackaničová

      7.B

      edupage

      PIATOK

      UTOROK

      9.

      Mgr.  Anežka Kostelecká

      8.A

      edupage

      ŠTVRTOK

      STREDA

      10.

      Mgr.  Miroslava Bačeková

      8.B

      edupage

      STREDA

      STREDA

      11.

      Mgr.  Lucia Želinská

      9.A

      edupage

      PONDELOK

      STREDA

      12.

      Mgr.  Ľudmila Boboková

      ---

      edupage

      ---

      ---

      13.

      Mgr.  Marta Pivková

      ---

      edupage

      PONDELOK

      PIATOK

      14.

      Mgr.  Katarína Petreje

      ---

      edupage

      UTOROK

      UTOROK

      15.

      Mgr.  Anna Kučerová

      ---

      edupage

      ŠTVRTOK

      PONDELOK

      16.

      Mgr.  Elena Debnárová

      ---

      edupage

      STREDA

      UTOROK

      17.

      Ing. Soňa Keselicová

      ---

      edupage

      PONDELOK

      ŠTVRTOK

      18.

      Mgr. Jolana Izlandy

      ---

      edupage

      UTOROK

      ŠTVRTOK

      19.

      PaedDr. Jana  Kubínyi

      ZRŠ

      edupage

      -------------

      PONDELOK

      ŠTVRTOK