• Konzultačné hodiny - 2.stupeň


     •  

       

       

      Konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú výhradne v čase konzultačných hodín a po dohode. V prípade potreby si dohodnite termín cez edupage správu.

      KONZULTAČNÉ HODINY II.st.

      P.č.

      Meno učiteľa

      Trieda

      Kontakt

      Deň (7.15 – 7.40)

      Deň (14.00 – 15.00)

      1.

      Mgr. Miroslav Marček

      6.A

      edupage

      PONDELOK

      UTOROK

      2.

      Mgr. Zora Uhríková

      6.B

      edupage

      UTOROK

      STREDA

      3.

      Mgr.  Iveta Balážová

      6.C

      edupage

       UTOROK

       STREDA

      4.

      Mgr.  Ľubica Maďarová

      7.A

      edupage

      PONDELOK

      STREDA

      5.

      Mgr.  Zuzana Šinkovicová

      7.B

      edupage

      STREDA

      PONDELOK

      6.

      Mgr.  Silvia Esterková

      7.C

      edupage

      STREDA

      UTOROK

      7.

      Mgr.  Dominik Hajtol

      8.A

      edupage

      PONDELOK

      UTOROK

      8.

      Mgr. Lucia Želinská

      8.B

      edupage

      ŠTVRTOK

      PONDELOK

      9.

      Mgr.  Anežka Kostelecká

      9.A

      edupage

      UTOROK

      PIATOK

      10.

      Mgr.  Miroslava Bačeková

      9.B

      edupage

      STREDA

      STREDA

      11.

      PaedDr. Jana  Kubínyi

      5.A

      edupage

      ---------------

      PONDELOK, PIATOK

      12.

      Mgr.  Anna Kučerová

      5.B

      edupage

      PONDELOK

      ŠTVRTOK

      13.

      Mgr. Róbert Boldy

      5.C

      edupage

      STREDA

      STREDA

      14.

      Mgr. Michaela Sotáková

      ---

      edupage

      UTOROK

      PONDELOK

      15.

      Mgr. Daniela Bernátová

      ---

      edupage

       

       UTOROK

      16.

      Mgr. Tomáš Hasaj

      ---

      edupage

      STREDA

      ŠTVRTOK

      17.

      Ing. Soňa Keselicová

      ---

      edupage

      PONDELOK

      ŠTVRTOK

      18.

      Mgr. Jolana Izlandy

      ---

      edupage

      STREDA

      PONDELOK

      19.

      Mgr. Marta Pivková

      ---

      edupage

      STREDA

      ŠTVRTOK

      20.

      Mgr. Eva Mackaničová

      ZRŠ

      edupage

      ŠTVRTOK

      STREDA