• Učitelia

   • Vedenie školy

     • Mgr. Marta Režnáková
     • Mgr. Marta RežnákováRiaditeľkazsbudatinska@gmail.com
     • PaedDr. Jana Kubínyi
     • PaedDr. Jana KubínyiZástupkyňa 2. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Vlasta Lejtrichová
     • Mgr. Vlasta LejtrichováZástupkyňa 1. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Alena Hronská
     • Alena HronskáVedúca vychovávateľka
     • Mgr. Lucia Želínská
     • Mgr. Lucia ŽelínskáVýchovná poradkyňavp.budatinska@centrum.sk
   • Učitelia 2. stupeň

     • Mgr. Miroslava Bačeková
     • Mgr. Miroslava BačekováTriedna učiteľka 7.B
     • Mgr. Iveta Balážová
     • Mgr. Iveta BalážováTriedna učiteľka 9.A
     • Mgr. Ľudmila Boboková
     • Mgr. Ľudmila BobokováTriedna učiteľka 8.A
     • Mgr. Silvia Esterková
     • Mgr. Silvia Esterková Triedna učiteľka 5.C
     • Mgr. Martina Hirčková
     • Mgr. Martina HirčkováTriedny učiteľ 5.A
     • Mgr. Anežka Kostelecká
     • Mgr. Anežka KosteleckáTriedna učiteľka 7.A
     • Mgr. Valéria Kováčová
     • Mgr. Valéria KováčováUčiteľka
     • Mgr. Lucia Ondrejková
     • Mgr. Lucia OndrejkováTriedna učiteľka 6.A
     • Mgr. Marta Pivková
     • Mgr. Marta PivkováUčiteľka
     • RNDr. Alojzia Plačková
     • RNDr. Alojzia PlačkováUčiteľka
     • Mgr. Zuzana Pyšová
     • Mgr. Zuzana PyšováUčiteľka
     • Mgr. Zuzana Šinkovičová
     • Mgr. Zuzana ŠinkovičováTriedna učiteľka 5.B
     • Ľubomír Široký
     • Ľubomír ŠirokýUčiteľ
     • Mgr. Zora Uhríková
     • Mgr. Zora UhríkováTriedna učiteľka 9.B
     • Mgr. Radovan Vaško
     • Mgr. Radovan VaškoTriedny učiteľ 6.B
     • Mgr. Lucia Želinská
     • Mgr. Lucia ŽelinskáTriedna učiteľka 8.B
   • Učitelia 1. stupeň

     • Mgr. Edita Časová
     • Mgr. Edita ČasováTriedna učiteľka 1.C
     • Mgr. Stanislava Čerňuková
     • Mgr. Stanislava ČerňukováTriedna učiteľka 2.C
     • Mgr. Jana Danková
     • Mgr. Jana DankováTriedna učiteľka 1.A
     • Mgr. Katarína Dudoma
     • Mgr. Katarína DudomaTriedna učiteľka 3.C
     • Mgr. Maryla Halandová
     • Mgr. Maryla HalandováTriedna učiteľka 1.D
     • Mgr. Jozefa Kudláčová
     • Mgr. Jozefa KudláčováTriedna učiteľka 3.B
     • Mgr. Erika Moťovská
     • Mgr. Erika MoťovskáTriedna učiteľka 3.D
     • Mgr. Viera Poláková
     • Mgr. Viera PolákováTriedna učiteľka 4.C
     • Mgr. Viola Rokošná
     • Mgr. Viola RokošnáTriedna učiteľka 2.B
     • Mgr. Viera Rosinová
     • Mgr. Viera RosinováTriedna učiteľka 4.D
     • Mgr. Jaroslava Sabolová
     • Mgr. Jaroslava SabolováTriedny učiteľ 4.B
     • Mgr. Eva Szolcsányiová
     • Mgr. Eva SzolcsányiováTriedny učiteľ 4.A
     • Mgr. Regína Vallová
     • Mgr. Regína VallováTriedna učiteľka 2.A
     • Mgr. Zuzana Varsíková
     • Mgr. Zuzana VarsíkováTriedna učiteľka 3.A
     • Mgr. Jarmila Wirthová
     • Mgr. Jarmila WirthováTriedna učiteľka 1.B