• Učitelia

   • Vedenie školy

     • Mgr. Marta Režnáková
     • Mgr. Marta RežnákováRiaditeľkazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Erika Moťovská
     • Mgr. Erika MoťovskáZástupkyňa 1. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Eva Mackaničová
     • Mgr. Eva MackaničováZástupkyňa 2. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Jana Baková
     • Mgr. Jana BakováVedúca vychovávateľkazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Lucia Želinská
     • Mgr. Lucia ŽelinskáVýchovná poradkyňavp.budatinska@centrum.sk
   • Učitelia 2. stupeň

     • Mgr. Miroslav Marček
     • Mgr. Miroslav MarčekTriedny učiteľ 7.A
     • Mgr. Zora Uhríková
     • Mgr. Zora UhríkováTriedna učiteľka 7.B
     • Mgr. Zuzana Kalmanová
     • Mgr. Zuzana KalmanováTriedna učiteľka 7.C
     • Mgr. Ľubica Maďarová
     • Mgr. Ľubica MaďarováTriedny učiteľ 8.A
     • Mgr. Zuzana Šinkovičová
     • Mgr. Zuzana ŠinkovičováTriedna učiteľka 8.B
     • Mgr. Silvia Esterková
     • Mgr. Silvia Esterková Triedna učiteľka 8.C
     • Mgr. Dominik Hajtol
     • Mgr. Dominik HajtolTriedny učiteľ 9.A
     • Mgr. Lucia Želinská
     • Mgr. Lucia ŽelinskáTriedny učiteľ 9.B
     • PaedDr. Jana Kubínyi
     • PaedDr. Jana KubínyiTriedna učiteľka 6.A
     • Mgr. Jolana Izlandy
     • Mgr. Jolana IzlandyTriedny učiteľ 6.B
     • Mgr. Róbert Boldy
     • Mgr. Róbert BoldyTriedny učiteľ 6.C
     • Mgr. Timea Gyarmatiová
     • Mgr. Timea GyarmatiováUčiteľka
     • Mgr. Marta Pivková
     • Mgr. Marta PivkováUčiteľka
     • Ľubomír Široký
     • Ľubomír ŠirokýUčiteľ
     • Mgr. Katarína Ondrejovičová
     • Mgr. Katarína OndrejovičováŠkolský špeciálny pedagóg
     • Mgr. Tomáš Hasaj
     • Mgr. Tomáš HasajUčiteľ
     • Mgr. Ingrid Hoscheková
     • Mgr. Ingrid HoschekováUčiteľka
     • Ing. Soňa Keselicová
     • Ing. Soňa KeselicováTriedny učiteľ 5.C
     • Mgr. Michaela Sotáková
     • Mgr. Michaela SotákováTriedny učiteľ 5.B
     • Mgr. Miroslava Bačeková
     • Mgr. Miroslava BačekováTriedny učiteľ 5.A
     • Mgr. Lucia Belešová
     • Mgr. Lucia BelešováUčiteľka
     • Mgr. Ján Benej
     • Mgr. Ján BenejUčiteľ
     • Mgr. Andrea Hučková
     • Mgr. Andrea HučkováUčiteľka
     • Mgr. Anežka Kostelecká
     • Mgr. Anežka KosteleckáUčiteľka
     • Ing. Zuzana Šimová
     • Ing. Zuzana ŠimováUčiteľka
   • Učitelia 1. stupeň

     • Mgr. Jana Danková
     • Mgr. Jana DankováTriedna učiteľka 1.D
     • Mgr. Jarmila Wirthová
     • Mgr. Jarmila WirthováTriedna učiteľka 1.C
     • Mgr. Viola Rokošná
     • Mgr. Viola RokošnáTriedna učiteľka 3.D
     • Mgr. Stanislava Čerňuková
     • Mgr. Stanislava ČerňukováTriedna učiteľka 3.A
     • Mgr. Viera Rosinová
     • Mgr. Viera RosinováTriedna učiteľka 4.A
     • Mgr. Maryla Halandová
     • Mgr. Maryla HalandováTriedna učiteľka 1.B
     • Mgr. Dagmar Slivovská
     • Mgr. Dagmar SlivovskáTriedna učiteľka 2.C
     • Mgr. Regína Vallová
     • Mgr. Regína VallováTriedna učiteľka 1.A
     • Mgr. Viera Poláková
     • Mgr. Viera PolákováTriedna učiteľka 3.B
     • Mgr. Eva Szolcsányiová
     • Mgr. Eva SzolcsányiováTriedny učiteľ 3.C
     • Mgr. Katarína Dudoma
     • Mgr. Katarína DudomaTriedna učiteľka 4.C
     • Mgr. Zuzana Varsíková
     • Mgr. Zuzana VarsíkováTriedna učiteľka 2.A
     • Mgr. Jozefa Kudláčová
     • Mgr. Jozefa KudláčováTriedna učiteľka 4.B
     • Mgr. Klára Šimová
     • Mgr. Klára ŠimováTriedna učiteľka 1.E
     • Mgr. Marta Baluchová
     • Mgr. Marta BaluchováTriedna učiteľka 2.B
     • Mgr. Virginia Červinková
     • Mgr. Virginia ČervinkováTriedny učiteľ 2.D