• Úradné hodiny vedenia školy

     • Úradné hodiny vedenia školy

       

      Pondelok      13:00-14:00         Mgr. Eva Mackaničová - ZRŠ II.stupeň

      Utorok          13:00-14:00         Mgr. Marta Režnáková 

      Streda           13:00-14:00         Mgr. Erika Moťovská - ZRŠ I. stupeň

      Štvrtok                 ---                               --------

      Piatok           7:30-8:30             Mgr. Marta Režnáková

       

      Prosíme zákonných zástupcov našich žiakov a širšiu verejnosť o dodržiavanie úradných hodín.