Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava

 

Navigácia

 • Spevácky zbor SUPERAR

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

  Účasť na programe SUPERAR je bezplatná a deti nemusia spĺňať žiadne vstupné kritériá. Jedinou dôležitou vecou je pravidelná účasť na nácvikoch.

  Skúšky zboru sú v utorok a štvrtok od 14,45 do 16,45 v priestoroch CZŠ Narnia, neďaleko našej školy.

  O organizácii SUPERAR, ktorá má svoju základňu vo Viedni sa môžete dozvedieť viac na www.facebook.com/superarsk a čoskoro aj na internetovej stránke www.superar.sk (zatiaľ si môžete pozrieť www.superar.eu).

 • MAKSÍK

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 2. - 4. ročníka zapojiť do matematickej súťaže Maksík. Súťaž organizuje Talentida. Má 5 kôl, žiaci riešia úlohy doma. Poplatok na celý školský rok je 9,50€. Súťažiť môže aj dvojica, v tom prípade platia štartovné na polovicu. Žiaci sa prihlasujú zaplatením štartovného triednej učiteľke alebo zástupkyni pre 1. stupeň. Následne dostanú úlohy a odpovedník 1.kola.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2017 o 17.00 hod. v jedálni školy. O 17.30 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ.

 • Začal sa školský rok 2017-18

  Prázdniny ubehli ako voda a naši žiaci sa opäť vrátili do školy. Tí starší sa rovno pobrali do tried, kde sa zvítali s pani učiteľkami a spolužiakmi. Pre prvákov bol tento deň ešte slávnostnejší. Veď sa po prvý raz stretli so svojou pani učiteľkou a vychovávateľkou, spoznali pani riaditeľku a ostatných zamestnancov školy. Vo vstupnej hale mali slávnostné uvítanie a potom plní očakávania odišli spolu s rodičmi do prváckych tried. Prajeme im aj všetkým žiakom, aby sa im po celý školský rok darilo.   fotoalbum

   

 • OZNAM

  Začiatok školského roka pre žiakov 2.-9. ročníka bude 4. 9. 2017 o 8.30 hodine. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné privítanie vo vestibule školy školy o 9.00 hodine.

   

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe odporúčania vedúcej oddelenia školstva vás chceme požiadať, aby ste poučili svoje deti, ako sa zachovať v prípade, že sa im vonku prihovoria cudzí ľudia a budú ich lákať na rôzne druhy odmeny (sladkosti a pod.)                          

  vedenie školy

 • Škola v prírode Skalka pri Kremnici 4.B a 4.C

  Päť dní prežili naši štvrtáci v krásnej prírode na chate Limba na Skalke pri Kremnici. Počas pobytu  sa sústredili hlavne na rozvíjanie telesnej zdatnosti, upevňovanie zdravia, ochranu životného prostredia, upevňovanie žiackeho kolektívu a získavanie praktických vedomostí a zručností. Medzi najzaujímavejšie patrili súťaže a hry  v prírode, stavba „horského obydlia“, diskotéka s párovými tancami a voľbou super pár a super tanečník, poznávanie miestnej fauny a flóry, výtvarná súťaž, futbalový turnaj. Za všetky súťaže a aktivity boli deti odmeňované diplomami a vecnými cenami. Mnohé z nich sponzorsky poskytli rodičia detí.    fotoalbum

 • Študijný poznávací zájazd- Londýn

  V termíne od 10.6. do 15.6. 2017 sa žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9.B s pani učiteľkami Kubínyiovou a Moťovskou zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v Londýne. Po dlhej 23-hodinovej ceste autobusom a eurotunelom hneď prvý deň v rámci programu v Londýne videli dominanty ako Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower of London... Počas svojej návštevy boli ubytovaní v rodinách a vždy doobeda absolvovali  vyučovanie v škole v Edmontone, čo je časť Londýna. Postupne popoludní ich zaujali výlety do mesta Brighton a Windsoru, no tiež nákupy. Pred odchodom na Slovensko sa stihli z výšky Londýnskeho oka pozrieť na majestátny Londýn, loďou sa previezť po rieke Temža a  prezrieť si Londýn aj z lanovky. Ďakujeme všetkým.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
  16. 6. 2017

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje z prevádzkových dôvodov (odstavenie vody v dôsledku havárie) riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 19. júna 2017 riaditeľské voľno.

  Mgr. Marta Režnáková, riaditeľka školy  

 • OFN Petržalka 2017

  12.6. - 16.6. sa uskutočnil IV.ročník projektu OLympijský festival nádejí Petržalka 2017. Počas piatich dní sa žiaci 1.stupňa zapojili do jednotlivých olympijských disciplín. Našu školu reprezentovalo celkovo 27 žiakov. Teší nás, že dosiahli veľmi pekné umiestnenia:          fotoalbum

  Cyklistika         umiestnenie školy                               1.miesto              

                             umiestnenie jednotlivcov  Vanessa Havlíková  4.C   2.miesto    Dalibor Ebst  4.C  2.miesto

  Vybíjaná           umiestnenie školy                                8.miesto                                      

  Plávanie           umiestnenie školy                                4.miesto                                                              

  Atletika             umiestnenie školy                                2.miesto                                                                                                           

                              umiestnenie jednotlivcov  Hugo Lejtrich 4.A    hod  1.miesto  Viktória Vavrová 3.C   beh 50m  3.miesto

                              Tamara Naňová 4.C  beh 300m  3.miesto  štafeta v zložení:

                               Paula Trabalková 4.B, Viktória Vavrová 3.C   Matej Méri 4.A, Marek Kyselica 4.A  3.miesto

  Výtvarná súťaž   umiestnenie školy                              1.miesto                                                                                                           

                                umiestnenie jednotlivcov   Marína Parničanová 4.B   2.miesto  Anastasiya Svystunova 4.B  2.miesto

 • Výlet do Budapešti

  2. júna sa vybrali žiaci 4.A a 3.A triedy na celodenný výlet do Budapešti. Ich hlavný cieľ bol návšteva Tropicária. Zažili neopakovateľnú atmosféru žraločieho akvária s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Zblízka pozorovali pestrofarebný podmorský svet a na vlastné oči videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Ďalším vzrušujúcim zážitkom bol prales, v ktorom zažili skutočnú tropickú klímu – náhle sa zotmelo, zablýskalo, hrmelo a začal padať dážď. Navštívili aj jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií mesta, zapísanú do listiny Kultúrneho dedičstva UNESCO  - pevnosť Citadely, ktorá sa týči vysoko nad mestom a počas 2. svetovej vojny bola dôležitým vojenským objektom. Z terás a múrov Citadely sa žiakom poskytol nevšedný pohľad na panorámu mesta. Potešili sa kúpou spomienkových predmetov a návštevou Mc Donaldu. Výlet ukončili autobusovou prehliadkou mesta.  fotoalbum

 • MDD

  1. júna mali deti svoj sviatok. A tak vymenili školské lavice za prírodu. Na lúke pri Malom draždiaku strávili dopoludnie hrami a súťažami. Počasie im prialo a tak sa mohli do sýtosti vyšantiť.   fotoalbum

 • Konzultačné hodiny

  Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 12. júna 2017 (pondelok) sa uskutočnia konzultácie. Konzultácie budú prebiehať v čase od 16:30 hod. do 18:00 hod. Využite možnosť dozvedieť sa informácie o prospechu a správaní Vašich detí.

 • Zber starého papiera

  Zber papiera od 19.5.2017 

  Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

  Poobede: od 14,00- 15,00 hod
  Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

  Zber papiera končí 5.6.2017 o 8:00 hod.

   

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme, že zajtra  1.6. 2017 bude výdaj desiatej o 9,00 hod.    

 • Exkurzia Banská Bystrica

 • Výlet na Červený Kameň

  Hrad Červený Kameň je lákadlom pre množstvo turistov. Za miesto koncoročného výletu si ho vybrali aj pani učiteľky 1. ročníka,  2.A a 2.B triedy so svojimi žiakmi. Prezreli si múzeum v hrade, zaujali ich ukážky dravcov a zvýšil čas aj na hry a nákup drobných darčekov.  fotoalbum

 • Petržalský tenis pre všetkých 2017

  26. mája sa v ZŠ Nobelovo námestie konal VI. ročník tenisového turnaja žiakov 1. stupňa O pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Petržalka pod názvom "Petržalský tenis pre všetkých". Našu školu na turnaji reprezentovali Lukáš Chren a Martin Paluš z 2. C, Vanessa Petrovičová a Emma Sotáková zo 4. B. Vynikajúco si počínali chlapci - vo svojej kategórii sa Lukáš umiestnil na 1. mieste a Martin na 3. mieste. Vanessa sa umiestnila vo svojej kategórii na 4. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.   fotoalbum

 • Preventívna akcia SCÚ

  V piatok dopoludnia sa na školskom dvore ozývali zvláštne povely, brechot psov ba aj streľba. Všetko mali pod palcom pracovníci Finančnej správy SCÚ Bratislava centrála Komos 5284. 8 kukláčov, 6 pomocných pracovníkov, 2 psovodi a 2 psy predviedli našim žiakom postupy pri ohrození obyvateľov, zadržaní páchateľov pri rôznej trestnej činnosti. Deti si mohli pozrieť techniku, s ktorou pracujú a bližšie sa oboznámiť s ich prácou.   fotoalbum

 • Vlastivedná exkurzia

  Žiaci 4. A triedy sa v stredu 17.5. zúčastnili vlastivednej exkurzie. Navštívili parlament, kde sa podozvedali rôzne zaujímavosti, zopakovali si históriu Slovenska, vznik slovenského jazyka a boli svedkami parlamentného jednania. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva Slavína, kde ich sprevádzal správca Slavína. Veľmi pútavo im porozprával o 2. svetovej vojne, o vojakoch pochovaných na tomto pietnom mieste. Žiaci sa veľa dozvedeli o samotnom pamätníku a jeho celej histórii.  fotoalbum

   

strana: