• Angličtina pre každého

     • CESTOVANIE - užitočné frázy pre každého

     •  

      Common phrases for everybody – especially useful for travelling

       

      • CESTOVANIE  LIETADLOM – Travelling by plane

      Aké je číslo letu?                                                        What´s the flight number?

      Ako dlho trvá let do ... ?                                            How long is the flight to ... ?

      Ako sa dostanem na letisko?                                     How can I get to the airport?

      Prosím, dajte si kufor na váhu.                                 Put your suitcase on the scales, please?

      Chodí na letisko autobus?                                         Is there a bus to the airport?

      Kde/kedy je check-in?                                               Where/When is the check-in?

      Kde môžem kúpiť letenky?                                      Where can I buy tickets?

      Kedy odlieta lietadlo do Bratislavy?                        What time does the plane to Bratislava take off?

      Kedy musíme byť na letisku?                                   What time do we have to be at the airport?

      Kedy pristaneme v Bratislave?                                 When are we going to land in Bratislava?

      Koľko batožiny si môžem vziať?                              How much luggage can I take?

      Koľko sa platí za nadmernú batožinu?                   What´s the charge for limit excess luggage?

      Let číslo 305 je odložený/zrušený.                            The flight number 305 is postponed/cancelled.

       

       

       

      • CESTOVANIE MEDZIMESTSKÝMI AUTOBUSMI/VLAKMI – Travelling by coaches/trains

      Ako sa dostanem do Nitry?                                       How can I get to Nitra?

      Koľko stojí jednosmerný lístok do Košíc?               How much is a single ticket to Kosice?

      Koľko stojí spiatočný lístok do Košíc?                     How much is a return ticket to Kosice?

      Do tejto dediny sa môžete dostať iba pešo.              You can get to the village only walking.

      Dostanem sa do Martina autobusom/vlakom?        Can I reach Martin by coach/train?

      Ide nejaký autobus do Trnavy?                                 Is there any coach to Trnava?

      Kde je autobusová stanica?                                       Where is the bus station, please?

      Kde je najbližšia autobusová zastávka?                   Where´s the nearest bus stop, please?

      Kde stoja autobusy do Michaloviec?                        Where are the coaches stopping for Michalovce, please?

      Kedy budeme v Nitre?                                                When do we arrive in Nitra?

      Kedy odchádza autobus do Bratislavy?                    What time does the coach for Bratislava leave?

      Kedy príde ďalší vlak?                                               When will the next train arrive?

      Koľko zastávok je ešte do Prievidze?                        How many stops are to Prievidza?

      Ktorý vlak ide do Popradu?                                       Which train goes to Poprad?

      Ktorý autobus tam ide?                                              Which coach goes there?

      Ktorý spoj ide do centra?                                           Which connection goes to the centre?

      Mešká autobus z Bratislavy?                                      Is the coach from Bratislava delayed?

      Musíte ísť autobusom číslo 620.                                 You must take the coach number 620.

      Na ktorej zastávke musím prestúpiť?                       Which stop do I have to change at?

      Pôjdem pešo.                                                                I will go on foot / I will walk.

      Prechádza tento vlak cez Malacky ?                          Does the train go through Malacky?

      Ide tento vlak z Bratislavy do Michaloviec?             Does the train go from Bratislava to Michalovce?

       

       

       

       

      • CESTOVANIE MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU – Travelling by city buses

      Musíte vystúpiť na zastávke ZŠ Budatínska.            You must get off at the ZS Budatinska stop.

      Ako mám označiť lístok?                                             How do I have to validate my ticket?

      Ako sa dostanem túto zastávku?                                 How can I get to the bus stop?

      Ako sa volá táto zastávka?                                          What bus stop is this?

      Ide tento autobus na hlavnú stanicu?                         Does the bus go to the main station?

      Kde dostanem lístky na MHD?                                   Excuse me, where can I buy tickets for the

           city buses, please?

      Kedy ide prvá/posledná električka?                           When is the first/the last tram?

      Ktorý trolejbus ide do starého mesta?                       What trolley-bus goes to the Old Town?

      Musíte ísť električkou číslo šesť.                                You have to take a tram number six.

      Poviete mi, keď tam budeme?                                     Could you tell me when we get there, please?

      Ide tento autobus do centra?                                       Does the bus run/go to the city centre?

      Stojí autobus číslo 93 v centre?                                   Does the bus number 93 stop in the city centre?

       

       

       

      • OSOBNÉ ÚDAJE, ZÁUJMY – Personal data, activities

      Aké je vaše priezvisko?                                                What´s your surname?

      Aké je vaše rodné meno?                                             What´s your firstname?

      Aká je vaša prezývka?                                                 What´s your nickname?

      Ako sa voláte, prosím?                                                 What´s your name, please?

      Bývam v Poprade.                                                         I live in Poprad.

      Ja som Slovák/Slovenka.                                              I´m a Slovak.

      Koľko máte rokov?                                                      How old are you?

      Odkiaľ pochádzaš/pochádzate?                                  And where are you from?

      Ja som zo Slovenska.                                                    I´m from Slovakia.

      (On) Pochádza zo stredného Slovenska.                     He´s from central Slovakia.

      Pochádzam z malého mesta.                                        I come from a small town.

      Rád počúvam hudbu.                                                   I like listening to music.

      Som tu na návšteve.                                                      I am on a visit here.

      Veľa čítam.                                                                    I read a lot.

      Zaujímam sa o hudbu                                                  I´m interested in music.

      Zaujímam sa o počúvanie hudby.                               I´m interested in listening to music.

       

       

       

      • POČASIE – What´s the weather like?

      Aké je/bolo počasie?                                                    What is/was the weather like?

      Aké bude zajtra počasie?                                            What´ll be the weather like tomorrow?

      Blíži sa búrka.                                                               It looks like storm.

      Je veľká horúčava.                                                       It is very hot.

      Bude pršať.                                                                   It´s going to rain.

      Bude snežiť.                                                                  It´s going to snow.

      Ochladilo sa.                                                                 There is a drop in temperature.

      Oteplilo sa.                                                                    There is a rise in temperature.

      Dnes bude zima.                                                            It‘ll be cold today.

      Dnes bude teplo.                                                            It‘ll be hot today.

      Dnes je veľmi teplo.                                                      It´s very warm today.

      Dnes je veľmi zima.                                                      It´s very cold today.

      Dnes je veterno.                                                             It´s windy today.

      Fúka vietor.                                                                   The wind is blowing.

      Je hmlisto.                                                                      It´s foggy.                    

      Hrmí.                                                                             There´s a thunderstorm.

      Je krupobitie.                                                                There´s a hailstorm.

      Husto snežilo.                                                                It was snowing heavily.

      Je desať stupňov nad nulou.                                        It´s ten degrees above zero.

      Je desať stupňov pod nulou.                                        It´s ten degrees below zero.

      Je dosť zima.                                                                 It is pretty cold.

      Je dosť teplo.                                                                 It is pretty warm.

      Je mi teplo.                                                                    I feel warm.

      Je veľmi horúco.                                                           It´s very hot.

      Je veľmi klzko.                                                              It´s very slippery.

      Koľko je stupňov?                                                        What´s the temperature?

      Leje ako z kanvy.                                                          It´s raining cats and dogs.

      Mali sme dobré počasie.                                              The weather was fine.

      Mali sme zlé počasie.                                                   The weather was bad.

       

       

       

      • PREHLIADKA MESTA, PAMIATOK – Sightseeing

      Aká je toto ulica?                                                          What street is this?

      Aké pamiatky sú v Bratislave?                                    What sights are in Bratislava?

      Ako dlho bude trvať prehliadka?                                How long is the tour?

      Čo by ste si chceli pozrieť / navštíviť?                        What would you like to see / visit?

      Čo je typické pre túto oblasť?                                     What are local specialities?

      Chcel by som ísť na prehliadku mesta.                       I´d like to go sightseeing.

      Chcem ísť do múzea/do kina.                                       I´d like to go to the museum/the cinema.

      Je tu sprievodca, ktorý hovorí po anglicky?               Is the guide speaking English here?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Enjoy your trip everywhere and everytime!

      Keep smiling!

      Stay calm and carry on!