• Novinky

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Oznamujeme, že zajtra  1.6. 2017 bude výdaj desiatej o 9,00 hod.    

      • Výlet na Červený Kameň

      • Hrad Červený Kameň je lákadlom pre množstvo turistov. Za miesto koncoročného výletu si ho vybrali aj pani učiteľky 1. ročníka,  2.A a 2.B triedy so svojimi žiakmi. Prezreli si múzeum v hrade, zaujali ich ukážky dravcov a zvýšil čas aj na hry a nákup drobných darčekov.  fotoalbum

      • Petržalský tenis pre všetkých 2017

      • 26. mája sa v ZŠ Nobelovo námestie konal VI. ročník tenisového turnaja žiakov 1. stupňa O pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Petržalka pod názvom "Petržalský tenis pre všetkých". Našu školu na turnaji reprezentovali Lukáš Chren a Martin Paluš z 2. C, Vanessa Petrovičová a Emma Sotáková zo 4. B. Vynikajúco si počínali chlapci - vo svojej kategórii sa Lukáš umiestnil na 1. mieste a Martin na 3. mieste. Vanessa sa umiestnila vo svojej kategórii na 4. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.   fotoalbum

      • Preventívna akcia SCÚ

      • V piatok dopoludnia sa na školskom dvore ozývali zvláštne povely, brechot psov ba aj streľba. Všetko mali pod palcom pracovníci Finančnej správy SCÚ Bratislava centrála Komos 5284. 8 kukláčov, 6 pomocných pracovníkov, 2 psovodi a 2 psy predviedli našim žiakom postupy pri ohrození obyvateľov, zadržaní páchateľov pri rôznej trestnej činnosti. Deti si mohli pozrieť techniku, s ktorou pracujú a bližšie sa oboznámiť s ich prácou.   fotoalbum

      • Vlastivedná exkurzia

      • Žiaci 4. A triedy sa v stredu 17.5. zúčastnili vlastivednej exkurzie. Navštívili parlament, kde sa podozvedali rôzne zaujímavosti, zopakovali si históriu Slovenska, vznik slovenského jazyka a boli svedkami parlamentného jednania. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva Slavína, kde ich sprevádzal správca Slavína. Veľmi pútavo im porozprával o 2. svetovej vojne, o vojakoch pochovaných na tomto pietnom mieste. Žiaci sa veľa dozvedeli o samotnom pamätníku a jeho celej histórii.  fotoalbum

        

      • Slávik Slovenska

      • Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Žiačka 4. B triedy, Marína Parničanová si v okresnej súťaži Slávik Slovenska vyspievala v kvalitnej konkurencii 3. miesto.Otec Maríny je členom orchestra v Lúčnici a mama je bývala tanečníčka a speváčka zboru tohto umeleckého telesa. Svojimi odbornými radami výrazne prispeli k jej úspechu. Bola to prvá Marínina účasť v tejto súťaži a veríme, že aj v nasledujúcich ročníkoch sa jej bude na súťažiach dariť.Za našu školu súťažila aj žiačka 3.B triedy Viktória Repková, ktorá v tomto roku získala cenné skúsenosti, ktoré zúročí v budúcich súťažiach.Obidvom dievčatám blahoželáme!   fotoalbum

        

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      •            V školskom roku 2016/2017 sa žiak 9.A triedy Tomáš Jurka umiestnil v okresnom kole na 1. mieste. V krajskom kole  na výbornom 1. mieste. Reprezentoval našu školu a Bratislavský kraj na Celoslovenskom kole v Trenčianskych Tepliciach. Vo veľkej konkurencii (stretli sa tu najlepší z najlepších) získal ocenenie „úspešný riešiteľ“. Blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.

                                                                                                                                                                Plačková, učiteľka dejepisu