• Novinky

      • Karneval 2017

      • Na štvrtkové popoludnie sa deti tešili už niekolľko dní. Pani vychovávateľky ŠKD pre ne zorganizovali karneval. Pekne vyzdobenou halou sa niesla vrava a smiech. Masky sa predstavovali po ročníkoch a boli naozaj pestré. Všetkých potešilo aj vystúpenie tanečnej skupiny pod vedením p. vychovávateľky Čverčkovej. Do tanca sa zapojili aj masky. Fašiangy si všetci naozaj užívali.  fotoalbum

      • Exkurzia História súdnictva

      • Žiaci 4.A triedy s p. učiteľkou Vallovou sa zúčastnili exkurzie História súdnictva 16.-18. storočia, kde sa dozvedeli o 1. upálenej bosorke v Bratislave, o rôznych mučiacich nástrojoch, o klietke hanby. Okrem toho si prešli jednou zo "zlatých ciest" korunovácie a mali možnosť navštíviť vežu na starej radnici. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí aj o histórii Bratislavy a jej ochrane pred vpádom Turkov. Ich úsmevy svedčia o spokojnosti z tejto exkurzie.   fotoalbum