• Novinky

      • Zaujímavá ponuka na leto

       • angličtina
       • nemčina
       • španielčina
       • francúzština

       Denné tábory www.jazykoveprazdniny.sk 

       V cene zahrnuté: Strava 3 x denne Pitný režim Starostlivosť kvalifikovaných lektorov od 8 do 18 hod. Tričko Lekcií výučby Učebné materiály Štefaniková 19 Bratislava bohatý program /Laser arena, Bibiana/

      • Výlet na farmu

      • 11. mája žiaci 2.C a 1.B navštívili gazdovskú farmu Abeland v Lozorne. Oboznámili sa s tradičnými remeslami, chovom domácich zvierat, pestovaním plodín a tradičným životom v prírode. Vlastnoručne upiekli domáci kváskový chlieb v klasickej peci a modelovali výrobky z hliny. Najviac ich však potešila krátka jazda na koníku.   fotoalbum

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ BUDATÍNSKA 61

      • Od 01.05. 2018 zmena čísla účtu:

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Stravné sa platí vždy do konca predchádzajúceho mesiaca, teda poštové poukážky za MÁJ 2018 treba uhradiť do konca apríla 2018 a za JÚN 2018 ich treba uhradiť do 31.mája 2018.

       Starý účet bude k 31.05.2018 zrušený.

       Platby uhradené na starý účet po termíne 31.05.2018 vám budú vrátené na účet t.j. nebudete mať uhradenú stravu.

       Ďakujeme za pochopenie

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy z organizačných dôvodov.riaditeľské voľno dňa 07.05.2018 (pondelok).

       Dňa 07.05.2018 bude žiakom školy odhlásená desiata a obed. 

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 09..05.2018 (streda).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy

      • Okresné kolo McDonalds Cup

      • Dnes sa na futbalovom ihrisku pri ZŠ Budatínska stretli futbalové družstvá. Zmerali si sily v okresnom kole súťaže McDonalds Cup. Naša futbalová desiatka odohrala dva základné zápasy a postúpila do semifinále. V ňom po úpornom boji prehrala a obsadila konečné 4. miesto. Ďakujeme za športový výkon a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.   fotoalbum

      • SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

      • Srdečne pozývame všetkých rodičov a starých rodičov - stretnutie je dňa 14.04.2018 o 8:40 hod. pred ZŠ Budatínska odkiaľ bude presun na ZŠ Tupolevova.

       Hráme so ZŠ Holíčska od 9:00 do 9:55!!!

       Na spoločné športové dopoludnie sa tešia pp. Boboková a Kostelecká.

        

       V prípade záujmu kontaktujte vedenie školy na e-mail: zsbudatinska@gmail.com

       Ďakujeme všetkým záujemcom.

      • Zápis detí do 1. ročníka 2018/2019

      • 6. a 7. apríla sme školu otvorili pre našich budúcich prvákov a ich rodičov. Väčšina detí sa na tento deň pripravovala a tešila. Pani učiteľky a vychovávateľky ich privítali vo veľmi pekne vyzdobených triedach. Rodičia po prvý raz vypĺňali elektronickú prihlášku. Deti "vážne" pracovali v triedach, ale mohli sa aj pohrať, či pozrieť si rozprávku. Mnohým padlo dobre drobné občerstvenie, ktoré pripravila vedúca ŠJ s pani kuchárkami. Teší nás, že k budúcemu školskému roku  prihlásili rodičia do našej školy 122 detí.  fotoalbum

      • McDonalds Cup

      • 6. apríla sa 10 členné družstvo v zložení Michaela Lányiová, Mia Šmatláková, Vanesa Lamacká, Samuel Jakub, Samuel Kovács, David Gubančok, Tomáš Koszegi, Alex Melia, Samuel Bak, Patrik Dulla a náhradník Tomáš Sláviček zapojilo do jubilejného 20. ročníka McDonalds Cupu. Vo svojej skupine odohrali 3 zápasy. Po 1 víťazstve, 1 remíze a 1 prehre postúpili do okresného kola tejto súťaže, ktoré bude 20.4.2018. Budeme držať palce!   fotoalbum

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      • V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v IUVENT-e uskutočnilo celoštátne kolo 10. ročníka OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. 

       Naša žiačka Vanesa M. z IX.A triedy získala FANTASTICKÉ 3. miesto v KATEGÓRII C !!!

       BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!

      • OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • V marci sa uskutočnilo OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu úspešne reprezentovali:

       Samuel S. z IX.A triedy

       Tamara S. z VIII.A triedy

       Marína P. z V.B triedy

       Adam H. z V.C triedy SA UMIESTNIL NA NÁDHERNOM 2. MIESTE!!!

        

       ĎAKUJEME a BLAHOŽELÁME!

        

        

      • ZAUJÍMAVÁ PONUKA PRE RODIČOV

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme ďalšiu zaujímavú ponuku!

       Dňa 11.04.2018 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       AKO NA STRES?

       Kde - v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

      • Beseda so spisovateľom Ivanom Lessayom

      • Aj žiaci 3. a 4. ročníka si Mesiac knihy pripomenuli besedou. Zavítal medzi nich spisovateľ Ivan Lessay a priniesol aj svoju knihu "A-KO-ŽE". Deti sa dozvedeli, ako táto kniha vznikla, kde zobral inšpiráciu, kto knihu ilustroval a vydal. Zaujímavo odpovedal na detské otázky. Beseda sa ukončila autogramiádou. Vydavateľstvu TRIOPublishing opäť vďačíme za spoluprácu pri organizovaní tejto besedy. fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Pred zápisom detí do 1. ročníka sa mali rodičia budúcich prvákov možnosť oboznámiť s prácou učiteľov a žiakov 1. a 2. ročníka. Pripravili sme pre nich otvorené hodiny zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, prvouky a plaveckého výcviku. Popoludní to boli otvorené ukážky činnosti v ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto možnosť využili.  fotoalbumy

      • Beseda so spisovateľkou G. Dittelovou

      • V piatok 16.3.2018 sme v našej školskej knižnici privítali milú návštevu. Pozvanie na besedu o svojich knihách prijala pani spisovateľka Gabriela Dittelová aj s pani ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou. Žiaci prvých a druhých ročníkov s nimi strávili veľmi príjemný čas. Diskusia bola živá, často aj úsmevná, napriek tomu, že niektorí žiaci sa stretli s tvorcami kníh po prvýkrát.  Veľké poďakovanie patrí aj vydavateľstvu TRIOPublishing, v spolupráci s ktorým bola táto beseda zorganizovaná.  fotoalbum

      • Pomôžme spoločne škole

      • Rada rodičov a zástupcovia ZŠ Budatínska, by sa chceli  poďakovať všetkým rodičom a podporovateľom našej školy za príspevky, ktoré nám boli poskytnuté vo forme 2% z Vašich daní v minulom roku.

       Zároveň by sme Vás chceli aj tento rok  požiadať o túto formu podpory. Peniaze by boli použité na financovanie poslednej etapy výmeny starých klasických tabúľ, vybavenie ďalších tried interaktívnymi tabuľami a vybudovanie odborných učební.

       Ako darovať 2% z Vašich daní?

       Všetky informácie a tlačivá a postupy nájdete na http://zsbudatinska.edupage.org/percenta2/ alebo priamo pod textom tejto novinky.

       Ďakujeme všetkým.

        

       Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_01-2018.pdf

       Ziadost_o_pomoc_.pdf

        

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • 13.3 a 14.3. sa 12 žiakov našej školy zúčaslo okresného kola Pytagoriáády. Boli to najúspešnejší riešitelia školského kola tejto súťaže. Darilo sa im aj v okresnom kole. Úspešnými riešiteľmi boli: Samuel B. - 3.C, Tomáš S. - 4.C, Samuel K. - 4.C, Filip P. - 5.B, Anastasiia S. - 5.B, Zuzana S. - 5.C      Blahoželáme                          

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská

      • V škôlke na Lietavskej ulici sa už deti tiež tešia, že z nich budú školáci. Naši prváci s pani učiteľkami ich pozvali do svojich tried. Predviedli im, ako pracujú: čítajú, píšu, počítajú, ale aj hrajú sa. Škôlkari sa boli pozrieť aj v telocvični a školskom bazéne. Hodina rýchlo ubehla a bolo treba vrátiť sa do škôlky. Onedlho nás však mnohí navštívia znovu - bude totiž zápis do 1.ročníka.  fotoalbum

      • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

      • Srdečne pozývame rodičov budúcich prvákov na Deň otvorených dverí pred zápisom do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční 22.03.2018 v dopoludňajších hodinách 8.00 - 10.40 a popoludňajších hodinách 14.00 - 14.50 podľa rozvrhu zverejnenom na našej stránke v záložke Zápis do 1. ročníka.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Vážení rodičia,

       zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2018. Všetky potrebné dokumenty a tlačivá sú zverejnené na našej stránke v záložke Zápis do 1.ročníka. Spustená bude aj elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Rodičia si ju môžu vyplniť doma. S vytlačenou a podpísanou prihláškou prídu s dieťaťom na zápis. V platnosti zostáva aj možnosť vyplnenia a vytlačenia papierového zápisného lístka z našej stránky alebo vyplnenie lístka priamo na zápise.

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Pred jarnými prázdninami sa 25 žiakov 1.stupňa zúčastnilo školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Boli to víťazi triednych kôl. Porota mala neľahkú úlohu vybrať z nich tých najlepších. Napokon sa rozhodla, že našu školu budú v okresnom kole tejto súťaže, ktoré bude 20.3. reprezentovať Liana Barime Muka a Lara Blahová. Prajeme im, aby aj naďalej boli úspešné. fotoalbum