• Novinky

      • IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      • Vážení rodičia,

       pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Budatínska 61 v školskom roku 2019/2020.

       - Podmienky poskytovania dotácie
       - Odhlasovanie žiaka z obeda
       - Úhradu stravného
       - Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
       - Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
       - Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy


       Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.


              Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009      

        

       Pokyny_k_stravovaniu-1.docx

        

      • OFN Petržalka 2019

      • Už niekoľko rokov sa žiaci 1. stupňa zapájajú do športových súťaží nazvaných Olympijský festival nádejí Petržalka. Tento rok sa uskutočnil už VII. ročník. Našu školu počas piatich dní reprezentovalo 30 žiakov z 2. -4. ročníka.

       V cyklokrose obsadil 3. miesto Damuel Vecúrik. Plavecká štafeta v zložení Kristína Baňařová, Klára Paduchová, Adam Trabalka a Samuel Vencúrik boli ocenení za 3. miesto. V atletike si Lukáš Chren vybojoval zlatú medailu za 1. miesto v hode a Jakub Urbanovič 3. miesto v skoku. Najúspešnejší boli Viktória Habarová a Tomáš Marták, ktorí vo výtvarnej časti súťaže o najlepší plagát OFN získali 1. miesto pre našu školu a  2. miesto pre jednotlivcov.

       Všetkým ďakujeme za reprezantáciu školy a víťazom blahoželáme.

       15.6. sa ešte štvorčlenné družstvo zúčastní minibasketbalu.

       fotoalbum

      • 2.A v prírodovednom múzeu

      • Žiaci 2.A triedy v rámci MDD navštívili prírodovedné múzeum, kde okrem čepcov z rôznych častí Slovenska mohli vidieť zvieratá z našich riek, lesov, ale aj morské živočíchy či zvieratá z praveku nájdené na našom území. Ako akciu si mohli pohladkať aj živé zvieratá, ako morča, psa, hada a maxi slimákov. Úsmev na ich tvárach naznačuje spokojnosť s výletom. 

       fotoalbum

      • 4.D vo včelárstve

      • Žiaci zo IV. D triedy si na mesiac máj naplánovali  " sladkú exkurziu " do včelárstva v Devínskej Novej Vsi. Navštívili včelárstvo, o ktoré sa s láskou  stará pán Ing. Dedinský podľa tradície svojich predkov. 120 rokov tvrdej práce prinieslo úspechy a tento med dostal veľa ocenení, napr: zlatú a striebornú medailu z Bruselu a Varny.  Žiaci  ochutnali  medík, prezreli si prevádzku na spracovanie - stáčanie medu, vyrobili si sviečku z vosku, navštívili včelín a videli v sklenenom úli kráľovnú matku, trúda a včielky robotnice priamo pri ich práci. Včielky svojou pracovitosťou a disciplínou môžu byť pre  ľudí veľkým vzorom. Aj preto žiakov zaujal výrok slávneho vedca Alberta  Einsteina ktorý povedal, že ak zahynie posledná včielka na Zemi, ľuďom zostane najviac päť rokov života na planéte Zem. Žiaci si odniesli domov voskové sviečky a malý medík ako darček. S programom exkurzie boli veľmi spokojní, lebo prežili veľa pekných zážitkov v slnkom zaliatej prírode v spoločnosti včielok.

       fotoalbum

      • ŠvP Duchonka 4.A, 4.B, 4.C

      • Štvrtáci prežili týždeň od 5.mája do 10. mája v krásnom prostredí Pvažského Inovca na Duchonke. V dopoludňajších hodinách sa aj učili, no popoludní a večer ich vždy čakal zaujímavý program. Okrem športových aktivít to boli súťaže s prírodovednou tematikou, výtvarné súťaže, nácvik tanečných choreografií, spoločenské hry a pod. Najväčší úspech mala opekačka a celodenný výlet do Bojnej. Domov sa vrátili veselí a oddýchnutí.

       fotoalbum

      • ŠvP SKI Makov 2.A, 3.A, 3.C, 3.D

      • 18.5. - 24.5. sa druháci a tretiaci učili v prírode. Počas pobytu absolvovali zaujímavé vychádzky a výlety. V popoludňajších hodinách usporiadali turnaje vo vybíjanej a futbale. Jednotlivé aktivity boli zamerané na utužovanie vzťahov medzi deťmi, rozvíjanie kolektívnej činnosti, predstavivosti a kreativity. Na spiatočnej ceste ešte navštívili Trenčiansky hrad, nakúpili suveníry a potom sa už len tešili na svojich najbližších.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Milí rodičia,

       Na  ZŠ Budatínska budú v školskom roku 2019/2020 prebiehať  kurzy anglického jazyka START RIGHT pre deti prvého ročníka  s jazykovou školou International House Bratislava. 

       Ponúkame Vám:

       • Individuálny prístup, skupiny max. 10 žiakov
       • Kvalifikovaný lektor anglického jazyka
       • Učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • progres testovanie a certifikát s percentuálnym hodnotením progresu Vášho dieťaťa na konci kurzu
       • Predtestovanie a príprava žiakov na Cambridgeské skúšky
       • Rozvrh kurzu: pondelok/ streda v čase 13.20 – 14.05                                                                                
       • Ak sa rozhodnete Vaše dieťa zapísať do kurzu, môžete tak urobiť vyplnením prihlášky  na rok 2019/2020.

       Prosím, prihlasujte sa najneskôr do 15.6.2019

        Viac informácií ku kurzom START RIGHT nájdete na našej web stránke https://ihbratislava.sk/

        V prípade ďalších otázok ohľadom kurzov, prosím, kontaktujte koordinátorku pre detské kurzy: Mgr. Luciu Hudákovú , tel.č. 0902 422 202  alebo mailom: ylcoordinator@ihbratislava.sk

        Dajte šancu Vašim deťom rásť :)

        

      • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

      • Veľká radosť!

       Tadeáš Brunovský zo VI.A triedy si "vybojoval" úžasné 1. miesto v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY.

       Veľká vďaka aj pani učiteľke Mgr. Ľudmile Bobokovej, ktorá Tadeáša perfektne pripravila.

      • NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

      • Veľký deň!!!

       Vo štvrtok 25.04.2019 sa v ZŠ Tupolevova uskutočnilo okresné kolo súťaže NOVODOBO SO SHAKESPEAROM.

       ZŠ Budatínska bola naozaj úspešná!!!

        

       Umiestnenia:

       • SPEV kategória 7. - 9. ročník:

       Sofia Maskalíková           1. miesto

        

        

       • PRÓZA kategória 5. - 6. ročník:

       Ela Valentová                  1. miesto

        

        

       • POÉZIA kategória 7. - 9. ročník::

       Bibiana Majeská               4. miesto

       Blahoželáme a ďakujeme dievčatám a pani učiteľke PaedDr, Jane Kubínyi.

        

      • ENGLISH STAR

      • V piatok 10. mája 2019 sa v školskej jedálni uskutočnila zaujímavá súťaž ENGLISH STAR. Prihlásilo sa spolu 36 detí z 1. aj 2. stupňa!!!

       Deti príšli na 7:55 hod. a po úvodných pokynoch začali písať súťažný test, ktorý trval 45 minút. Deti sa vrátili   do tried po prvej vyučovacej hodine.

       Vyhodnotenie aj s cenami očakávame do 10. júna!!!

       Ďakujeme učiteľom anglického jazyka za propagáciu súťaže, pani učiteľke Mgr. Lucii Ondrejkovej za organizáciu.

        

       Držíme palce, veríme, že testy napísali čo najlepšie!!!

      • Žiaci 4.D v ÚĽUVe

      • Žiaci zo IV.D triedy navštívili  v prvých jarných mesiacoch Školu remesiel, ktorú organizuje ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pod vedením skúsených lektoriek sa zoznámili so starými remeslami našich dávnych predkov - Slovákov, ktoré ich živili a pomáhali im spríjemňovať a skrášľovať ich príbytky.Na chvíľu sa tak stali drotármi - vyrábali z drôtu ozdobné predmety. Skúsili si, ako treba s drôtom  pracovať, aby ich ruky  vyčarovali krásne srdiečka a veľkonočné vajíčka. Popasovali sa aj s tkaním a vyrobili si ozdobné náramky. Zoznámili sa so starými krosnami, ktoré v minulosti tkali plátno a koberce. Šikovne sa popasovali aj s maľovaním na sklo, aby krásnymi obrázkami prekvapili svojich rodičov. Najviac pozornosti si zaslúžila keramika a výroba keramických výrobkov z hliny, ktorá im učarovala a pod vedením pani lektorky veľmi zaujala. Staré remeslá našich predkov žiakov  veľmi zaujali. Obohatili si svoje skúsenosti krásnymi  vlastnými výrobkami. Spoznali  šikovnosť  našich zručných predkov a sú na to veľmi hrdí.  fotoalbum

      • Veľkonočné prázdniny 2019      • Veľkonočné prázdniny - od 18.04. (štvrtok) do 23.04.2019 (utorok). Vyučovanie začína 24.04.2019 v stredu.

        

      • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

      • Zápis budúcich prvákov patrí k najvýznamnejším udalostiam v školskom roku. Aj tento víkend sme vo vyzdobených triedach privítali rodičov a ich deti, ktoré sa chcú stať našimi prváčikmi. Pani učiteľky si všímali, ako sú deti na vstup do prvého ročníka pripravené. Mnohé z nich čítali, kreslili, počítali, ale sa aj hrali, či pozerali rozprávku. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si vybrali práve našu školu. Tento rok ich bolo 142.

       fotoalbum

      • PLAKETA J. A. KOMENSKÉHO

      • Mestská časť Bratislava-Petržalka udelila

       PLAKETU J. A. KOMENSKÉHO

        

       pani učiteľke

       Mgr. Lucii Želinskej

       dňa 28.03.2019

        

       Za výnimočný prístup a úspechy v rozvoji tvorivosti a fantázie žiakov.

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME PANI UČITEĽKE A ĎAKUJEME!

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRED ZÁPISOM

      • V týchto dňoch hľadajú rodičia pre svoje deti najvhodnejšiu školu, v ktorej budú chodiť do 1. ročníka. Okrem ponúk zverejnených na stránke školy im obraz o škole môže poskytnúť aj Deň otvorených dverí. Už niekoľko rokov ho pre rodičov budúcich prvákov pripravujeme aj v našej škole. Rodičia si včera mohli vybrať z ponuky otvorených hodín v 1. a 2. ročníku, školskom bazéne i ukážok činností v ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa DOD zúčastnili a tešíme sa na stretnutie na zápise do 1. ročníka.

       fotoalbum

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

      • Dňa 19.03..2019 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

       BLAHOŽELÁME

       Hane GURSKEJ zo VI.B, ktorá získala v 2. kategórii próza nádherné 2. miesto

       ADAMOVI HALUŠKOVI zo VI.B, ktorý v 2. kategórii poézia získal čestné uznanie

        

       Ďakujeme!

      • Škôlkari u prvákov

      • Blíži sa zápis detí do 1. ročníka a škôlkari sa už nevedia dočkať, kedy hračky vymenia za prvácke učebnice. Preto sme ich pozvali na návštevu k našim prvákom. 19.3. prišli deti z MŠ na Strečnianskej ulici a 20.3. z MŠ na Lietavskej ulici. Vyskúšali si, ako sa sedí v prváckych laviciach a spolu s prvákmi aj čítali, počítali, recitovali a spievali. Obzreli si aj telocvičňu a školský bazén. Boli veľmi šikovní a tak sa už tešíme na budúcich prvákov.

       fotoalbum

      • Beseda o tvorbe odpadu a recyklácii

      • Žiaci 2.A a 2.B triedy sa pomocou praktickej prednášky o tvorbe odpadu a recyklácii dozvedeli, ako veľmi našim odpadom ubližujeme prírode, zvieratám, ako máme správne triediť odpad. Dozvedeli sa, že na Slovensku vzniká veľa bezobalových predajní, ako to tam funguje, a kde všade  môžeme na obaloch ušetriť aj peniaze aj životné prostredie.  

       fotoalbum

        

        

      • Beseda s P. Stankovičom

      • 18. marca nás na  pozvanie navštívil p. Peter Stankovič.

       Vynikajúci výtvarník, ilustrátor, grafik, ktorý svojimi vtipnými, detskej duši sa prihovárajúcimi kresbami, či maľbami skrášlil nejednu žiacku učebnicu, slovník, či detskú knižku. Venuje sa i grafickému dizajnu a jeho výtvarné návrhy našli uplatnenie vo filme, či v divadle. Okrem výtvarných aktivít komponuje hudbu, píše texty, je kapelníkom skupiny A Conto...

       Preto o zvedavé otázky detí nebola núdza.

       V praktickej časti nám rád poradil, ako sa popasovať s problematikou kresby ľudskej, či zvieracej postavy, ako vyjadriť rýchlosť pri pohybe, smer vetra, tieň...

       Ďakujeme za Váš vzácny čas, maestro. Prajeme ďalšie tvorivé úspechy a veľa nadšených obdivovateľov na Vašej najbližšej výstave v Ríme, ktorú o pár dní absolvujete. Tešíme sa na ďalšie skoré stretnutie.

       Vďační žiaci 4.C triedy a zdatní výtvarníci  5.- 8.ročníka.

       fotoalbum

        

      • MAREC - MESIAC KNIHY

      • Marec sa všetkým automaticky spája s knihou. Naši žiaci si okrem čítania kníh v škole a doma pripomenuli Mesiac knihy aj rôznymi aktivitami v knižniciach.

       Triedy 3.A, 3.B a 3.D boli v knižnici na  Turnianskej ulici. Žiaci porovnávali knižku s filmom. (Harry Potter) Čítali  úryvky z knihy a následne si pozreli ukážky z filmu. 3.B trieda absolvovala besedu na tému "Ľudová rozprávka" zameranú na život a dielo Pavla Dobšinského.

       Žiaci 2.A triedy navštívili Miestu knižnicu Petržalka Prokofievova, kde sa spolu s knihou Nie je opica ako opica preniesli do sveta primátov. V úzkej spolupráci s ostatnými žiakmi sa pomocou obrázkov dozvedeli nové informácie zo sveta opíc, ich správaní a dobrodružstvách s nimi.

       4.A trieda navštívila knižnicu na Vyšehradskej ulici. Pozreli si prezentáciu na tému "Ľudová rozprávka" zameranú na život a dielo Pavla Dobšinského. V interaktívnej hre spárovali predmet vytiahnutý z kufríka s názvom rozprávky. Po prečítaní ukážky z rozprávky "O Popolvárovi" hľadali a vysvetľovali  s pani knihovníčkou archaizmy. Tejto téme bola venovaná aj záverečná súťaž s možnosťou výberu a vysvetlenia archaizmov.

       2.C trieda sa zúčastnila na besede so spisovateľkou Danou Hlavatou v knižnici na Vyšehradskej ulici. Prezentovala im svoju tvorbu. Píše bájky pre deti, ale je aj dramaturgičkou v RTVS. Porozprávala deťom o histórii relácií RTVS a činnosti dramaturgičky. Veľmi zaujímavo odpovedala na detské otázky.

       fotoalbum