• Novinky

      • Zápis do 1.ročníka

      • Piatok a sobota boli v našej škole opäť výnimočné dni. Rodičia prišli zapísať svoje deti do 1. ročníka. Vo vstupnej hale ich vítali rozprávkové postavy a priviedli ich do tried. Tu ich už čakali pani učiteľky a vychovávateľky, pekne upravené tabule, darčeky od starších žiakov, ale aj prvácke učebnice, zošity a pracovné listy. Deti mali o všetko veľký záujem a ukázali, že sú veru dobre pripravené na vstup do školy. Mnohé z nich si so záujmom pozreli divadielko v podaní našich tretiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej. Iní strávili príjemný čas s rozprávkami. Všetci si mohli pozrieť aj prezentáciu o našej škole. Dobre padlo aj malé občerstvenie. No a my sa už tešíme na našich budúcich šikovných prvákov.   fotoalbum

      • Projekt Slnečná sústava

      • Zážitkové a projektové vyučovanie patrí k najefektívnejším formám získavania nových poznatkov a vedomostí. Aj preto sa naši žiaci 3. a 4. ročníka vybrali s pani učiteľkami na exkurziu do hvezdárne v Hurbanove. Následne vytvorili projekty Slnečná sústava.   fotoalbum

      • Mikuláš

      • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa... Aj táto veta bola dnes na mnohých školských tabuliach. Mikuláš prišiel do mnohých tried netradične - spustil sa priamo z "neba", oknom vošiel dnu a rozdal deťom sladké darčeky.     fotoalbum 

       Popoludní žiaci 1. stupňa pokračovali v zábave na diskotéke. Súťažili, tancovali, zabávali sa.   fotoalbumbum

      • Školské vianočné trhy

      • Pozývame rodičov na školské vianočné trhy, ktoré budú 14.decembra o 14.30 hod. v hale školy.

      • Mikulášska diskotéka

      • 6.decembra o 14.00 hod. sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa Mikulášska diskotéka.

      • Pytagoriáda

      • 7. a  8. decembra prebehne školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. - 8. ročníka.

      • Preventívne akcie

      • 29.11. sa v spolupráci s PZ Bratislava V uskutočnili 2 preventívne akcie. Žiaci 1.ročníka absolvovali program Snehulienka trochu inak zameraný na bezpečné správanie sa detí doma i na ulici a kontakt s cudzími ľuďmi. Žiaci 6.ročníka sa zúčastnili preventívnej akcie S internetom bezpečne zameranej na prevenciu kyberšikany a iných patologických javov na sociálnych sieťach.   fotoalbum

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia,
       pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2016 v utorok: I. stupeň o 17,30, II.stupeň o 17,45 hod.       

       Rodičia žiakov 5.A, 6.A,B,9.A,B budú mať ZRPŠ v týchto triedach: ZRPS.docx

     • Olympiáda zo SJL
      • Olympiáda zo SJL

      • 10.11.2016 sa uskutočnilo v našej škole Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z 12 základných škôl a osemročných gymnázií. Naša žiačka Marina Kolar obsadila 1. miesto a bude reprezentovať Petržalku v krajskom kole.     fotoalbum

       Víťazke blahoželáme.

      • Halloweenská noc v škole - 1.stupeň

      • 75 detí z 1.stupňa prežilo piatkovú noc v škole. Pani učiteľky a vychovávateľky im pripravili zaujímavý program: súťaže, hry, diskotéku, nočný pochod po škole a film na dobrú noc. Všetci boli samozrejme poobliekaní v hallowenských kostýmoch. Po polnočnej večierke sa odobrali do svojich "brlohov". Mnohí aj v snoch videli rôzne strigy, bosorky, smrtky a iné strašidlá. Ráno však boli všetci dobre naladení a vrátili sa domov k rodičom.    fotoalbum

     • Oznam pre stravníkov
      • Oznam pre stravníkov

      • Od pondelka 26.9. 2016 sa začína variť v našej školskej jedálni. Na stravu sa treba prihlásiť v pondelok do 8.00hod.
        

       Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť,

                            zamestnanci školy a školskej kuchyne.


        

      • HIP-HOP

      • S3TKIDZ je tanečná skupina pre deti od 6 do 16 rokov, venujeme sa štýlom hiphop a break dance. Momentálne pracujeme asi na 20 rôznych školách v Bratislave a blízkom okolí. K našim posledným úspechom patria tituly majstrov a vicemajstrov Európy, ktoré si naše deti vybojovali minulý školský rok v Rakúsku. Rovnako ste nás minulý rok mohli vidiet v TV Markíza, kde naše deti viackrát účinkovali v relácii Teleráno. V pobočkách na jednotlivých školách trénujú deti dva krát do týždňa po 60 minút. Tie najtalentovanejšie trénujú vo výberových skupinách. Tréningy na ZŠ Budatínska prebiehajú vždy v stredy a piatky od 13:30 do 14:30. Kontakt: 0915 893268, 0915 727 617.

     • OZMÁMENIE
      • OZMÁMENIE

      • Vážení rodičia,
        
       z dôvodu neukončenia rekonštrukcie školskej kuchyne sa pokračuje v stravovaní v Školskej jedálni ZŠ Turnianska. O zmene Vás budeme informovať na stránke a budove školy.
        

       Ďakujeme za pochopenie, vedenie ŠJ a ZŠ.

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

        

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 16. septembra 2016  riaditeľské voľno , z organizačných  dôvodov ( rekonštrukcia školskej kuchyne )

        

       Ďakujeme za pochopenie.

        

                                                                                                    Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                                riaditeľka

      • Začiatok školského roka 2016/2017

      • Opäť sa otvorila brána našej školy, aby sa  po letných prázdninách vrátili žiaci do svojich tried. Čakali ich pani učiteľky, stretli sa s kamarátmi a už len zaspomínali na prázdniny. Najviac sa na tento deň tešili naši najmenší - prváci. Všetkým prajeme v novom školskom roku veľa chuti do učenia a dobrých výsledkov.

      • Otvorenie školského roku 2016/2017

      • Školský rok sa začína v pondelok 5.9.2016. Žiaci 1. ročníka sa stretnú so svojimi učiteľkami vo vestibule školy o 9:00 hod. Nástup žiakov 2. - 9. ročníka je pred budovou školy o 8:30 hod. Žiaci budú v triede do 10:00 hod. Školský klub detí je v prevádzke od 5.9. 2015 od 6:30 hod. do 17:30 hod. Všetci žiaci, ktorí postupujú do vyššieho ročníka, sú zaradení do tried ako v minulom školskom roku. Žiak, ktorý nepozná svoje zaradenie, sa môže informovať u zástupcov riaditeľky školy.

       Otvorenie školského roku 2016/2017 - Obrázok 1

      • Výlet do Topoľčianok

      • Aj žiaci 4.A a 3.C sa so školským rokom rozlúčili pekným výletom. Ich cieľom boli Topoľčianky, kde  si pozreli Národný žrebčín a v ňom rôzne plemená koní, ktoré tam chovajú. V kaštieli Topoľčianky sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o jeho histórii a súčasnosti. Po prehliadke kaštieľa  sa ešte vybrali k Zubrej zvernici neďaleko  Topoľčianok. Tam sa zúčastnili komentovaného kŕmenia a dozvedeli  sa ďalšie zaujímavé informácie o týchto majestátnych zvieratách. Plní informácii a darčekov pre rodičov  sa nakoniec šťastne vrátili domov. fotoalbum

      • Výlet do Trnavy

      • Zaujímavý výlet absolvovali žiaci 3.A a 2.A. Vlakom sa dopravili do jedného z najstarších slovenských miest - Trnavy. Prezreli si zvyšky mestských hradieb, navštívili múzeum a jeden z mnohých trnavských kostolov. Videli aj nový futbalový štadión. Na pešej zóne sa posilnili zmrzlinou.    fotoalbum

      • Škola v prírode na Martinských holiach

      • 6. - 10. júna boli žiaci 3.A a 2.A v ŠvP na Martinských holiach. Počas celého pobytu absolvovali vychádzky do krásnej prírody a tešili sa aj z hodín plávania. V popoludňajších hodinách napĺňali program školy v prírode - Pátrači. Utužovali sa kamarátske vzťahy a vládla dobrá nálada. Počas celodenného výletu navštívili skanzen, v korom získali ďalšie informácie o živote našich predkov. Cestu domov prerušili v Bojniciach - prezreli si zámok a boli aj v ZOO.         fotoalbum