• Novinky

      • ZAUJÍMAVÁ PONUKA PRE RODIČOV

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme ďalšiu zaujímavú ponuku!

       Dňa 11.04.2018 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       AKO NA STRES?

       Kde - v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

      • Beseda so spisovateľom Ivanom Lessayom

      • Aj žiaci 3. a 4. ročníka si Mesiac knihy pripomenuli besedou. Zavítal medzi nich spisovateľ Ivan Lessay a priniesol aj svoju knihu "A-KO-ŽE". Deti sa dozvedeli, ako táto kniha vznikla, kde zobral inšpiráciu, kto knihu ilustroval a vydal. Zaujímavo odpovedal na detské otázky. Beseda sa ukončila autogramiádou. Vydavateľstvu TRIOPublishing opäť vďačíme za spoluprácu pri organizovaní tejto besedy. fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Pred zápisom detí do 1. ročníka sa mali rodičia budúcich prvákov možnosť oboznámiť s prácou učiteľov a žiakov 1. a 2. ročníka. Pripravili sme pre nich otvorené hodiny zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, prvouky a plaveckého výcviku. Popoludní to boli otvorené ukážky činnosti v ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto možnosť využili.  fotoalbumy

      • Beseda so spisovateľkou G. Dittelovou

      • V piatok 16.3.2018 sme v našej školskej knižnici privítali milú návštevu. Pozvanie na besedu o svojich knihách prijala pani spisovateľka Gabriela Dittelová aj s pani ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou. Žiaci prvých a druhých ročníkov s nimi strávili veľmi príjemný čas. Diskusia bola živá, často aj úsmevná, napriek tomu, že niektorí žiaci sa stretli s tvorcami kníh po prvýkrát.  Veľké poďakovanie patrí aj vydavateľstvu TRIOPublishing, v spolupráci s ktorým bola táto beseda zorganizovaná.  fotoalbum

      • Pomôžme spoločne škole

      • Rada rodičov a zástupcovia ZŠ Budatínska, by sa chceli  poďakovať všetkým rodičom a podporovateľom našej školy za príspevky, ktoré nám boli poskytnuté vo forme 2% z Vašich daní v minulom roku.

       Zároveň by sme Vás chceli aj tento rok  požiadať o túto formu podpory. Peniaze by boli použité na financovanie poslednej etapy výmeny starých klasických tabúľ, vybavenie ďalších tried interaktívnymi tabuľami a vybudovanie odborných učební.

       Ako darovať 2% z Vašich daní?

       Všetky informácie a tlačivá a postupy nájdete na http://zsbudatinska.edupage.org/percenta2/ alebo priamo pod textom tejto novinky.

       Ďakujeme všetkým.

        

       Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_01-2018.pdf

       Ziadost_o_pomoc_.pdf

        

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • 13.3 a 14.3. sa 12 žiakov našej školy zúčaslo okresného kola Pytagoriáády. Boli to najúspešnejší riešitelia školského kola tejto súťaže. Darilo sa im aj v okresnom kole. Úspešnými riešiteľmi boli: Samuel B. - 3.C, Tomáš S. - 4.C, Samuel K. - 4.C, Filip P. - 5.B, Anastasiia S. - 5.B, Zuzana S. - 5.C      Blahoželáme                          

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská

      • V škôlke na Lietavskej ulici sa už deti tiež tešia, že z nich budú školáci. Naši prváci s pani učiteľkami ich pozvali do svojich tried. Predviedli im, ako pracujú: čítajú, píšu, počítajú, ale aj hrajú sa. Škôlkari sa boli pozrieť aj v telocvični a školskom bazéne. Hodina rýchlo ubehla a bolo treba vrátiť sa do škôlky. Onedlho nás však mnohí navštívia znovu - bude totiž zápis do 1.ročníka.  fotoalbum

      • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

      • Srdečne pozývame rodičov budúcich prvákov na Deň otvorených dverí pred zápisom do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční 22.03.2018 v dopoludňajších hodinách 8.00 - 10.40 a popoludňajších hodinách 14.00 - 14.50 podľa rozvrhu zverejnenom na našej stránke v záložke Zápis do 1. ročníka.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Vážení rodičia,

       zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2018. Všetky potrebné dokumenty a tlačivá sú zverejnené na našej stránke v záložke Zápis do 1.ročníka. Spustená bude aj elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Rodičia si ju môžu vyplniť doma. S vytlačenou a podpísanou prihláškou prídu s dieťaťom na zápis. V platnosti zostáva aj možnosť vyplnenia a vytlačenia papierového zápisného lístka z našej stránky alebo vyplnenie lístka priamo na zápise.

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Pred jarnými prázdninami sa 25 žiakov 1.stupňa zúčastnilo školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Boli to víťazi triednych kôl. Porota mala neľahkú úlohu vybrať z nich tých najlepších. Napokon sa rozhodla, že našu školu budú v okresnom kole tejto súťaže, ktoré bude 20.3. reprezentovať Liana Barime Muka a Lara Blahová. Prajeme im, aby aj naďalej boli úspešné. fotoalbum

     • Beseda so spisovateľkou
      • Beseda so spisovateľkou

      •         Naši piataci zažili zábavnú hodinu literatúry. Pani spisovateľka Riečanská im prišla porozprávať o svojej tvorbe. Predstavila svoju trilógiu o kamarátstve. Deti mali veľa otázok. Knižky sa im páčili. Toto  učenie skončilo záverečnou autogramiádou a spoločným fotografovaním. To bol teda zážitok! fotoalbum

      • BLAHOŽELANIE NIKOLASOVI B. zo VI.B triedy !!!

      • Srdečne blahoželáme NIKOLASOVI B. zo VI.B triedy, ktorý sa umiestnil na úžasnom treťom mieste v okresnom kole dejepisnej olympiády!

       Poďakovanie patrí aj p. učiteľke RNDr. Alojzii Plačkovej, ktorá Nikolasa úspešne pripravovala na túto predmetovú olympiádu.

      • Beseda o vzniku knihy

      • Viete, ako vzniká kniha? Z dobrých nápadov a skutočnosti. Tak odpovedali druháci na otázku pani Fazekašovej - vydavateľky z knižného vydavateľstva Triopublishing. Pani vydavateľka porozprávala deťom, koľko práce musia urobiť spisovateľ, redaktori, tlačiari a vydavatelia, kým kniha uzrie svetlo sveta. Ukázala im, ako pracujú redaktori a poradila sa s nimi, ktoré texty vybrať do novej knihy básničiek pre deti. Na záver sa prihlásili deti, ktoré by sa chceli stať v dospelosti vydavateľmi. Bolo ich veľa a tak sa môžeme tešiť, že u nás budú knihy vychádzať aj naďalej.

      • Deň otvorených dverí

      • Pred zápisom detí do 1.ročníka každoročne ponúkame rodičom možnosť oboznámiť sa s prácou vyučujúcich so žiakmi. Aj tento rok sa rodičia v hojnom počte zúčastnili Dňa otvorených dverí. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na stretnutie počas zápisu.  fotoalbum

      • Angličtina pre každého

      • Milí žiaci, rodičia, zamestnanci a priatelia školy,

       v záložke ANGLIČTINA PRE KAŽDÉHO sa nachádza zatiaľ približne 100 fráz v anglickom a slovenskom jazyku, ktoré môžu byť užitočné pre každého najmä pri cestovaní. Radi by sme však v budúcnosti postupne pridávali ďalšie frázy pre konkrétne situácie, jazykové okienko a pod. 

       Uvítali by sme preto aj rôzne zaujímavé návrhy od vás.

       V prípade, že budete chcieť doplniť nové frázy alebo iné vhodné sekcie do ANGLIČTINY PRE KAŽDÉHO, neváhajte! 

       VAŠE NÁVRHY nám môžete doručiť alebo poslať osobne, prostredníctvom dieťaťa, internetovej žiackej knižky alebo e-mailom.

       Ďakujeme všetkým!

        

       Vedenie školy

      • PRVÝ JARNÝ DEŇ???

      • OSLÁVME SPOLU NETRADIĆNE PRVÝ JARNÝ DEŃ!!!

       Jednoduché. Oblečme sa do zelenej farby dňa 20.03.2018 a užime si tento zelený deň!

        

       Informácie:

       KEDY:         20. marec 2018     

       AKO:          Obleč sa do ZELENEJ FARBY

       KTO:           Všetci žiaci a zamestnanci našej školy

       PREČO:      Aby sme SPOLOČNE oslávili PRÍCHOD JARI 

        

       Vaša škola

        

      • Jarné prázdniny

      • Prajeme všetkým žiakom príjemné strávenie JARNÝCH PRÁZDNIN, ktoré sa začínajú 3. marca a končia 11. marca 2018. Vyučovanie sa začne po prázdninách v pondelok 12. marca 2018.

      • Beseda o knihe

      • Mesiac marec patrí knihám. Aj v našej knižnici sme zorganizovali besedu o knihe spisovateľa Vincenta Šikulu "Ďuro pozdrav Ďura". Kniha bola vydaná pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín autora. Besedy sa zúčastnil pán Bebjak - majiteľ vydavateľstva Regent, v ktorom bola kniha vydaná a ilustrátor pán Martiška. V príjemnej atmosfére strávili hodinku so žiakmi 3. a 4. ročníka. Beseda skončila autogramiádou. Ďakujeme za krásny zážitok.

      • Návšteva detí z MŠ Strečnianska

      • Škôlkari sa už nevedia dočkať, kedy sa stanú prvákmi. Dnes sa prišli pozrieť do prváckych tried. Najskôr im naši prváci predviedli ako pracujú na hodine čítania a matematiky. Potom si do lavíc sadli aj škôlkari a veľmi sa  im to páčilo. Niektorí dokonca čítali zo šlabikára, či písali na tabuľu. Napokon sa s prvákmi porozprávali a rozlúčili sa. Onedlho ich čaká zápis do 1.ročníka a tak sa možno opäť stretneme.              fotoalbum

      • Večer s Thomasom Puskailerom

      • Zaujímavá akcia pre deti!!!

        

       Dňa 20.02.2018 sa o 17:00 vo Volis Academy - Štefánikova 19, Bratislava uskutoční Večer pre deti                   s Thomasom Puskailerom. 

       Pre deti je pripravená interaktívna hodina anglického a nemeckého jazyka a mnoho hier. Okrem tohoi budú mať deti šancu vyhrať zaujímavé ceny.