• Novinky

      • KARNEVAL

      • Karnevalová sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali aj pre našich žiakov 1. stupňa karnevalové popoludnie. Deti sa  za pomoci rodičov zmenili na rôzne masky. V hale školy sa pohybovali princezné, šašovia, vojaci, ale aj smrtky a ďaľšie zaujímavé masky. Spoločne si zatancovali a zasúťažili.  fotoalbum

      • Projekt: "Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš"

      • Takto vyzeralo projektové vyučovanie na vlastivede vo 4.B triede. Žiaci si na danú tému pripravili krásnu prezentáciu s autentickými rekvizitami - kroje rôznych regiónov Slovenska a ich súčasti. Ich prostredníctvom sa deti ocitli na Liptove, Orave, Myjave, či Spiši, dozvedeli sa, čo sú kapce, lajblík, kalap, čepiec či vlniak, ba mohli si ich aj prezrieť, pohladiť, vyskúšať.                                       Projekt bol hodnotený nielen autenticitou, ale i formou - okrem kvalitnej teoretickej časti a prezentácie i spätnou väzbou smerom k spolužiakom a hodnotnými zdrojmi: Lexikón ľudovej kultúry Slivenska, Z klenotnice Slovenska - kroje, Televízny folklórny program "Kapura", Mapa krojov Slovenska, Fotodokumentácia.                                                                                                    Projekt odprezentovali Marína Parničanová a Samuel Bako.   fotoalbum

      • Teplákový deň v škole???

      • Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ   DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie. 

        Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

      • V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.

      • Vianočné trhy vo Viedni

      • Viedeň je jedným z najúžasnejších miest v Európe na predvianočnú a vianočnú návštevu. Je to mesto s bohatou históriou a desiatkami atrakcií k videniu. Vianoce vo Viedni sú kúzelné - slávny nie je iba jeden vianočný trh, ale niekoľko z nich!

       Aj tento školský rok sa pani učiteľky Želinská, Matušková a Kubínyiová 13.12.2017 spolu so 41 žiakmi 7. - 9. ročníka vybrali na celodenný výlet do očarujúcej Viedne. Vianočné trhy, expozície v múzeu a nakupovanie si všetci skutočne užívali!

      • VIANOČNÁ BESIEDKA

      • Súčasťou predvianočnej atmosféry bola Vianočná besiedka. Bohatý program plný tanca, spevu, divadielka, hry na hudobných nástrojoch, či zábavy v podobe vianočnej reklamy pripravili s pani učiteľkami a vychovávateľkami žiaci 1. stupňa. Radosť v detských očiach bol najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave besiedky podieľali. Bodkou za všetkými vystúpeniami bol spoločný spev koledy "Tichá noc". Zážitok bol umocnený svetlom sviečok v prítmí a slzami v očiach rodičov a pedagógov. Všetkým prajeme krásne Vianoce...   fotoalbum

      • V LABORATÓRIU KIDS LAB

      • Žiaci 4.C s pani učiteľkou Moťovskou absolvovali zážitkové vyučovanie v chemickom laboratóriu Kids Lab. Počas dvoch hodín urobili 3 pokusy zamerané na zistenie obsahu vitamínu C.  fotoalbum

      • Petržalské Vianočné trhy

      • Už 5. rok sa aj Petržalka môže pochváliť svojimi vianočnými trhmi. Ich súčasťou je aj každoročná prezentácia ZŠ a ZUŠ z Petržalky pod názvom "Idú malí vinšovníci". Aj tento rok sa do nej zapojili aj deti z nášho ŠKD pod vedením p. vychovávateliek Hronskej a Čverčkovej. Ich vystúpenie malo veľký úspech.   fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       Vaše deti majú možnosť zapojiť sa do riešenia matematickej súťaže Pytagoriáda - školské kolo. Súťaž je bezplatná a traja najúspešnejší riešitelia z každého ročníka postupujú do okresného kola. Žiaci 3.,4.,5. ročníka budú riešiť 13.12. a žiaci 6.,7.,8. ročníka 14.12. 2017 v dopoludňajších hodinách.

      • Školské kolo pytagoriády

      • 7.12. sa 28 žiakov 4.ročníka a 31 žiakov 3.ročníka zapojilo do riešenia školského kola pytagoriády. V 4. ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Esterka 4.C-18 bodov, Róbert Zemánek 4.B a Ľubomír Kmec 4.C-17 bodov, Filip Pavlík 4.B a Zuzana Srnková 4.C-16 bodov, Andrej Mikuš 4.B-15 bodov. V 3.ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Kovács 3.C-20 bodov, Tomáš Sláviček 3.C-18 bodov, Dominika Bošanská 3.C-16 bodov, Simon Bystrický 3.C-15 bodov, Ela Valentová 3.A-13 bodov. Úspešnými riešiteľmi zo žiakov druhého stupňa sú: Tipary Nina, Zálešák Dušan a Posmiková Sandra z 5.A, Slávičková Laura z 5.C, Latková Lenka a Hajtmánek Jakub zo 6.A, Pažitný David zo 6.B, Ozimyová Karolína zo 7.A, Sihelský Samuel z 8.A a  Duraník Roman z 8.B.   Blahoželáme! Najúspešnejší žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

      • PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY - úžasné vystúpenie žiačikov z III.A a III.C triedy

      • Deti z III.A a III.C triedy pod vedením Bc. Veroniky Čverčkovej vystúpili v sobotu 9.12.2017 na PETRŽALSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOCH na Námestí Republiky v rámci progranu IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI.

       Kreatívne, krásne a milé vystúpenie. 

       Ďakujeme!

      • Zaujímavá ponuka pre rodičov

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme zaujímavú pokunu!

       Dňa 13.12.2017 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       BEZPEČNE NA INTERNETE (kyberšikana) v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

        

      • Historia magistra vitae

      • Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vďaka p. učiteľke RNDr. Plačkovej zapojili do dejepisnej projektovej súťaže pod názvom Historia magistra vitae - Dejiny písané vodou, ktorá sa konala na ZŠ Tupolevova. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 škôl, a to s prácami vikingských drakkarov, bájnej Atlantídy, moreplavcov, vojnových lodí, ponoriek, vodných mlynov, elektrární ...

       Pre porotu nebolo jednoduché posúdiť a rozhodnúť, kto je "najlepší", pretože každý exponát a jeho tvorca sa svojou originalitou a jedinečnosťou prihováral a utvrdzoval, že voda a človek spolu tvoria dejiny ľudskej spoločnosti.

       Naša škola získala 3 ocenenia:

       Vikingský drakkar                   -     Samuel B. (VI.B)

       Vojnová fregata                       -     Kristián K. (VII.A)

       Moreplavci 15. storočia          -     Paula T. (V.B), Natália K. (V.B), Michaela F. (V.C),

                                                               Lukáš B.(V.C)

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

      • Mikuláš v škole

      • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Žiaci popísali tabule rôznymi mikulášskymi rýmovačkami. Vyvrcholením sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša  s pomocníkmi. Nálada žiakov 1. – 9. ročníka bola sviatočná a všetci boli nedočkaví. Zároveň mohli predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky a básne sprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil sladkosti.

       Ďakujeme p. učiteľovi Širokému a žiakom IX.A,B triedy – Barbore Durajovej, Sabine Šegedovej, Adránovi Dupaľovi a Samuelovi Patrickovi Barcajovi (špeciálne za fotografovanie a editovanie fotografií).

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

       Žiaci 8. a 9. roč. dňa 30.11.2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci spoznali históriu tohto závodu a prezreli si priamo výrobne - lisovňu, agregátnu halu, sedeli v luxusných elektromobiloch, a zároveň sa dozvedeli aj o možnostiach duálneho štúdia. Odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Možno ich to ovplyvní v ich štúdiu na stredných školách a profesionálnej orientácii.

      • Vianočná besiedka pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na Vianočnú besiedku 14. decembra 2017 o 15.30 do vestibulu našej školy. Bohatý program pripravili Vaše deti s pani vychovávateľkamii a učiteľkami.

      • Noc strašidiel

      • Do galérie Noc strašidiel boli pridané fotografie.

       Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 24.11.2017 sa budatínske strašidlá chopili čarovnej moci, ktorú oslávili počas noci!

       Ďakujeme Samuelovi  Patrickovi BARCAJOVI za fotodokumentáciu a videonahrávku.

      • Jubilejný 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka (okresné kolo)

      • Dňa 29. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnil  jubilejný 10. ročník tejto súťaže. Prihlásilo sa do nej deväť petržalských škôl. Za našu školu súťažila žiačka z IX.A triedy Vanesa M. Umiestnila sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Víťazke srdečne blahoželáme Vaneske!

      • Interaktívne divadlo

      • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa 28.11. zúčastnili zaujímavého divadelného predstavenia so spisovateľom Martinom Danišom, ktorý je autorom knihy "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády". Maťo, ako sme ho oslovovali pripravil pre deti zábavný program s vlastnými rekvizitami. Takáto netradičná prezentácia knihy bola zaujímavým zážitkom a zároveň motiváciou k prečítaniu si celej knižky. fotoalbum