• Novinky

      • OZNAM

       Začiatok školského roka pre žiakov 2.-9. ročníka bude 4. 9. 2017 o 8.30 hodine. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné privítanie vo vestibule školy školy o 9.00 hodine.

        

      • Škola v prírode Skalka pri Kremnici 4.B a 4.C

      • Päť dní prežili naši štvrtáci v krásnej prírode na chate Limba na Skalke pri Kremnici. Počas pobytu  sa sústredili hlavne na rozvíjanie telesnej zdatnosti, upevňovanie zdravia, ochranu životného prostredia, upevňovanie žiackeho kolektívu a získavanie praktických vedomostí a zručností. Medzi najzaujímavejšie patrili súťaže a hry  v prírode, stavba „horského obydlia“, diskotéka s párovými tancami a voľbou super pár a super tanečník, poznávanie miestnej fauny a flóry, výtvarná súťaž, futbalový turnaj. Za všetky súťaže a aktivity boli deti odmeňované diplomami a vecnými cenami. Mnohé z nich sponzorsky poskytli rodičia detí.    fotoalbum

      • Študijný poznávací zájazd- Londýn

      • V termíne od 10.6. do 15.6. 2017 sa žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9.B s pani učiteľkami Kubínyiovou a Moťovskou zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v Londýne. Po dlhej 23-hodinovej ceste autobusom a eurotunelom hneď prvý deň v rámci programu v Londýne videli dominanty ako Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower of London... Počas svojej návštevy boli ubytovaní v rodinách a vždy doobeda absolvovali  vyučovanie v škole v Edmontone, čo je časť Londýna. Postupne popoludní ich zaujali výlety do mesta Brighton a Windsoru, no tiež nákupy. Pred odchodom na Slovensko sa stihli z výšky Londýnskeho oka pozrieť na majestátny Londýn, loďou sa previezť po rieke Temža a  prezrieť si Londýn aj z lanovky. Ďakujeme všetkým.

       Študijný poznávací zájazd- Londýn - Obrázok 1

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje z prevádzkových dôvodov (odstavenie vody v dôsledku havárie) riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 19. júna 2017 riaditeľské voľno.

       Mgr. Marta Režnáková, riaditeľka školy  

      • OFN Petržalka 2017

      • 12.6. - 16.6. sa uskutočnil IV.ročník projektu OLympijský festival nádejí Petržalka 2017. Počas piatich dní sa žiaci 1.stupňa zapojili do jednotlivých olympijských disciplín. Našu školu reprezentovalo celkovo 27 žiakov. Teší nás, že dosiahli veľmi pekné umiestnenia:          fotoalbum

       Cyklistika         umiestnenie školy                               1.miesto              

                                  umiestnenie jednotlivcov  Vanessa Havlíková  4.C   2.miesto    Dalibor Ebst  4.C  2.miesto

       Vybíjaná           umiestnenie školy                                8.miesto                                      

       Plávanie           umiestnenie školy                                4.miesto                                                              

       Atletika             umiestnenie školy                                2.miesto                                                                                                           

                                   umiestnenie jednotlivcov  Hugo Lejtrich 4.A    hod  1.miesto  Viktória Vavrová 3.C   beh 50m  3.miesto

                                   Tamara Naňová 4.C  beh 300m  3.miesto  štafeta v zložení:

                                    Paula Trabalková 4.B, Viktória Vavrová 3.C   Matej Méri 4.A, Marek Kyselica 4.A  3.miesto

       Výtvarná súťaž   umiestnenie školy                              1.miesto                                                                                                           

                                     umiestnenie jednotlivcov   Marína Parničanová 4.B   2.miesto  Anastasiya Svystunova 4.B  2.miesto

      • Výlet do Budapešti

      • 2. júna sa vybrali žiaci 4.A a 3.A triedy na celodenný výlet do Budapešti. Ich hlavný cieľ bol návšteva Tropicária. Zažili neopakovateľnú atmosféru žraločieho akvária s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Zblízka pozorovali pestrofarebný podmorský svet a na vlastné oči videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Ďalším vzrušujúcim zážitkom bol prales, v ktorom zažili skutočnú tropickú klímu – náhle sa zotmelo, zablýskalo, hrmelo a začal padať dážď. Navštívili aj jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií mesta, zapísanú do listiny Kultúrneho dedičstva UNESCO  - pevnosť Citadely, ktorá sa týči vysoko nad mestom a počas 2. svetovej vojny bola dôležitým vojenským objektom. Z terás a múrov Citadely sa žiakom poskytol nevšedný pohľad na panorámu mesta. Potešili sa kúpou spomienkových predmetov a návštevou Mc Donaldu. Výlet ukončili autobusovou prehliadkou mesta.  fotoalbum

      • MDD

      • 1. júna mali deti svoj sviatok. A tak vymenili školské lavice za prírodu. Na lúke pri Malom draždiaku strávili dopoludnie hrami a súťažami. Počasie im prialo a tak sa mohli do sýtosti vyšantiť.   fotoalbum

     • Konzultačné hodiny
      • Konzultačné hodiny

      • Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 12. júna 2017 (pondelok) sa uskutočnia konzultácie. Konzultácie budú prebiehať v čase od 16:30 hod. do 18:00 hod. Využite možnosť dozvedieť sa informácie o prospechu a správaní Vašich detí.

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Oznamujeme, že zajtra  1.6. 2017 bude výdaj desiatej o 9,00 hod.    

      • Výlet na Červený Kameň

      • Hrad Červený Kameň je lákadlom pre množstvo turistov. Za miesto koncoročného výletu si ho vybrali aj pani učiteľky 1. ročníka,  2.A a 2.B triedy so svojimi žiakmi. Prezreli si múzeum v hrade, zaujali ich ukážky dravcov a zvýšil čas aj na hry a nákup drobných darčekov.  fotoalbum

      • Petržalský tenis pre všetkých 2017

      • 26. mája sa v ZŠ Nobelovo námestie konal VI. ročník tenisového turnaja žiakov 1. stupňa O pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Petržalka pod názvom "Petržalský tenis pre všetkých". Našu školu na turnaji reprezentovali Lukáš Chren a Martin Paluš z 2. C, Vanessa Petrovičová a Emma Sotáková zo 4. B. Vynikajúco si počínali chlapci - vo svojej kategórii sa Lukáš umiestnil na 1. mieste a Martin na 3. mieste. Vanessa sa umiestnila vo svojej kategórii na 4. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.   fotoalbum

      • Preventívna akcia SCÚ

      • V piatok dopoludnia sa na školskom dvore ozývali zvláštne povely, brechot psov ba aj streľba. Všetko mali pod palcom pracovníci Finančnej správy SCÚ Bratislava centrála Komos 5284. 8 kukláčov, 6 pomocných pracovníkov, 2 psovodi a 2 psy predviedli našim žiakom postupy pri ohrození obyvateľov, zadržaní páchateľov pri rôznej trestnej činnosti. Deti si mohli pozrieť techniku, s ktorou pracujú a bližšie sa oboznámiť s ich prácou.   fotoalbum

      • Vlastivedná exkurzia

      • Žiaci 4. A triedy sa v stredu 17.5. zúčastnili vlastivednej exkurzie. Navštívili parlament, kde sa podozvedali rôzne zaujímavosti, zopakovali si históriu Slovenska, vznik slovenského jazyka a boli svedkami parlamentného jednania. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva Slavína, kde ich sprevádzal správca Slavína. Veľmi pútavo im porozprával o 2. svetovej vojne, o vojakoch pochovaných na tomto pietnom mieste. Žiaci sa veľa dozvedeli o samotnom pamätníku a jeho celej histórii.  fotoalbum

        

      • Slávik Slovenska

      • Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Žiačka 4. B triedy, Marína Parničanová si v okresnej súťaži Slávik Slovenska vyspievala v kvalitnej konkurencii 3. miesto.Otec Maríny je členom orchestra v Lúčnici a mama je bývala tanečníčka a speváčka zboru tohto umeleckého telesa. Svojimi odbornými radami výrazne prispeli k jej úspechu. Bola to prvá Marínina účasť v tejto súťaži a veríme, že aj v nasledujúcich ročníkoch sa jej bude na súťažiach dariť.Za našu školu súťažila aj žiačka 3.B triedy Viktória Repková, ktorá v tomto roku získala cenné skúsenosti, ktoré zúročí v budúcich súťažiach.Obidvom dievčatám blahoželáme!   fotoalbum

        

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      •            V školskom roku 2016/2017 sa žiak 9.A triedy Tomáš Jurka umiestnil v okresnom kole na 1. mieste. V krajskom kole  na výbornom 1. mieste. Reprezentoval našu školu a Bratislavský kraj na Celoslovenskom kole v Trenčianskych Tepliciach. Vo veľkej konkurencii (stretli sa tu najlepší z najlepších) získal ocenenie „úspešný riešiteľ“. Blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.

                                                                                                                                                                Plačková, učiteľka dejepisu

     • Zber starého papiera
      • Zber starého papiera

      • Zber papiera od 19.5.2017 

       Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

       Poobede: od 14,00- 15,00 hod
       Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

       Zber papiera končí 5.6.2017 o 8:00 hod.

        

      • S knihou za hudbou

      • Žiaci 4.A triedy sa zapojili do týždňového projektu Hlasné čítanie s názvom "S knihou za hudbou". Išlo o myšlienku spojiť svet dospelých so svetom detí cez príbehy a rozprávky. Úlohou bolo 20 minút hlasne čítať, vyfarbiť jeden hudobný nástroj a splniť jednu úlohu, za čo dostali každý deň jedno písmenko do tajničky. Na konci písmenká museli zoradiť do správneho poradia a  získať odpoveď.  fotoalbum

        

      • Mestečko povolaní

      • Žiaci 3.A a 4.A navštívili Mestečko povolaní v Bory Mall. Ide o  interaktívnu výstavu pod názvom „Čím chceš byť!“ Je to fiktívne mesto, miesto, kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným spôsobom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Interaktívna výstava činností/povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer: hravou formou priblížiť profesie/povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové“ – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva. Expozícia detského mesta je z drevených domčekov, ktoré predstavujú činnosti v meste. S danými činnosťami a procesmi sa môžu deti oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo, ako a s akým cieľom.  fotoalbum