• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka šk. r. 2023/2024

      • VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA,

       V DŇOCH PIATOK 14.4.2023 OD 15:00 DO 18:00 HOD

       a

       SOBOTA 15.4.2023 OD 08:00 DO 12:00 HOD

       SA V NAŠEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024.

       PROSÍME VÁS, ABY STE VOPRED VYPLNILI ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, KTORÁ BUDE ZVEREJNENÁ NA WEBE ŠKOLY OD 3.4.2023 DO 15.4.2023

       https://zsbudatinska.edupage.org/register/

       VYTLAČENÚ PRIHLÁŠKU PRINESTE SO SEBOU NA ZÁPIS.

       Prvý školský obvod ZŠ Budatínska 61, 851 06  Bratislava tvorí v zmysle

       VZN MČ Bratislava – Petržalka č. 2/2023 územie:

       Budatínska (čísla 33 – 81 a párne čísla 10 – 36),

       Beňadická (okrem nepárnych čísel 9 – 21),

       Lietavská,

       Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23 a všetky párne čísla),

       Znievska.

       VIAC INFORMÁCIÍ K ZÁPISU NÁJDETE NA:

       https://zsbudatinska.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

      • 2% z dane

      • Milí rodičia a sympatizanti školy,

       prosíme, zvážte poukázanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu.

       Váš príspevok bude použitý v prospech našich žiakov a na skvalitňovanie  výchovno-vzdelávacieho procesu.

       ĎAKUJEME!

       Viac informácií nájdete na:

       https://www.zsbudatinska.sk/2-z-dane/

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská

      • V piatok 3. februára 2023 sme mali v škole milú návštevu, prišli nás pozrieť detičky z MŠ Lietavská, ktoré boli zvedavé na svoju budúcu veľkú školu.

      • Zelenou o nás

      • Milí kamaráti, milí čitatelia!

       Tentokrát nám príprava časopisu trvala trochu dlhšie, ale konečne s radosťou posielame do sveta nové číslo. Veríme, že si nájdete čas a prečítate si ho. Či už s nohami na stole, s koláčom v ruke alebo, ako sa vám len bude chcieť. Prajeme príjemné čítanie:-)

       Vaša redakcia

        

      • Okresné kolo Technickej olympiády

      • S potešením Vám oznamujeme, že naši deviataci Chiara Sophia Daitová a Marek Igor Hečko sa v okresnom kole Technickej olympiády vo veľmi silnej konkurencii umiestnili na krásnom 2. mieste. Vynikajúco zvládli vedomostný test i technickú časť, v ktorej mali vyrobiť funkčnú drevenú spoločenskú hru. Za výbornú reprezentáciu im ďakujeme!

       Mgr. Zuzana Šinkovicová

      • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABIČKY OD TOPÁNOK

      • NAŠA ŠKOLA SA OPÄŤ ZAPOJILA DO KRÁSNEJ AKCIE, KTORÁ MÁ ZA CIEĽ POTEŠIŤ BABIČKY A DEDUŠKOV V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

       ĎAKUJEME VŠETKÝM ŽIAKOM, ICH RODIČOM, ZAMESTNANCOM ŠKOLY, KTORÍ PRISPELI DO ZBIERKY, ČI UŽ CHUTNÝMI DOBROTAMI, MILÝMI PONOŽKAMI, VOŇAVÝM SPRCHOVÝM GÉLOM, ALEBO KRÍŽOVKAMI A INOU ZÁBAVOU, PROSTE ČÍMKOĽVEK, ČO STARKÝCH ZAHREJE PRI SRDIEČKU A SPRÍJEMNÍ IM ZIMNÉ MESIACE. 

       VERÍME, ŽE I VĎAKA VÁM BUDÚ MAŤ TÍTO NAŠI SENIORI KRÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE.

       ĎAKUJEME!

      • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      • Žíaci 6.B, 8.B - skupiny p. Gyarmatiovej sa v druhej polovici októbra zapojili do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

       Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
       V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
       Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

       Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
       Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

       Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!
       Držíme im v súťaži palce!

      • MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV

      • Každoročne pripadá na 20. októbra.

       Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa až 41 percentnou zalesnenosťou.

       Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

       Stromy majú kľúčový význam pre kvalitu života človeka a ostatných organizmov. Okrem produkcie kyslíka prispievajú k zlepšeniu mikroklímy.

       Stromy vytvárajú bohatý ekosystém, slúžiaci všetkým organizmom.

       My sme si tento deň pripomenuli zasadením ôsmich ovocných stromov na školskom dvore.

       Na tejto akcii sa zúčastnili žiaci: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 8.C

      • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

      • V roku 2022 sa okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku uskutoční prezenčne vo štvrtok 10. 11. v priestoroch ZŠ Budatínska.

       Termín prihlásenia (elektronickej registrácie cez EduPage) je do 28. 10. 2022.

        

       Štartovné vo výške 5€ budú účastníci platiť  pri podpise prezenčnej listiny v deň súťaže.

        

       Prezentácia súťažiacich: 8:25 – 8:55

       Začiatok súťaže: 9:00

       Súťaž skončí okolo 12:30, organizátor súťažiacim nezabezpečuje obed.

        

      • ZBER PAPIERA

      • ZBER PAPIERA ZBER PAPIERA              Zber papiera! » Obec Ďurčiná             

       ZBER PAPIERA

       Vážení rodičia, milí žiaci, opäť vás vyzývame k zberu papiera. Prosíme, aby ste papier priniesli riadne zviazaný a dodržiavali harmonogram, kedy ho môžete priniesť. Nosiť prosíme len papier - letáky, noviny, časopisy, staré zošity, kartón zložený, nie iný materiál, ako napr. prímes plastov, kovové spinky a pod.

       Termín: 17.10. - 21.10.2022
       (okno kabinetu TSV - od ihriska)

       PO 7:15 – 7:55                                                
       UT 7:15 – 7:55
       ST 7:15 – 7:55
       ŠT 7:15 – 7:55
       PI 7:15 - 7:55 14:00 – 14:3O

        

       Ďakujeme

        

      • Kreativite sa medze nekladú

      • Vyslovujeme veľké uznanie a poďakovanie našim žiakom VIII. C triedy Tamare O. a Tomášovi M., ktorí neváhali obetovať 21 hodín svojho voľného času a vytvorili originálne dielo inšpirované divadelným svetom a nádherným baletným predstavením  "Labutie jazero". Je až neuveriteľné, čo dokázali s kartónom, čipkou, tužkovými batériami, ale predovšetkým svojou fantáziou a kreativitou. Ozvučená scéna, javisko i hľadisko prepracované do najmenších detailov sú pozoruhodnou ukážkou ich zmyslu pre detail a predstavivosti hodnej profesionálnych umelcov. Svoje dielo budú mať možnosť prezentovať v jednotlivých triedach v rámci predmetu Hudobná výchova, ktoré tým nepochybne obohatia.

       Do ďalšej tvorby želáme veľa šťastia!

      • Na kolesách proti rakovine

      • Žiaci tried 5.A, 6.B, 7.A, 7.B, 9.B sa minulý týždeň zapojili do „AKČNÉHO PIATKU“, v rámci ktorého prišli do školy na kolobežkách, kolieskových korčuliach, skejtoch, odrážadlách a v okolí školy uskutočnili prehliadkovú jazdu na týchto dopravných prostriedkoch. Žiakom sa spomínaná akcia páčila a tým preukázali, že nie je im ľahostajný osud ľudí trpiacich na rakovinové ochorenie.

      • ORGANIZAČNÉ POKYNY

      • Organizačné pokyny na dni 5.9. a 6.9.2022

       5.9.2022   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

       1. ročník

       Zraz žiakov pred školou (hlavný vchod) 7.45 hod. Pobyt v triedach  8.00 – 9.15 hod. Obed v školskej jedálni o 10.00 hod. pre prihlásených žiakov.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage   4.9.2022.

       2. – 4. ročník

       Nástup žiakov o 9.00 hod. pred bočným vchodom pre I. stupeň, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage   4.9.2022.

       Pobyt v triedach do 10.45 hod., následne o 11.00 je obed v školskej jedálni pre prihlásených žiakov.

       Prevádzka ŠKD bude od 10.45 hod. do 16.30 hod.

        

       5. – 9. ročník

       Nástup o 9.00 hod. pred bočným vchodom pre II. stupeň, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage   4.9.2022.

       Pobyt v triedach do 10.45 hod., následne o 10.45 hod. je obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.

        

       6.9.2022   VYUČOVANIE V TRIEDACH S TRIEDNYMI UČITEĽMI

       1. ročník do 10.45 hod., obed v ŠJ pre prihlásených žiakov o 11.00 hod.

       2. – 4. ročník do 11.40 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

       5. – 9. ročník do 12.35 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

        Od 6.9.2022  ŠKD ranná činnosť od 6.00 hod. a  ŠKD popoludňajšia činnosť do 17.30 hod.

        

       OD 7.9.2022   VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU HODÍN.

       Začiatok školského roka - Odznacikovo

        

        

        

        

        

        

      • Stravovanie v školskej jedálni

      • V prípade, že máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné, aby zákonný zástupca prihlásil každé dieťa vyplnením a odovzdaním zápisného lístka (viď príloha). Zápisný lístok môžete poslať naskenovaný na adresu sjbudatinska@gmail.com alebo ho vhodiť do poštovej schránky.

       Výška stravného + réžia na školský rok 2022/2023 :                  

        ZŠ   I. stupeň    1,21 €    /+10,00 réžia-paušál/

        SETEMBER 2022// 19 dní/    22,99 + 10,00 = 32,99

        ZŠ   II. stupeň   1,30 €    /+10,00 réžia-paušál/

        SETEMBER 2022/ 19 dní/  24,70 + 10,00 = 34,70


       Jedálny lístok je zostavený podľa „Zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania“

        / príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z.z./


       Zapisny_listok_ZS_na_sk.ro._2022-23.docx

       Vzor_Oznamenie_o_donaske_dietnej_stravy_2022-23.docx