• Novinky

      • Ideálne prázdniny podľa našich žiakov

      • Aké sú ideálne prázdniny našich ôsmakov a deviatakov? Reportáž s našimi žiakmi urobila redaktorka RTVS, vypočujte si ich názory a predstavy.

       https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11472/1816901

      • NAŠI NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH

      • Počas celého školského roka 2021/2022 sa naši žiaci zúčastnili mnohých súťaží a olympiád, v ktorých získali popredné umiestnenia. V prílohe sú uvedené konkrétne úspechy našich žiakov, na ktorých sme hrdí a ktorým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Mierový beh

      • 24. týždeň sme odštartovali "Mierovým behom", ktorého sa zúčastnili naši tretiaci a žiaci IV. A so svojimi učiteľmi. Atmosféra bola vynikajúca, organizátori úžasní a cieľ jasný. Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu bola tak na chvíľu súčasťou dňa Základnej školy Budatínska. A aké naše želanie pre ostatných sme do nej vložili? Aby ľudia nehľadali to, čo ich rozdeľuje, ale to, čo ich spája, boli k sebe navzájom tolerantní, empatickí a dobroprajní.

       Viac o tomto krásnom podujatí, ktoré vzniklo v roku 1987, môžete nájsť na:

       https://www.peacerun.org/sk/

      • ŠPORTOVÝ DEŇ

      • Medzi najobľúbenejšie aktivity našich žiakov patrí športovanie a preto aj vďaka dobrovoľníkom sme opäť zorganizovali Športový deň. Každá snaha sa cenila. Kým žiaci I. stupňa športovali pre radosť, žiaci II. stupňa súťažili a výsledky boli nasledovné:

       1. kategória - 5. ročník: 1.miesto 5.B, 2.miesto 5.C, 3.miesto 5.A

       2. kategória - 6.-7. ročník: 1.miesto 6.C, 2.miesto 7.B, 3.miesto 7.A, 7.C

       3. kategória - 8.-9. ročník: 1.miesto 8.A, 2.miesto 9.A, 3.miesto 8.C

       Víťazom srdečne blahoželáme.

        

                                            

        

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, milí žiaci, v súvislosti s Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 18.5.2022 riaditeľka školy udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka prídu riadne do školy a absolvujú Testovanie 5.

       S pozdravom 

       Mgr. Marta Režnáková, RŠ

      • Poďakovanie

      • V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnila brigáda, ktorú pomohli zorganizovať rodičia. Zúčastnili sa jej opätovne rodičia, ktorí pravidelne priložia ruku k dielu, niektorí zamestnanci školy aj žiaci.

       Tentokrát sa nám podarilo:

       - vypratať starý nábytok do veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečilo rodičovské združenie,

       - pripraviť zeminu do vyvýšených záhonov,

       - upraviť záhony pred vchodom do budovy školy,

       -  opraviť strechy na altánkoch na školskom dvore, ktoré sú, žiaľ, pravidelne devastované vandalmi,

       - pokračovať v príprave kabeláže na internetové pripojenie na prvom stupni a do odborných učební.

       Veľmi si vážime, že účastníci brigády dali pred voľnou sobotou prednosť práci, ktorá priniesla úžitok všetkým.

       ĎAKUJEME!

        

        

      • DEŇ ZEME

      • Deň Zeme si pripomíname od roku 1970.

       Na našej škole sme dnešný deň venovali environmentálnym aktivitám, ktoré mali za cieľ prehĺbiť znalosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

      • Apríl - mesiac lesov

      • Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom aj našim zamestnancom, že sa v 13. týždni zapojili do zberu papiera. Podarilo sa naplniť kontajner a skoro dve tony starého papiera smerujú na recykláciu. Sme radi, že práve apríl, ktorý si pripomíname od roku 1952 ako mesiac lesov, sme zahájili týmto environmentálnym počinom. Nešlo o súťaž, ale teší nás, že sa spomedzi našich tried našlo zopár rekordérov. Prvé miesto obsadila trieda VII. A, ktorá odovzdala 304,5 kg, druhé miesto patrí triede I. D s 287 kg a na tretie miesto sa dostala trieda IV. A so 184,5 kg.

       ĎAKUJEME!

      • VAŠE 2% POMÔŽU ŠKOLE

      • Vážení rodičia, zamestnanci, sympatizanti, vážime si vašu pomoc, vďaka ktorej sme v minulosti mohli zrealizovať viacero projektov smerujúcich k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizácii vybavenia školy.

       Veríme, že nám aj tento rok zachováte priazeň a venujete podiel zaplatenej dane nášmu rodičovskému združeniu (informáciu z Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb, teda oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane, nájdete v priloženom súbore Registracia.pdf).

       Pripájame editovateľné tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (príjmy zo závislej činnosti). Vytlačené tlačivo nájdete aj na vrátnici školy.

       E-mail na rodičovské združenie: rada.rodicov@zsbudatinska.sk

       ĎAKUJEME!

      • Svetový deň vody

      • 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol iniciovaný v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí v Rio de Janeiro. Do školy prídeme v modrom oblečení, v rámci vyučovania sa zameriame na oslavu vody a ochranu vodných zdrojov.

      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. 3. 2022 si aj naša škola pripomenie jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a to tým, že si v pondelok obujeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali by byť čo najrozdielnejšie - farbou, či veľkosťou. I tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením.

       Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar.

        

       Kolektív ZŠ Budatínska

        

      • Školské trhy na pomoc Ukrajine

      • Žiaci druhého stupňa sa podujali pomôcť svojim rovesníkom z Ukrajiny a prišli s vynikajúcim nápadom zorganizovať predajné trhy. Bolo úžasné sledovať, s akou vervou a oduševnením sa  pustili do predaja chutných koláčikov, kávičky, hračiek, kníh... . Ukázali, že majú srdiečka na správnom mieste a z mnohých sa vykľuli skryté talenty - môžeme spomenúť baristu "amatéra", od ktorého kávička chutila viac, než v top kaviarni; business manažérku, čo flexibilne prispôsobila svoju  ponuku a  za x eur ponúkala svoj záskok pri písomke, či vypracovanie domácej úlohy až po doučovanie;  predajcu toaletného papiera, ktorý vtipne dokázal predať tú najobyčajnejšiu vec za veľmi slušný peniaz..
       Áno, tieto deti si napriek svojmu veku veľmi dobre uvedomujú, že to, čo je pre nich úplnou samozrejmosťou môže momentálne ich ukrajinským rovesníkom pripadať ako malý zázrak.
       Sú úžasní, empatickí, kreatívni a sú to naši žiaci!

       Vyzbierali sme krásnych 1420 eur, ktoré sme vložili na účet organizácie UNICEF na verejnú zbierku „Modrý gombík 2022“ zameranú na pomoc ukrajinským deťom.

       ĎAKUJEME!  

      • POĎAKOVANIE

      • ĎAKUJEME VŠETKÝM ŽIAKOM I. STUPŇA ZŠ, RODIČOM A ZAMESTNANCOM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO ZBIERKY PRE UKRAJINSKÉ DETI. TEŠÍ NÁS OBROVSKÝ ZÁUJEM, KTORÝ PREKONAL NAŠE OČAKÁVANIA. TO OHROMNÉ MNOŽSTVO DAROV (ŠKOLSKÉ POTREBY, OMAĽOVÁNKY, FARBIČKY A MNOHO ĎALŠIEHO) LEN POTVRDILO, ŽE MÁME SRDCIA NA SPRÁVNOM MIESTE A V MENE DOBREJ VECI SA VIEME SPOJIŤ.

       DNES SME TÚTO POMOC "ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI" ODVIEZLI NA ZBERNÉ MIESTO Dom kultúry Zrkadlový háj Petržalka (zopár fotografií zbierky si môžete pozrieť v pripojenom súbore pdf).

       EŠTE RAZ ĎAKUJEME!