• Novinky

      • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

      • Naši žiaci sa zapojili do tejto krásnej akcie, aby na Vianoce potešili seniorov v domovoch dôchodcov darčekom, ktorý zahreje pri srdci.

       Veríme, že tieto maličkosti potešia babičky a deduškov, ale tiež, že budú všetkých motivovať k tomu, aby sme boli k sebe navzájom ohľaduplní, empatickí, nesebeckí, no proste ľudia.

       S prianím všetkého dobrého

       žiaci a zamestnanci školy

      • Hygienicko-epidemiologické opatrenia

      • Milí rodičia, návštevníci a priatelia školy,

        

       vzhľadom k aktuálnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam pripomíname, že od 8.11.2021 je vstup do interiéru školy možný len s ochranných respirátorom, nakoľko sa okres Bratislava I - V ocitol v červenej farbe podľa COVID AUTOMAT-u.

       Naďalej platí, že vstupovať do školy môžete len s povolením riaditeľky školy, za podmienky vyplnenia a podpísania vyhlásenia o bezpríznakovosti. Akúkoľvek osobnú návštevu, či konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť cez EduPage, resp. e-mailom alebo telefonicky, pričom je potrebné uprednostniť dištančnú formu.

       Ďakujeme, že ste ohľaduplní k ostatným.

      • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

      • Oznamujeme Vám, že výpožičná doba v školskej knižnici pre našich žiakov II. stupňa je v stredu v čase 14.00 - 15.00 hod.

      • Zber papiera 11. - 15.10.2021

      • Milí žiaci a rodičia,

       zapojte sa s nami opäť do zberu papiera, ktorý bude prebiehať v pracovných dňoch 11.10.2021 - 15.10.2021 v čase od 7.15 do 7.50 hod. a od 14.00 do 15.00 hod.

       Zviazaný papier môžete odovzdať v uvedených termínoch pánovi učiteľovi Širokému (označené okno na prízemí budovy školy zo strany futbalového ihriska).

       Veríme, že aj tentoraz sa nám spoločne podarí vyzbierať také množstvo papiera vhodného na recykláciu, z ktorého budeme môcť mať dobrý pocit, že sme zase raz prispeli svojou troškou k ochrane prírody.

       ĎAKUJEME!

      • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) od 4.10.2021 žiakmi ZŠ

      • Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).

       Nosenie rúšok u detí je naďalej odporúčané, nakoľko je odborníkmi považované za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

        

       Zdroj: ÚVZ SR

      • Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín

      • Srdečne gratulujeme žiakom Ele Valentovej a Adamovi Haluškovi, ktorí reprezentovali našu školu v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii získala Ela krásne 3. miesto.

      • POĎAKOVANIE

      • Ďakujeme všetkým rodičom a učiteľom, ktorí sa 28.8. a 1.9.2021 zúčastnili brigády pri sťahovaní nábytku do tried, odborných učební a kabinetov. Veľmi si to vážime a pevne veríme, že aj v budúcnosti podporíte našu školu pri podobnej akcii svojou účasťou.

       Vedenie školy

      • Začiatok školského roka - 2. až 9. ročník

      • Organizačné pokyny na dni 2.9. a 3.9.2021

        

       2.9.2021 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

       2. – 4. ročník

       Nástup o 8.15 hod. pred hlavným vchodom do školy, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021.

       Pobyt v triedach do 10.00 hod., následne o 10.30 je obed v školskej jedálni pre prihlásených žiakov.

       Prevádzka ŠKD bude od 10.00 hod. do 16.30 hod.

        

       5. – 9. ročník

       Nástup o 8.15 hod. pred bočným vchodom pre II. stupeň, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021.

       Pobyt v triedach do 10.00 hod., následne o 10.15 hod. je obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.

        

       3.9.2021 VYUČOVANIE V TRIEDACH S TRIEDNYMI UČITEĽMI

       2. – 4. ročník do 11.40 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

       5. – 9. ročník do 12.35 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

        

       Od 3.9.2021 ŠKD ranná činnosť od 6.30 hod. a  ŠKD popoludňajšia činnosť do 16.30 hod.

        

       OD 6.9.2021 VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU HODÍN.

        

       Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka do školy (prekrytie horných dýchacích ciest – nos a ústa, ďalej len „rúško“),
       • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Začiatok školského roka - 1. ročník

      • ORGANIZAČNÉ POKYNY NA DNI 2.9. A 3.9.2021 PRE 1. ROČNÍK


       2.9.2021 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

       Nástup o 7.45 hod. pred hlavným vchodom do školy, kde si deti prevezme triedna pani učiteľka. Nie je potrebné do školy v prvý deň nosiť školskú tašku, školské potreby a prezuvky. Sprevádzať dieťa do triedy v prvý školský deň môže len jeden zákonný zástupca za podmienky vypísania a odovzdania vyhlásenia o bezpríznakovosti (viď príloha) a dodržiavania platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021 (tlačivo nájdete v ponuke EduPage  Žiadosti / vyhlásenia – ikona pečiatka).

       Zoznamovanie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou v triede bude do 9.30 hod., následne o 10.00 hod. je obed v školskej jedálni pre prihlásené deti.

       Prevádzka ŠKD bude do 16.30 hod.


       3.9.2021 VYUČOVANIE V TRIEDACH S TRIEDNYMI UČITEĽMI do 10.30 hod., následne od 11.30 hod. obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.

       OD 6.9.2021 VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU HODÍN.


       Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka do školy (prekrytie horných dýchacích ciest – nos a ústa, ďalej len „rúško“),
       • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.


       Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

      • Stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2021/2022

      • Vážení zákonní zástupcovia,


       v prípade, že máte záujem o stravovanie dieťaťa v ŠJ, vrátane individuálneho zabezpečovania diétnej stravy donáškou, prosíme vyplniť zápisný lístok.

       V prílohe nájdete aktualizovaný zápisný lístok, pokyny k stravovaniu, oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy donáškou, formulár na posúdenie príjmu za účelom dotácie na stravovanie dieťaťa a oznam týkajúci sa dotácie na stravu.

       V septembri 2021 sa uhrádza plná výška stravného   I. stupeň  20 x 1,21 = 24,20 EUR                              

                                                                                           II. stupeň 20 x 1,30 = 26,20 EUR

       + paušálny poplatok za režijne náklady vo výške 10,00 EUR / na mesiac.

       Odovzdať zápisný lístok a uhradiť poplatok za september 2021 je potrebné  najneskôr do  30.8.2021

       Zapisny_listok_SJ_pri_ZS.docx

       Pokyny_k_stravovaniu.docx

       Oznamenie_o_donaske_dietnej_stravy.docx

       00_formular_na_posudenie_prijmu_s_prilohami_new.pdf

       Oznam_dotacie_vyzva_20.8.2021.docx      • Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

      • Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

       • veľký zošit bez linajok – formát A4                                                               
       • obaly na zošity a učebnice                                                                                     
       • ceruzky č.2
       • sada farbičiek                                                                                                                   
       • výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý, pohárik na vodu, nožnice, farebné papiere, lepidlo, obrus
       • telesná výchova :    cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na uloženie vecí – všetko   s vyznačeným menom                                                             
       • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, náhradné rúško                                          
       • prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným menom

        

      • Prihlasovanie detí na PCR testovanie a Ag testovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       dnešným dňom sme spustili dve prihlasovania cez EduPage. Prihlásiť svoje dieťa môžete na:

       1. prihlasovanie - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty - Ag testovanie

       2. prihlasovanie - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu - PCR testovanie kloktacími testami.

       Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoj súhlas resp. nesúhlas k týmto dvom prihláseniam zo svojho rodičovského konta.

       Ďakujeme za spoluprácu.

        

      • Dotácia na stravu

      • O Z N A M

       k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

       (ďalej len „dotácia na stravu“)


       Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktorébudú navštevovať v školskom roku 2021/2022ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnýmidokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.


       Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

       1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
       2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
       3. alebo v ktorej si anijeden člen domácnostineuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročníkmaterskej školy).


       Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

       Ďalší termín predloženiavyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

       Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.


       Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiťvyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierkybude včas zverejnený na našom webovom sídle.


       Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Počas letných prázdnin sme tu pre Vás každý pondelok v čase od 9:00 do 12:00. Odporúčame, aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy, prosíme o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Ďakujeme.

      • Výsledky súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Gratulujeme žiakom Ele Valentovej a Adamovi Haluškovi, ktorí sa umiestnili v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. mieste. Našu školu budú repezentovať v krajskom kole súťaže. Držíme im palce.

      • Poďakovanie

      • Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili do zberu papiera. Spolu sme vyzbierali 3780 kg.

       Vyhodnotenie za triedu:

       1. miesto... 2.A... 653,5 kg
       2. miesto... 9.A... 388,0 kg
       3. miesto... 4.B... 387,6 kg
      • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - 3. číslo

      • Milí kamaráti, milí čitatelia, 

       prinášame Vám 3. číslo nášho časopisu, v ktorom nájdete sľúbený rozhovor s naším pánom učiteľom, slovenským šampiónom v behu na 400 m, Miroslavom Marčekom. V časopise je samozrejme veeeeľa ďalších zaujímavých vecí. Prajeme Vám príjemné čítanie:-)

       Zelenou_o_nas__3._cislo.pdf

       Vaša redakcia