• Novinky

      • Informácie - Rodičovské konto EduPage

      • Vážení rodičia,

       prihlásenie do rodičovského konta EduPage:

       - na www stránke zsbudatinska.edupage.org  zvoľte Prihlásenie,

       - prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole,

       - ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie údaje alebo heslo",

       - môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu EduPage.

      • Informácie o jazykovej škole

      • Angličtina na ZŠ Budatínska - Start Right  zápis na školský rok 2020/2021

        

       ZŠ Budatínska v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom našej školy poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2020/2021.

       Rozvrh pre prvákov:

       Pondelok a streda  13:20 – 14:05

        

       Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

        

       Výhody angličtiny START RIGHT:

       • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe
       • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
       • učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
       • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

        

       International House Bratislava, s.r.o.

       Námestie SNP 14

       www.ihbratislava.sk

       info@ihbratislava.sk

        

        

        

        

       Mgr. Katarína Lovíšková, M.B.A.

       Managing Director
       BRATISLAVA_RGB_mensie 

       International House Bratislava, s.r.o.
       Námestie SNP 14 , 811 06 Bratislava
       IH Bratislava on Facebook

       kloviskova@ihbratislava.sk | ihbratislava.sk| +421 2 5296 2674 | +421 2 5296 2675

       International House Bratislava, s.r.o., registrovaná v Obch. reg.Okr.súdu BA I

       oddiel Sro, vložka č. 19660/B |IČO: 35772832 | IČ DPH: SK2020275697

       ciara.jpg

       International House Bratislava is a centre authorised by Cambridge Assessment English

      • Informácie pre rodičov

      • Pokyny ohľadom organizácie vyučovania v šk. roku 2020/2021 budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa na stránke školy.

       Žiaci 1.ročníka a noví žiaci dostanú čip v prvý deň školy. Prvý čip je bezplatný.

       Prihlasovacie údaje pre nových žiakov k Edupage (meno a heslo) Vám budú zaslané mailom.

      • Pokyny - jedáleň - žiaci 1.ročníka a noví žiaci

      • V prílohe nájdete dôležité pokyny týkajúce sa stravníkov v šk. roku 2020/2021.

       Prihláška je záväzná. Vyplnenú a podpísanú príhlášku TREBA vložiť do poštovej schránky školy, alebo osobne priniesť do jedálne.


       Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred./ OD SEPTEMBRA  DO  DECEMBRA 2020 /

       Obed        I. stupeň        8,20 €

       Obed        II.stupeň      10,00 €

       */trvalým príkazom                                                                        */jednorazovým bank. prevodom

       IBAN ŠJ : SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný mailom a triedu z dôvodu identifikácie platby.  Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle   02 /63829207


       4._vzor_upravy_v_zapisnych_listkoch_(1)-1(1).docx


      • Informácie - Jedáleň -žiaci v šk.roku 2019/2020

      • V prílohe nájdete dôležité pokyny týkajúce sa stravníkov aj nestravníkov v šk. roku 2020/2021.

       Prihláška je záväzná. Vyplnenú a podpísanú príhlášku TREBA vložiť do poštovej schránky školy, alebo osobne priniesť do jedálne.

       V prípade, že sa stravník  nebude stravovať, je povinnosťou zákonného zástupcu túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ, inak bude vedený ako stravník a hoci platbu nemá uhradenú, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.


       Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred./ OD SEPTEMBRA  DO  DECEMBRA 2020 /

       Obed        I. stupeň        8,20 €

       Obed        II.stupeň      10,00 €

       */trvalým príkazom                                                                        */jednorazovým bank. prevodom

       IBAN ŠJ : SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný mailom a triedu z dôvodu identifikácie platby.  Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle   02 /63829207


       PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE_plocha_(1)(1).doc


      • OZNAM

      • Oznam pre rodičov a návštevníkov školy!

       Počas letných prázdnin je škola od 13.07.2020 – do 25.08. 2020 pre verejnosť uzavretá.

       V tomto období budú úradné hodiny pre verejnosť každý pondelok od 9.00 – do 11.30hod.

       Prosíme, v prípade potreby píšte na zsbudatinska@gmail.com

       Želáme Vám krásne letné dni.

        

                                                                  vedenie ZŠ Budatínska 61

      • FAMILY DENTAL CARE - oznam

      • Vážený rodič,

       pokiaľ Vaše dieťa navštevuje zubnú ambulanciu Family Dental Care-Budatínska s.r.o. a v 2. polroku šk. r. 2019/2020 nemalo preventívnu prehliadku, tak sa objednajte telefonicky.

        

       Tel. číslo: 02/63838538, 0910 211 313

        

       Ďakujeme

        

       Tím Family Dental Care-Budatínska

      • Dôležitý oznam


      • Informácia pre žiakov súťažiacich s MAKSÍKOM - druháci, tretiaci a štvrtáci.
       Termín vyplnenia online odpovedníka k úlohám posledného 5. kola súťaže MAKSÍK je predĺžený do nedele 10. 5. 2020.  
       Mgr. Eva Szolcsányiová

        

      • Prijímacie konanie na SŠ

      • Štvorročné a päťročné študijné odbory, talentové odbory (žiaci 8. a 9. ročníka)

       I.kolo - 1. a 2. termín, talentové prijímacie pohovory (prihlášky boli poslané!!!):

       Prijímacie konanie 19.5. - 30.6. 2020

       Zverejnenie kritérií prijímania riaditeľom SŠ do 7.5.2020

       Výsledky prijímacieho konania a rozhodnutie riaditeľa SŠ do 29.5.2020

       Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení po prijatí na SŠ do 4.6. 2020                                                                  (odosiela zákonný zástupca, tlačivo nájdete po kliknutí na link v dokumente ROZHODNUTIE MINISTRA)

       Zverejnenie voľných miest riaditeľom ŠŠ do 5.6. 2020

       II.kolo (pre žiakov, ktorých neprijali na žiadnu SŠ)

       Zverejnenie II.kola prijímacieho konania do 15.6.

       Prijímacie konanie do 23.6.

       Rozhodnutie riaditeľa SŠ do 25.6.

       Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení po prijatí na SŠ do 30.6. 2020                                                               (odosiela zákonný zástupca, tlačivo nájdete po kliknutí na link v dokumente ROZHODNUTIE)

       Základným kritériom prijímania sú body za známky na polročnom vysvedčení prebiehajúceho ročníka a za známky na koncoročnom vysvedčení predchádzajúceho ročníka, body za úspechy v súťažiach (podrobne viď nižšie uvedený link)

        

       Osemročné gymnáziá

       (prihlášky boli poslané!!!)

       Prijímacie konanie 15.6. - 30.6. 2020

       Zverejnenie kritérií prijímania riaditeľom SŠ do 29.5.2020

       Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné gymnáziá zverejníme dodatočne po rozhodnutí MŠ.

        

       Podrobné informácie k prijímaniu žiakov na SŠ nájdete na

       https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Angličtina na ZŠ Budatínska Start Right

      • Angličtina na ZŠ Budatínska - StartRight

       zápis na školský rok 2020/2021

        

       ZŠ Budatínska v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom našej školy poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2020/2021.

       Rozvrh pre prvákov:

       Pondelok a streda  13:20 – 14:05

        

       Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.

        

       Výhody angličtiny START RIGHT:

       • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe
       • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
       • učebnica a cvičebnica v cene kurzu

       príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

       V čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

        

       International House Bratislava, s.r.o.

       Námestie SNP 14

        

       www.ihbratislava.sk

       info@ihbratislava.sk

        

        

        

      • Oznam o hodnotení žiakov

      • Vážení rodičia,

       v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vás v prílohe informujeme o hodnotení žiakov 1. - 9. ročníka.

       Oznam_o_hodnoteni(1).docx

      • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY!!!

      • Veľkonočné: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020 (utorok).

       Školské vyučovanie z domu sa začne - bude pokračovať 15. apríla 2020 (streda).