• Novinky

      • Súťaž Maksík - odovzdanie

      • Informácia pre zákonných zástupcov detí, ktoré robia súťaž Maksík:

       Informácia pre zákonných zástupcov detí, ktoré robia súťaž Maksík:

       Termín odoslania odpovedníkov 3. kola predlžujú autori súťaže do 2.2.2021. Deti, ktoré sa vrátia do škôl, môžu k tomuto termínu odovzdať papierové odpovedníky. Od 19.1. je na stránke súťaže talentida.sk prístupný aj elektronický odpovedník. Autori vás žiadajú, aby ste si vybrali jednu z týchto dvoch možností (odovzdať papierový odpovedník v škole p.uč. Szolcsányiovej, alebo vyplniť odpovede elektronicky) a pokiaľ to nie je nutné, nezasielať odpovede naskenované mailom. Všetky uvedené informácie sú zverejnené aj na stránke súťaže.

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

        

       dištančné vzdelávanie pre I. aj II. stupeň pokračuje. O jeho skončení Vás budeme informovať.

      • Režijné náklady

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       miestne zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1.1.2021 nové VZN o zmene režijných poplatkov, ktoré sú uvedené v prílohe. Miestne zastupiteľstvo ich odôvodnilo neustálym zvyšovaním prevádzkových nákladov z dôvodu zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ.


       prispevky_rodicov_2021.docx

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       dovoľte nám popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021 a najmä veľa zdravia a sily.

       Od 11.1.2021 bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou pre I. aj II. stupeň základnej školy cez platformu MS Teams. Vyučovanie je povinné a akékoľvek nezrovnalosti prosíme konzultovať s triednou pani učiteľkou / triednym pánom učiteľom. Informácie o rozvrhoch pre I. stupeň počas dištančného vzdelávania dostanete od triednych pani učiteliek.

        

      • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 11.12.2020 sme na našej škole usporiadali online školské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. Všetci žiaci, ktorí sa školského kola zúčastnili, boli úspešnými riešiteľmi. Medzi najlepších patrili:

        

       Kategória F: 6. ročník.

       1. miesto Michaela Csá

       2. miesto Lukáš Chr

       3. miesto Klára Pad

        

       Kategória E: 7. ročník

       1. miesto Simon Bys

       2. miesto Peter Hor

        

       Kategória D: 8. ročník

       1. miesto Emma Sot

       2. miesto Hannah Mik

        

       Kategória C: 9. ročník

       1. miesto Filip Čer

       2. miesto Nikolas Bin

       3. miesto Ivana Bru

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a postupujúcim do okresného kola držíme palce, nech sa im v reprezentácii naďalej darí.

        

       Mgr. Eva Mackaničová, Mgr. Michaela Sotáková

        

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 4.12.2020 sme na našej škole dištančnou formou usporiadali 49. ročník školského kola OLYMPIÁDY Z GEOGRAFIE. Cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí a vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti.

       Na prvých troch miestach sa umiestnili:

        

       Kategória G: 5. ročník.

       1. miesto Marek Gru

       2. miesto Simona Bla

       3. miesto Alžbeta Cá

        

       Kategória F: 6-7. ročník

       1. miesto Ela An

       2. miesto Tomáš Mar

       3. miesto Simon Bys

        

       kategória E: 8-9 . ročník

       1. miesto Michal Šte

       2. miesto Emma So

       3. miesto  nebolo udelené 

        

       Všetkým, ktorí postupujú do okresného kola držíme palce. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       Mgr. Ľubica Maďarová a vedenie školy.

        

        

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 27.11.2020 sme v škole usporiadali 31. ročník školského kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich žiakov. Keďže ANGLIČTINA, tvorí neoddeliteľnú súčasť života tejto mladej generácie, každoročne je preto čoraz vyššia jazyková úroveň  našich súťažiacich. Veľmi nás potešilo, že práve v konverzácii v cudzom jazyku, jednej z aktívnych jazykových zručností, boli súťažiaci najúspešnejší.

       Jedenásť najlepších angličtinárov – reprezentantov 7. až 9. ročníka bolo testovaných v týchto jazykových schopnostiach - počúvanie s porozumením, použitie gramatiky a slovnej zásoby, čítanie s porozumením a príbeh podľa obrázka a rolová hra.

                   Víťazom

       Lare B. – kategória 1.A,

       Martinovi H. – kategória 1.B,

       ktorí postupujú na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2021, držíme palce “fingers crossed“.           

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       PaedDr. Jana Kubínyi, Mgr. Anna Kučerová a vedenie školy

        

      • Súťaž iBobor

      • Na našej škole prebieha informatická súťaž iBobor pre prihlásených žiakov v nasledovných dňoch:

       10.11. žiaci 2. a 3. ročníka

       11.11. žiaci 6. a 7. ročníka

       13.11. žiaci 4. a 5. ročníka

       16.11. žiaci 8. a 9. ročníka

       Prajeme veľa úspechov.

      • Zrekonštruované sociálne zariadenia

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       prednedávnom boli v našej škole zrekonštruované sociálne zariadenia v trakte B3. Veríme, že táto pozitívna zmena ovplyvní správanie našich detí. V prípade poškodenia budeme postupovať v zmysle školského poriadku a spôsobenú škodu bude musieť zákonný zástupca uhradiť. Veríme, že z nových sociálnych zariadení sa budeme tešiť čo najdlhšie.

        

        

      • LINKY POMOCI

      • Milí žiaci  a rodičia,

       vzhľadom k tomu, že sme sa opäť ocitli v tejto mimoriadnej  a  náročnej situácii, kedy sme museli prejsť na dištančné vzdelávanie, chceli  by sme Vám pripomenúť a doplniť možnosti, kam sa obrátiť v prípade, ak by ste potrebovali radu od odborníkov z radov psychológov, sociálnych pracovníkov  alebo špeciálnych pedagógov.

        V prvom rade je možné obrátiť sa  na nás ako na:

       školskú psychologičku prostredníctvom emailu (bari.korbelova@gmail.com), 

       špeciálnu pedagogičku (ondrejovicova.specialnypedagog@gmail.com)

       výchovnú poradkyňu (vp.budatinska@centrum.sk) – výber povolania

       Na týchto emailových adresách si následne môžete dohodnúť telefonickú konzultáciu,  online konzultáciu alebo Vás tiež môžeme nasmerovať k ďalším odborníkom. 

        

       Tu sú odkazy na  odporúčané linky:

        Linka detskej istoty pre deti a mládež    www.ldi.sk

                  Nonstop linka 116 111

       Online chat www.pomoc.sk denne: 18:00 – 22:00

       e-mail: potrebujem@pomoc.sk

        

       Internetová poradňa pre mladých www.ipcko.sk

        • psychlogická pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu

       alebo:

       Linka dôvery Nezábudka  www.linkanezabudka.sk

       Nonstop linka 0800 800 566

       e-mail: info@linkanezabudka.sk

        

        Pridávame aj odkaz na  stránku Ligy za duševné zdravie, kde nájdete články venované duševnému zdraviu 

        

       https://dusevnezdravie.sk/psychicke-zdravie-v-case-epidemie-vsetko-na-jednom-mieste/

        

       PrajemeVám všetkým veľa duševných a fyzických síl do ďalších dní.

        

       Školská psychologička Mgr. Barbara Korbeľová a špeciálna pedagogička Mgr. Katka Ondrejovičová

        

      • Tlačivo o bezinfekčnosti

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       v prílohe posielame nové tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné odovzdať pri vstupe žiaka do školy. V prípade, že žiak neodovzdá podpísané tlačivo, budeme Vás kontaktovať. Žiak sa nemôže zúčastniť vyučovania.

       Ak žiak dosiahol vek 10 rokov k bezinfekčnosti priloží aj Certifikát o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom.

       bezinfekcnost_pre_rodica.pdf


       Ďakujeme za porozumenie.

      • Informácie pre zákonných zástupcov

      • Základné princípy

       • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
       • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
       • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní
       •  https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/
      • MS Teams - vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       v prvom rade by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do riešenia technických problémov s MS Teams. Úsilie sa vyplatilo, a tak Vám môžeme oznámiť, že už dnes sa v niektorých triedach uskutočnilo online vyučovanie prostredníctvom MS Teams. Zajtra by malo prebehnúť skúšobné vyučovanie v ostatných triedach II. stupňa.

       Veríme, že technické problémy sa nebudú opakovať a od utorka 3.11.2020 sa žiaci II.stupňa budú vzdelávať online.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie školy

      • Raditeľské voľno - 29.10.2020

      • Vážení zákonní zástupcovia,


       týmto Vám oznamujem, že na deň 29. október 2020 udeľujem, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiakom ZŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov súvisiacich s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.


       Ďakujem za pochopenie.
       Mgr. Marta Režnáková,
       riaditeľka školy