• Novinky

      • Začiatok školského roka 2016/2017

      • Opäť sa otvorila brána našej školy, aby sa  po letných prázdninách vrátili žiaci do svojich tried. Čakali ich pani učiteľky, stretli sa s kamarátmi a už len zaspomínali na prázdniny. Najviac sa na tento deň tešili naši najmenší - prváci. Všetkým prajeme v novom školskom roku veľa chuti do učenia a dobrých výsledkov.

      • Otvorenie školského roku 2016/2017

      • Školský rok sa začína v pondelok 5.9.2016. Žiaci 1. ročníka sa stretnú so svojimi učiteľkami vo vestibule školy o 9:00 hod. Nástup žiakov 2. - 9. ročníka je pred budovou školy o 8:30 hod. Žiaci budú v triede do 10:00 hod. Školský klub detí je v prevádzke od 5.9. 2015 od 6:30 hod. do 17:30 hod. Všetci žiaci, ktorí postupujú do vyššieho ročníka, sú zaradení do tried ako v minulom školskom roku. Žiak, ktorý nepozná svoje zaradenie, sa môže informovať u zástupcov riaditeľky školy.

       Otvorenie školského roku 2016/2017 - Obrázok 1

      • Výlet do Topoľčianok

      • Aj žiaci 4.A a 3.C sa so školským rokom rozlúčili pekným výletom. Ich cieľom boli Topoľčianky, kde  si pozreli Národný žrebčín a v ňom rôzne plemená koní, ktoré tam chovajú. V kaštieli Topoľčianky sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o jeho histórii a súčasnosti. Po prehliadke kaštieľa  sa ešte vybrali k Zubrej zvernici neďaleko  Topoľčianok. Tam sa zúčastnili komentovaného kŕmenia a dozvedeli  sa ďalšie zaujímavé informácie o týchto majestátnych zvieratách. Plní informácii a darčekov pre rodičov  sa nakoniec šťastne vrátili domov. fotoalbum

      • Výlet do Trnavy

      • Zaujímavý výlet absolvovali žiaci 3.A a 2.A. Vlakom sa dopravili do jedného z najstarších slovenských miest - Trnavy. Prezreli si zvyšky mestských hradieb, navštívili múzeum a jeden z mnohých trnavských kostolov. Videli aj nový futbalový štadión. Na pešej zóne sa posilnili zmrzlinou.    fotoalbum

      • Škola v prírode na Martinských holiach

      • 6. - 10. júna boli žiaci 3.A a 2.A v ŠvP na Martinských holiach. Počas celého pobytu absolvovali vychádzky do krásnej prírody a tešili sa aj z hodín plávania. V popoludňajších hodinách napĺňali program školy v prírode - Pátrači. Utužovali sa kamarátske vzťahy a vládla dobrá nálada. Počas celodenného výletu navštívili skanzen, v korom získali ďalšie informácie o živote našich predkov. Cestu domov prerušili v Bojniciach - prezreli si zámok a boli aj v ZOO.         fotoalbum

      • Výlet na Ranč na Striebornom jazere

      • Prváci a druháci navštívili Ranč na Striebornom jazere. Ráno bolo síce daždivé, ale po príchode na ranč už svietilo slniečko. Čakalo ich množstvo zážitkov. Prezreli si stajne, jazdili na koňoch, dozvedeli sa o živote pštrosov. Vyrobili si pekné čelenky a dopoludnie ukončili chutným obedom. Poobede vyšli na vežu, odkiaľ mali krásny výhľad na okolie. Počasie im prialo aj pri hrách na lúke a preliezkach. Kúpili si aj rôzne maškrty. S veselou náladou a peknými spomienkami sa vrátili domov.   fotoalbum

     • Školský výlet
      • Školský výlet

      • So školským rokom sme sa rozlúčili výletom do Viedne. Výlet sa konal 14.6.2016. Zúčastnili sa ho žiaci 7.A, 7.B a 6.B triedy. Keď sme sa ráno stretávali pred školou, pochytili nás  mierne obavy z neistého počasia. Nasadli sme do autobusu smer Schönbrunn. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo. Po vystúpení z autobusu, nás čakal príjemný pohľad na Schönbrunnský zámok. Ale naše kroky smerovali najprv do ZOO, kde sme videli zvieratá z rozličných častí sveta. Výlet sme ukončili prehliadkou v múzeu, ktoré bolo zamerané na koče. V nich sa kedysi vozievala Sisi napr. na svadbu, pohreb... Z prehliadky v Zoo sme boli potešení a z počasia milo prekvapení. Už teraz sa tešíme na výlet v budúcom školskom roku. fotoalbum

                                                                         Vanesa Mehešová 7.A

      • Beseda so spisovateľkou

      • 22. júna žiaci 3. a 4.ročníka privítali v škole milú návštevu. Prišli medzi nich spisovateľka Viktória Laurent-Škrabalová, ktorá žije s manželom vo Francúzsku. Píše knihy pre deti a jednu z nich - Lapinovci z letiska - dnes zaujímavo predstavila našim deťom. Besedy sa zúčastnil aj ilustrátor knihy Matúš Maťátko a editorka Magdaléna Fazekašová. Deti boli zvedavé - počúvali, pozerali, pýtali sa. Mnohé z nich si knihu s podpismi autorov aj kúpilo. Dostali k nej aj pekné tričko. Bez darčeka neodišiel nikto z nich. Tretiakov zaujal aj workshop, ktorý viedol Matúš Maťátko.    fotoalbum

      • Vyhodnotenie súťaže Maksík

      • 28 žiakov 2. - 4. ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojilo do Veľkej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavy - Maksík. Súťaž mala 5 kôl. Dnes boli všetci odmenení diplomami a tí najlepší aj vecnými cenami. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.   fotoalbum

      • Olympijský festival nádejí Petržalka

      • Od 6. do 10. júna sa konal už 5. ročník OFN Petržalka. Počas piatich dní si zmerali svoje sily žiaci 2. - 4. ročníka základných škôl v Petržalke. Zapojili sa aj naši žiaci. Snažili sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. V atletike sa Samuel Piasecký - 4.A umiestnil na 1. mieste v skoku, Sára Ismani - 3.B získala 2. miesto v skoku a Chiara Barossová - 4.A 3. miesto v behu na 50 m. V cyklistike obsadil  Dalibor Ebst - 3.C 3. miesto. Darilo sa aj našim výtvarníkom, ktorí vytvorili návrh na olympijský plagát a získali 3. miesto. fotoalbum

      • MDD

      • 1. jún bol pre všetkých žiakov dňom, kedy školské lavice vymenili za rôzne zaujímavé miesta. Niektorí boli v múzeu, najviac sa však zo svojho sviatku tešili v prírode pri hrách a súťažiach. Počasie bolo priaznivé a tak prežili pekné predpoludnie.   fotoalbum

      • Tenisový turnaj

      • 3. júna sa naši žiaci Lukáš Chren, Emma Sotáková, Vanessa Petrovičová, Nella Petrovičová, Patrik Chren a David Jenčo zúčastnili na tenisovom turnaji na ZŠ Nobelovo námestie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Našim reprezentantom sa darilo veľmi dobre - v prvej kategórii sa Lukáš Chren umiestnil na 1. mieste a v druhej kategórii Patrik Chren na 2. mieste. Blahoželáme!  fotoalbum

     • OZNAM
      • OZNAM

      • K o n z u l t a č n é  h o d i n y  budú dňa  9. 6. 2016  od 16:30 do 18:00 hod.

     • Beseda so spisovateľom Jozefom Žarnayom
      • Beseda so spisovateľom Jozefom Žarnayom

      •        2. júna žiaci 7. a 8. ročníka mali česť besedovať s velikánom slovenskej vedeckej fantastiky Jozefom Žarnayom.  Počas besedy žiakom otvoril dvere do sveta fantázie, porozprával o svetových predstaviteľoch sci-fi a pobavil ich jeho spisovateľskými zážitkami. Žiaci prečítali krátke úryvky z diel známych autorov, ako je napríklad Jules Verne a Herbert  George Wells. Na základe toho pán spisovateľ priblížil žiakom sci-fi literatúru, v ktorej je všetko možné. Neskôr nasledovali otázky zo strany zvedavých čitateľov a nechýbala ani autogramiáda jeho najnovšieho diela Časolet. Takisto aj pán Žarnay donútil žiakov premýšľať o veciach, ktoré sú v sci-fi literatúre bežné. Napríklad, dá sa vytvoriť voda v prášku?
       Na záver sa diskutovalo o posolstve jeho kníh. Aby sa dnešní mladí čitatelia nedali ovládnuť technikou, neboli na nej závislí, snívali a plnili si sny, išli si za svojim cieľom, vymýšľali a tvorili. Týmito myšlienkami a veľkým potleskom sa skončilo stretnutie s pánom spisovateľom s pánom Jozefom Žarnayom. fotoalbum

                                                                                                                                                               Marina Kolar 8.B

      • Dopravná výchova na kolobežkách

      • Aj tento školský rok prišli medzi nás pracovníci Mestskej polície. Priniesli so sebou aj pojazdné dopravné ihrisko a kolobežky. Druháci a štvrtáci tak mali možnosť preveriť a rozšíriť si svoje poznatky a zručnosti účastníkov cestnej premávky. Aj takouto formou chceme v spolupráci s Mestskou políciou prispieť k znižovaniu nehodovosti a úrazov detí. Ďakujeme za peknú akciu.   fotoalbum

     • Rétorika - Štúrov Zvolen
      • Rétorika - Štúrov Zvolen

      • 27.4. sa 17 žiakov zúčastnilo školského kola Rétoriky. Súťažili v dvoch kategóriách. Umiestnenie v 1. kategórii: 1.miesto - Soňa Kršáková 5.A,  2.miesto - Radka Riasová 5.A,  3.miesto - Kristián Krajňanský 5.A.  Umiestnenie v 2. kategórii: 1.miesto - Nina Nyiregyházka 9.A,  2.miesto - Ema Vlková 8.B,  3.miesto Ema Rupertová 7.B, Vanesa Mehešová 7.A. Víťazi reprezentovali školu v okresnom kole Rétoriky. Umiestnenie: Nina Nyiregyházka - 2.miesto,  Soňa Kršáková - 3.miesto. Blahoželáme.  fotoalbum

      • Škola v prírode pod Sitnom

      • V termíne od 13.5.2016 do 20.5.2016 sa triedy 2.B, 2.C a 4.C zúčastnili ŠvP na Počúvadle v Štiavnických Baniach. Cestovali sme vlakom, čo bol pre mnohých veľký zážitok. O program a zábavu sa postarali samotní žiaci a dopomohli im aj triedne pani učiteľky a vychovávateľky. Program bol veľmi bohatý na zážitky, aktivity, zábavu a aj hry. Navštívili sme Základnú školu v Štiavnických Baniach, kde majú povinný predmet Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo ako na jedinej základnej škole na svete. Keďže sme boli v horách, tak sme absolvovali aj túru na Sitno. Nemohli sme vynechať návštevu Štôlne Bartolomej v Banskom múzeu a tiež prehliadku mesta Banská Štiavnica. Videli sme tiež kaštieľ Sv. Anton a biofarmu. Voľné chvíle sme trávili v bazéne, na ihrisku pri rôznych hrách, súťažiach a streľbe z luku. Večer sme sa zabávali pri programe Izba baví izbu, volili sme Miss a Mistera ŠvP a tancovali na diskotékach. Pevne veríme, že sa všetkým páčilo a ďakujeme za všetky sponzorské dary.    fotoalbum

      • Výlet na farmu Abeland

      • Prváci a druháci boli na výlete na farme Abeland. Privítal ich farmár, ktorý im porozprával, ako sa kedysi žilo na dedine. Videli veľa zvieratiek, spoločne  upiekli chrumkavý chlieb, vozili sa na poníkovi a v hrnčiarskej dielni vyrobili hrnčiarske výrobky, ktoré si zobrali domov. Všetci sa vrátili s peknými zážitkami a dobrou náladou a tešia sa na ďalší výlet.   fotoalbum

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera od 19.5.2016 

       Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

       Poobede: od 14,00- 15,00 hod
       Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

       Zber papiera končí 6.6.2016 o 7:55 hod.

      • Exkurzia do RTVS

      • Žiaci 3.A triedy sa s pani učiteľkou dňa 11.5.2016 vybrali na exkurziu do RTVS v Mlynskej doline. Pozreli si štúdiá pre správy, šport - hokej, futbal, ženský magazín. Zúčastnili sa aj na natáčaní relácie 5 proti 5, vyskúšali si prácu s kamerou a mnoho ďalších zaujímavostí. fotoalbum