• Novinky

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       Vaše deti majú možnosť zapojiť sa do riešenia matematickej súťaže Pytagoriáda - školské kolo. Súťaž je bezplatná a traja najúspešnejší riešitelia z každého ročníka postupujú do okresného kola. Žiaci 3.,4.,5. ročníka budú riešiť 13.12. a žiaci 6.,7.,8. ročníka 14.12. 2017 v dopoludňajších hodinách.

      • Školské kolo pytagoriády

      • 7.12. sa 28 žiakov 4.ročníka a 31 žiakov 3.ročníka zapojilo do riešenia školského kola pytagoriády. V 4. ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Esterka 4.C-18 bodov, Róbert Zemánek 4.B a Ľubomír Kmec 4.C-17 bodov, Filip Pavlík 4.B a Zuzana Srnková 4.C-16 bodov, Andrej Mikuš 4.B-15 bodov. V 3.ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Kovács 3.C-20 bodov, Tomáš Sláviček 3.C-18 bodov, Dominika Bošanská 3.C-16 bodov, Simon Bystrický 3.C-15 bodov, Ela Valentová 3.A-13 bodov. Úspešnými riešiteľmi zo žiakov druhého stupňa sú: Tipary Nina, Zálešák Dušan a Posmiková Sandra z 5.A, Slávičková Laura z 5.C, Latková Lenka a Hajtmánek Jakub zo 6.A, Pažitný David zo 6.B, Ozimyová Karolína zo 7.A, Sihelský Samuel z 8.A a  Duraník Roman z 8.B.   Blahoželáme! Najúspešnejší žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

      • Zaujímavá ponuka pre rodičov

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme zaujímavú pokunu!

       Dňa 13.12.2017 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       BEZPEČNE NA INTERNETE (kyberšikana) v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

        

      • Historia magistra vitae

      • Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vďaka p. učiteľke RNDr. Plačkovej zapojili do dejepisnej projektovej súťaže pod názvom Historia magistra vitae - Dejiny písané vodou, ktorá sa konala na ZŠ Tupolevova. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 škôl, a to s prácami vikingských drakkarov, bájnej Atlantídy, moreplavcov, vojnových lodí, ponoriek, vodných mlynov, elektrární ...

       Pre porotu nebolo jednoduché posúdiť a rozhodnúť, kto je "najlepší", pretože každý exponát a jeho tvorca sa svojou originalitou a jedinečnosťou prihováral a utvrdzoval, že voda a človek spolu tvoria dejiny ľudskej spoločnosti.

       Naša škola získala 3 ocenenia:

       Vikingský drakkar                   -     Samuel B. (VI.B)

       Vojnová fregata                       -     Kristián K. (VII.A)

       Moreplavci 15. storočia          -     Paula T. (V.B), Natália K. (V.B), Michaela F. (V.C),

                                                               Lukáš B.(V.C)

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

      • Mikuláš v škole

      • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Žiaci popísali tabule rôznymi mikulášskymi rýmovačkami. Vyvrcholením sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša  s pomocníkmi. Nálada žiakov 1. – 9. ročníka bola sviatočná a všetci boli nedočkaví. Zároveň mohli predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky a básne sprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil sladkosti.

       Ďakujeme p. učiteľovi Širokému a žiakom IX.A,B triedy – Barbore Durajovej, Sabine Šegedovej, Adránovi Dupaľovi a Samuelovi Patrickovi Barcajovi (špeciálne za fotografovanie a editovanie fotografií).

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

       Žiaci 8. a 9. roč. dňa 30.11.2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci spoznali históriu tohto závodu a prezreli si priamo výrobne - lisovňu, agregátnu halu, sedeli v luxusných elektromobiloch, a zároveň sa dozvedeli aj o možnostiach duálneho štúdia. Odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Možno ich to ovplyvní v ich štúdiu na stredných školách a profesionálnej orientácii.

      • Vianočná besiedka pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na Vianočnú besiedku 14. decembra 2017 o 15.30 do vestibulu našej školy. Bohatý program pripravili Vaše deti s pani vychovávateľkamii a učiteľkami.

      • Noc strašidiel

      • Do galérie Noc strašidiel boli pridané fotografie.

       Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 24.11.2017 sa budatínske strašidlá chopili čarovnej moci, ktorú oslávili počas noci!

       Ďakujeme Samuelovi  Patrickovi BARCAJOVI za fotodokumentáciu a videonahrávku.

      • Interaktívne divadlo

      • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa 28.11. zúčastnili zaujímavého divadelného predstavenia so spisovateľom Martinom Danišom, ktorý je autorom knihy "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády". Maťo, ako sme ho oslovovali pripravil pre deti zábavný program s vlastnými rekvizitami. Takáto netradičná prezentácia knihy bola zaujímavým zážitkom a zároveň motiváciou k prečítaniu si celej knižky. fotoalbum

      • OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 22.11.2017 (streda) žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov – Testovanie 5-2017.

       Dňa 22.11.2017 bude žiakom 5. až 9. ročníka odhlásená desiata a obed. V prípade, že sa žiak 5. až 9. ročníka má záujem v tento deň stravovať v školskej jedálni, musí sa na obed prihlásiť vopred.

       Podrobnejšie informácie o Testovaní 5-2017 budú poskyté žiakom piateho ročníka   papierovou formou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 23.11.2017 (štvrtok).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na kampaň "Odmietame násilie", ktorá sa bude konať 25.11.2017 v čase od 13.00 - 17.00 hod v nákupnom centre Danubia na Panónskej ceste. Kampaň je realizovaná v Petržalke pod záštitou ORPZ v Bratislave V a občianskeho združenia Brána do života z príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý vyhlásila OSN.

      • Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

      • Žiaci 4.B a 4.C sa s pani učiteľkami vybrali získavať nové vedomosti o vesmíre do hvezdárne, ktorá vznikla pred 146 rokmi ako jedna z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bolo pozorovanie oblohy a súhvezdí v planetáriu, ale tiež premietanie filmov systémom 3D efektu. Po dobrom obede v reštaurácii navštívili Európske námestie v Komárne, kde porovnávali zvláštnosti viacerých architektúr. Slnečné počasie, ktoré deťom prialo celý deň, umocnilo aj pohľad na vodné dielo Gabčíkovo   fotoalbum

      • Návšteva v divadle

      • 20. októbra 2017 sa 40 žiakov 8.A  a 9.A zúčastnilo divadelného predstavenia Punk Rock na Novej scéne.

       Príbeh inscenácie sa odohrával v škole. Študenti v nej prežívali a snažili sa riešiť svoje problémy, ktoré boli späté so šikanovaním a stratou identity. Vývoj udalostí sa začal komplikovať v okamihu, keď do školy prišla nová spolužiačka. Ako sa udalosti ďalej skomplikovali? 

       Dozviete sa, keď navštívite divadelné predstavenie. (Vhodné aj pre rodičov dospievajúcich tínedžerov.)

      • Dopravné ihrisko

      • Dopravná výchova je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ. Jej úlohou je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov. Veľkou pomocou v tejto oblasti je dopravná výchova na dopravnom ihrisku. V priebehu týždňa sa jej zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa. V 1. teoretickej fáze si upevňovali a získavali nové poznatky z dopravnej výchovy, v 2. praktickej si poznatky a zručnosti overili na ihrisku počas kolobežkovania, bicyklovania, či chôdzi po priechode pre chodcov.  fotoalbum

      • Projekt Semená rastlín

      • Na hodine Prvouky vypracovali žiaci 2.D triedy projekt "Semená rastlín". Ich úlohou bolo semienka nazbierať, nalepiť ale aj nakresliť. Naučili sa, ktoré semená môžu konzumovať. Už vedia, že semená sú uložené v plode rastliny. Okrem bežných semien našli deti aj netradičné - napr. mango, kiwi, avokádo. Najväčšiu zbierku vytvorila Miška Habláková - až 32 semien.  fotoalbum

      • Európsky týždeň športu

      • Tretí ročník tohto podujatia prebiehal tento rok v týždni od 23.9. do 30.9. Žiaci našej školy sa spolu so svojimi učiteľmi už po tretí raz zapojili do podujatia, ktoré nabáda k pohybu nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 29.9. pripravili učitelia pre žiakov  1.aj 2.stupňa množstvo stanovíšť, na ktorých si mohli zasúťažiť a zmerať svoje sily. Prialo nám aj počasie a všetci mali dobrú náladu.  fotoalbum

      • Detské dopravné ihrisko

      • Žiaci 1.stupňa sa v týždni od 9.10. - 13.10. zúčastnia dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici. Konkrétne termíny: 2.ročník - pondelok, 3.ročník - utorok, 1.ročník - štvrtok, 4.ročník - piatok. Budú potrebovať 2 polhodinové lístky na MHD, športové oblečenie, ruksačik s desiatou a dobrú náladu.