• Novinky

      • Výlet do Budapešti

      • 2. júna sa vybrali žiaci 4.A a 3.A triedy na celodenný výlet do Budapešti. Ich hlavný cieľ bol návšteva Tropicária. Zažili neopakovateľnú atmosféru žraločieho akvária s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Zblízka pozorovali pestrofarebný podmorský svet a na vlastné oči videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Ďalším vzrušujúcim zážitkom bol prales, v ktorom zažili skutočnú tropickú klímu – náhle sa zotmelo, zablýskalo, hrmelo a začal padať dážď. Navštívili aj jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií mesta, zapísanú do listiny Kultúrneho dedičstva UNESCO  - pevnosť Citadely, ktorá sa týči vysoko nad mestom a počas 2. svetovej vojny bola dôležitým vojenským objektom. Z terás a múrov Citadely sa žiakom poskytol nevšedný pohľad na panorámu mesta. Potešili sa kúpou spomienkových predmetov a návštevou Mc Donaldu. Výlet ukončili autobusovou prehliadkou mesta.  fotoalbum

      • MDD

      • 1. júna mali deti svoj sviatok. A tak vymenili školské lavice za prírodu. Na lúke pri Malom draždiaku strávili dopoludnie hrami a súťažami. Počasie im prialo a tak sa mohli do sýtosti vyšantiť.   fotoalbum

     • Konzultačné hodiny
      • Konzultačné hodiny

      • Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 12. júna 2017 (pondelok) sa uskutočnia konzultácie. Konzultácie budú prebiehať v čase od 16:30 hod. do 18:00 hod. Využite možnosť dozvedieť sa informácie o prospechu a správaní Vašich detí.

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Oznamujeme, že zajtra  1.6. 2017 bude výdaj desiatej o 9,00 hod.    

      • Výlet na Červený Kameň

      • Hrad Červený Kameň je lákadlom pre množstvo turistov. Za miesto koncoročného výletu si ho vybrali aj pani učiteľky 1. ročníka,  2.A a 2.B triedy so svojimi žiakmi. Prezreli si múzeum v hrade, zaujali ich ukážky dravcov a zvýšil čas aj na hry a nákup drobných darčekov.  fotoalbum

      • Petržalský tenis pre všetkých 2017

      • 26. mája sa v ZŠ Nobelovo námestie konal VI. ročník tenisového turnaja žiakov 1. stupňa O pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Petržalka pod názvom "Petržalský tenis pre všetkých". Našu školu na turnaji reprezentovali Lukáš Chren a Martin Paluš z 2. C, Vanessa Petrovičová a Emma Sotáková zo 4. B. Vynikajúco si počínali chlapci - vo svojej kategórii sa Lukáš umiestnil na 1. mieste a Martin na 3. mieste. Vanessa sa umiestnila vo svojej kategórii na 4. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.   fotoalbum

      • Preventívna akcia SCÚ

      • V piatok dopoludnia sa na školskom dvore ozývali zvláštne povely, brechot psov ba aj streľba. Všetko mali pod palcom pracovníci Finančnej správy SCÚ Bratislava centrála Komos 5284. 8 kukláčov, 6 pomocných pracovníkov, 2 psovodi a 2 psy predviedli našim žiakom postupy pri ohrození obyvateľov, zadržaní páchateľov pri rôznej trestnej činnosti. Deti si mohli pozrieť techniku, s ktorou pracujú a bližšie sa oboznámiť s ich prácou.   fotoalbum

      • Vlastivedná exkurzia

      • Žiaci 4. A triedy sa v stredu 17.5. zúčastnili vlastivednej exkurzie. Navštívili parlament, kde sa podozvedali rôzne zaujímavosti, zopakovali si históriu Slovenska, vznik slovenského jazyka a boli svedkami parlamentného jednania. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva Slavína, kde ich sprevádzal správca Slavína. Veľmi pútavo im porozprával o 2. svetovej vojne, o vojakoch pochovaných na tomto pietnom mieste. Žiaci sa veľa dozvedeli o samotnom pamätníku a jeho celej histórii.  fotoalbum

        

      • Slávik Slovenska

      • Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Žiačka 4. B triedy, Marína Parničanová si v okresnej súťaži Slávik Slovenska vyspievala v kvalitnej konkurencii 3. miesto.Otec Maríny je členom orchestra v Lúčnici a mama je bývala tanečníčka a speváčka zboru tohto umeleckého telesa. Svojimi odbornými radami výrazne prispeli k jej úspechu. Bola to prvá Marínina účasť v tejto súťaži a veríme, že aj v nasledujúcich ročníkoch sa jej bude na súťažiach dariť.Za našu školu súťažila aj žiačka 3.B triedy Viktória Repková, ktorá v tomto roku získala cenné skúsenosti, ktoré zúročí v budúcich súťažiach.Obidvom dievčatám blahoželáme!   fotoalbum

        

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      •            V školskom roku 2016/2017 sa žiak 9.A triedy Tomáš Jurka umiestnil v okresnom kole na 1. mieste. V krajskom kole  na výbornom 1. mieste. Reprezentoval našu školu a Bratislavský kraj na Celoslovenskom kole v Trenčianskych Tepliciach. Vo veľkej konkurencii (stretli sa tu najlepší z najlepších) získal ocenenie „úspešný riešiteľ“. Blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.

                                                                                                                                                                Plačková, učiteľka dejepisu

     • Zber starého papiera
      • Zber starého papiera

      • Zber papiera od 19.5.2017 

       Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

       Poobede: od 14,00- 15,00 hod
       Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

       Zber papiera končí 5.6.2017 o 8:00 hod.

        

      • S knihou za hudbou

      • Žiaci 4.A triedy sa zapojili do týždňového projektu Hlasné čítanie s názvom "S knihou za hudbou". Išlo o myšlienku spojiť svet dospelých so svetom detí cez príbehy a rozprávky. Úlohou bolo 20 minút hlasne čítať, vyfarbiť jeden hudobný nástroj a splniť jednu úlohu, za čo dostali každý deň jedno písmenko do tajničky. Na konci písmenká museli zoradiť do správneho poradia a  získať odpoveď.  fotoalbum

        

      • Mestečko povolaní

      • Žiaci 3.A a 4.A navštívili Mestečko povolaní v Bory Mall. Ide o  interaktívnu výstavu pod názvom „Čím chceš byť!“ Je to fiktívne mesto, miesto, kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným spôsobom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Interaktívna výstava činností/povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer: hravou formou priblížiť profesie/povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové“ – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva. Expozícia detského mesta je z drevených domčekov, ktoré predstavujú činnosti v meste. S danými činnosťami a procesmi sa môžu deti oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo, ako a s akým cieľom.  fotoalbum

      • Zápis do 1.ročníka

      • Piatok a sobota boli v našej škole opäť výnimočné dni. Rodičia prišli zapísať svoje deti do 1. ročníka. Vo vstupnej hale ich vítali rozprávkové postavy a priviedli ich do tried. Tu ich už čakali pani učiteľky a vychovávateľky, pekne upravené tabule, darčeky od starších žiakov, ale aj prvácke učebnice, zošity a pracovné listy. Deti mali o všetko veľký záujem a ukázali, že sú veru dobre pripravené na vstup do školy. Mnohé z nich si so záujmom pozreli divadielko v podaní našich tretiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej. Iní strávili príjemný čas s rozprávkami. Všetci si mohli pozrieť aj prezentáciu o našej škole. Dobre padlo aj malé občerstvenie. No a my sa už tešíme na našich budúcich šikovných prvákov.   fotoalbum

      • Projekt Slnečná sústava

      • Zážitkové a projektové vyučovanie patrí k najefektívnejším formám získavania nových poznatkov a vedomostí. Aj preto sa naši žiaci 3. a 4. ročníka vybrali s pani učiteľkami na exkurziu do hvezdárne v Hurbanove. Následne vytvorili projekty Slnečná sústava.   fotoalbum

      • Mikuláš

      • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa... Aj táto veta bola dnes na mnohých školských tabuliach. Mikuláš prišiel do mnohých tried netradične - spustil sa priamo z "neba", oknom vošiel dnu a rozdal deťom sladké darčeky.     fotoalbum 

       Popoludní žiaci 1. stupňa pokračovali v zábave na diskotéke. Súťažili, tancovali, zabávali sa.   fotoalbumbum

      • Školské vianočné trhy

      • Pozývame rodičov na školské vianočné trhy, ktoré budú 14.decembra o 14.30 hod. v hale školy.

      • Mikulášska diskotéka

      • 6.decembra o 14.00 hod. sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa Mikulášska diskotéka.