• Novinky

      • Výlet na farmu Abeland

      • Prváci a druháci boli na výlete na farme Abeland. Privítal ich farmár, ktorý im porozprával, ako sa kedysi žilo na dedine. Videli veľa zvieratiek, spoločne  upiekli chrumkavý chlieb, vozili sa na poníkovi a v hrnčiarskej dielni vyrobili hrnčiarske výrobky, ktoré si zobrali domov. Všetci sa vrátili s peknými zážitkami a dobrou náladou a tešia sa na ďalší výlet.   fotoalbum

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera od 19.5.2016 

       Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

       Poobede: od 14,00- 15,00 hod
       Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

       Zber papiera končí 6.6.2016 o 7:55 hod.

      • Exkurzia do RTVS

      • Žiaci 3.A triedy sa s pani učiteľkou dňa 11.5.2016 vybrali na exkurziu do RTVS v Mlynskej doline. Pozreli si štúdiá pre správy, šport - hokej, futbal, ženský magazín. Zúčastnili sa aj na natáčaní relácie 5 proti 5, vyskúšali si prácu s kamerou a mnoho ďalších zaujímavostí. fotoalbum
        
      • Deň otvorených dverí na dostihovej dráhe

      • 23.apríla sa žiaci 1.stupňa zúčastnili Dňa otvorených dverí na dostihovej dráhe. Počas dopoludnia mali možnosť prezrieť si stajne, videli ukážky práce policajtov so psami, vyskúšali si jazdu na koni a zapojili sa do rôznych súťaží. Spolu s pani učiteľkami tak prežili zaujímavé predpoludnie.      fotoalbum

      • ŠvP Homôlka

      • 23. - 29. 4. sa žiaci 4.A a 3.C s pani učiteľkami a vychovávateľkami vybrali na "Cestu okolo sveta". Stroskotali na pustom ostrove Homôlka. Každý si vymyslel stroskotanecké meno a začal si viesť denník stroskotanca. Hneď v prvý deň sme našli vo fľaši odkaz od domorodcov a náčelníka Veľkého Buba. Aktivity sme prispôsobovali aktuálnemu počasiu. Celkom neočakávane sme stavali snehuliakov a guľovali sa. Podľa pokynu náčelníka sme vytvorili vlajku, naučili sa hymnu ŠvP, zbierali prírodniny a dodržiavali zákony prírody, hrali futbal, súťažili... Zvolili sme super dievča a chlapca v ŠvP, boli na výlete v Trenčíne a exkurzii v sklárni. Veľký úspech mali diskotéky a pyžamová párty s plyšakmi. Napokon sme našli aj poklad domorodcov. Za rodičmi nám bolo trochu smutno, preto sme sa zdraví a oddýchnutí vrátili domov a do školy.
       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám venovali rôzne ceny na odmeny pre deti.

     • Rodisko M. R. Štefánika
      • Rodisko M. R. Štefánika

      •     22.4. sme sa vybrali žiaci VI.B,VII.A a VII.B na výlet. Pred školou už na nás čakal autobus i zubaté slnko. Našou prvou zástavkou bolo múzeum M. R. Štefánika. V Košariskách sme si prezreli jeho rodný dom. Stretli sme sa v ňom s rôznymi zachovalými predmetmi, ktoré Štefánik v minulosti používal. Múzeum sme opustili s plnou hlavou vedomostí. Ako odmenu za pozorné počúvanie sme mali rozchod v malom mestečku Brezová pod Bradlom. Tu sme mali možnosť zakúpiť si zmrzlinu, kvetinku...Bodku za výletom sme napísali až po návšteve mohyly M.R.Š, z ktorej bol prekrásny výhľad. Vzbudzoval pocit hrdosti na našu vlasť.  Veď Štefánik sa zaslúžil o vznik Prvej československej republiky. Na počesť jeho existencie a múdrych rozhodnutí sme mu pred pomník položili kyticu gerberí. Cestou domov sa nám v mysli premietali zážitky z výnimočne prežitého dňa. fotoalbum

     • Vyhodnotenie olympiády z dejepisu
      • Vyhodnotenie olympiády z dejepisu

      • Zúčastnili sme sa na krajskom kole vedomostnej dejepisnej olympiády. Tomáš Jurka sa umiestnil na 1. mieste – bude reprezentovať Bratislavský kraj na celoslovenskom kole. Marína Kolar sa umiestnila na 5. mieste.      Blahoželáme!

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis detí do 1.ročníka patrí medzi najdôležitejšie udalosti na našej škole. Každoročne mu venujeme veľkú pozornosť. Aj tento víkend prichádzali deti s rodičmi do vyzdobených tried. Kým rodičia vypisovali potrebné dokumenty, deti sa mohli pobaviť na divadelnom predstavení v podaní našich žiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej, zahrať sa s hračkami, či pozrieť si pekné rozprávky. Budúci prváci chceli p. učiteľkám hlavne dokázať, čo všetko už vedia. Za odmenu ich čakali malé darčeky. Po takom výkone dobre padlo aj malé občerstvenie. S potešením oznamujeme, že pre budúci školský rok sme zapísali 99 detí. Ďakujeme ich rodičom za dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.   fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Pani učiteľky 1. a 2. ročníka pripravili pre rodičov budúcich prvákov Deň otvorených dverí. Mnohí rodičia prišli aj so svojimi budúcimi žiakmi. Tí sa usadili do lavíc a pracovali spolu s našimi prvákmi. Mali možnosť oboznámiť sa s prácou pani učiteliek so žiakmi na hodinách matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúcich prvákov.   fotoalbum

      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Každoročne sa žiaci pripravujú na účasť v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Najlepší z  triednych kôl reprezentovali svoju triedu v školskom kole prednese poézie a prózy. V troch kategóriách sa o priazeň poroty uchádzalo 43 recitátorov. Umiestnili sa nasledovne: Víťazom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.     fotoalbumy

        

       Poézia

       Próza

       1.kategória

        

        

       1.miesto

       neudelené

       Marína Parničanová 3.B

       2.miesto

       Adam Haluška  3.C

       Paulína Trabalková 3.B

       Michaela Čerevková 2.D

       3.miesto

       Larisa Lazarevič  4.B

       Tomáš Bošanský 2.C

       neudelené

       2.kategória

        

        

       1.miesto

       Terézia Lapošová 5.B

       Kristián Krajňanský 5.A

       2.miesto

       Soňa Kršáková 5.A

       Sofia Maskalíková 5.B

       3.miesto

       Daniela Škorecová 6.B

       Radka Riasová 5.B

       3.kategória

        

        

       1.miesto

       neudelené

       Marina Kolar 8.B

       2.miesto

       neudelené

       neudelené

       3.miesto

       neudele

       Kristína Čuláková 7.B

       Vanesa Mehešová 7.A

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská a Strečnianska

      • Po dva dni sme mali v škole  milú návštevu. Škôlkari sa už pripravujú na vstup do 1. ročníka a tak sa prišli s pani učiteľkami pozrieť do prváckych tried. Spolu s našimi prvákmi čítali, písali, počítali i spievali. Sú veľmi šikovní. V prváckych laviciach sa im tiež páčilo. Boli sa pozrieť aj na bazén  a zahrali sa v telocvični. Mnohým sa nechcelo ani odísť. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na skoré stretnutie na zápise detí do 1. ročníka.   fotoalbumy

        

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Vážení rodičia, zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2016/2017 sa na našej škole uskutoční v piatok 1.apríla od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 2.apríla od 8.00 hod. do 12.00 hod. Podrobné informácie o zápise, o zameraní a činnosti školy, o ŠkVP, záujmovej činnosti a pod. sú dostupné na stránke www.budatinska.wz.cz. Ponúkame vám tiež možnosť oboznámiť sa s prácou pedagógov so žiakmi v 1. ročníku formou Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 22.3.2016 podľa nasledovného harmonogramu:

        

       Trieda

        

       1.hod.

       8.00 -8.45

        

       2.hod.

       8.55 – 9.40

        

       3.hod.

       9.55 -10.40

       I.A

       Slov. jazyk

        

        

       I.B

       Slov. jazyk

        

        

       I.C

        

       Matematika

        

       I.D

       Matematika

        

       Angl. jazyk

     • Vyhodnotenie olympiády z geografie a dejepisu
      • Vyhodnotenie olympiády z geografie a dejepisu

      • Geografická olympiáda – obvodného kola sa dňa 4.2. 2016 zúčastnili P. Ružič (5.A), M. Srdošová (7.A), T. Jurka (8.A) – 2. miesto, ktorý postupuje do krajského kola, D. Dzurišová (8.B) 6. miesto – úspešný riešiteľ

       Dejepisná olympiáda – obvodného kola v kategórii D sa dňa 9.2. zúčastnili M. Kolár (8.B) - 1. miesto, T. Jurka – 2. miesto, ktorí postupujú do krajského kola.

       Blahoželáme!

      • Karneval v ŠKD

      • Posledné fašiangové popoludnie využili deti s pani vychovávateľkami na hry a zábavu v maskách. Hala školy sa zaplnila maskami od výmyslu sveta. K dobrej nálade prispeli aj súťaže a diskotéka. fotoalbum

     • Portál pre žiakov a rodičov www.bezkriedy.sk
      • Portál pre žiakov a rodičov www.bezkriedy.sk

      • Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Nájdeš tu všetko na prípravu na písomku, alebo keď potrebuješ dohnať učivo po chorobe.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia! 

       Oznamujeme, že od pondelka 8.2. 2016  obnovuje ZŠ Budatínska 61 prevádzku školy v plnom režime. 

      • Informácie o dennom krúžkovom tábore

      • KRÚŽKOVÝ JARNÝ TÁBOR PRE DETI 22.2.2016 – 26.2.201

       Doprajte Vášmu dieťaťu zmysluplné trávenie času aj počas jarných prázdnin 2016. Naši lektori sa postarajú o Vaše dieťa od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:00.

       Tábor bude prebiehať vo všetkých bratislavských MČ.

       Najbližší tábor pre deti z MČ Petržalka bude na ZŠ Tupolevova.

       CENA: 119 EUR / týždeň

       V cene je zahrnutá strava, pitný režim a pestrý program zložený z výberu toho najlepšieho z našich krúžkov.

       Každý deň inak tematicky zameraný:

       1.deň – deti sa zahrajú na ozajstných vedcov

       2.deň – netradičné spojenie tanca s bojovým umením

       3.deň – deti sa stanú mladými elektrotechnikmi

       4.deň – dáme priestor detskej tvorivosti a rozvoju umeleckého cítenia

       5.deň – výber programu si deti zvolia sami!

       Viac informácií Vám poskytneme na:

       http://www.kruzkyvskole.sk/tabor/

       tabor@kruzkyvskole.eu

       na tel. č. 0948 099 049

       Tím OZ Krúžky v škole

       Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 1Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 2Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 3Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 4Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 5Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 6Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 7

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že dňa 2.2. 2016 otvoríme školu o 11.30hod., kedy začne prevádzka v školskom klube detí. Na obed je deti potrebné prihlásiť do 8.00 hod.
       V stredu 3.2. 2016 začne vyučovanie na I. stupni (1. - 4. ročník).
       Učitelia II. stupňa pokračujú v štrajku.
       Ďakujeme za pochopenie.
      • Keď vďaka biodiverzite naše mesto ožije

      • Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do kampane na propagáciu ochrany prírody pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Počas prednášky p. Domčekovej získali nové poznatky o význame biodiverzity v našom každodennom živote.  fotoalbum