• Novinky

      • Mikuláš v škole

      • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Žiaci popísali tabule rôznymi mikulášskymi rýmovačkami. Vyvrcholením sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša  s pomocníkmi. Nálada žiakov 1. – 9. ročníka bola sviatočná a všetci boli nedočkaví. Zároveň mohli predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky a básne sprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil sladkosti.

       Ďakujeme p. učiteľovi Širokému a žiakom IX.A,B triedy – Barbore Durajovej, Sabine Šegedovej, Adránovi Dupaľovi a Samuelovi Patrickovi Barcajovi (špeciálne za fotografovanie a editovanie fotografií).

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

       Žiaci 8. a 9. roč. dňa 30.11.2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci spoznali históriu tohto závodu a prezreli si priamo výrobne - lisovňu, agregátnu halu, sedeli v luxusných elektromobiloch, a zároveň sa dozvedeli aj o možnostiach duálneho štúdia. Odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Možno ich to ovplyvní v ich štúdiu na stredných školách a profesionálnej orientácii.

      • Vianočná besiedka pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na Vianočnú besiedku 14. decembra 2017 o 15.30 do vestibulu našej školy. Bohatý program pripravili Vaše deti s pani vychovávateľkamii a učiteľkami.

      • Noc strašidiel

      • Do galérie Noc strašidiel boli pridané fotografie.

       Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 24.11.2017 sa budatínske strašidlá chopili čarovnej moci, ktorú oslávili počas noci!

       Ďakujeme Samuelovi  Patrickovi BARCAJOVI za fotodokumentáciu a videonahrávku.

      • Jubilejný 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka (okresné kolo)

      • Dňa 29. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnil  jubilejný 10. ročník tejto súťaže. Prihlásilo sa do nej deväť petržalských škôl. Za našu školu súťažila žiačka z IX.A triedy Vanesa M. Umiestnila sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Víťazke srdečne blahoželáme Vaneske!

      • Interaktívne divadlo

      • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa 28.11. zúčastnili zaujímavého divadelného predstavenia so spisovateľom Martinom Danišom, ktorý je autorom knihy "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády". Maťo, ako sme ho oslovovali pripravil pre deti zábavný program s vlastnými rekvizitami. Takáto netradičná prezentácia knihy bola zaujímavým zážitkom a zároveň motiváciou k prečítaniu si celej knižky. fotoalbum

      • OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 22.11.2017 (streda) žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov – Testovanie 5-2017.

       Dňa 22.11.2017 bude žiakom 5. až 9. ročníka odhlásená desiata a obed. V prípade, že sa žiak 5. až 9. ročníka má záujem v tento deň stravovať v školskej jedálni, musí sa na obed prihlásiť vopred.

       Podrobnejšie informácie o Testovaní 5-2017 budú poskyté žiakom piateho ročníka   papierovou formou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 23.11.2017 (štvrtok).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na kampaň "Odmietame násilie", ktorá sa bude konať 25.11.2017 v čase od 13.00 - 17.00 hod v nákupnom centre Danubia na Panónskej ceste. Kampaň je realizovaná v Petržalke pod záštitou ORPZ v Bratislave V a občianskeho združenia Brána do života z príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý vyhlásila OSN.

      • Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

      • Žiaci 4.B a 4.C sa s pani učiteľkami vybrali získavať nové vedomosti o vesmíre do hvezdárne, ktorá vznikla pred 146 rokmi ako jedna z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bolo pozorovanie oblohy a súhvezdí v planetáriu, ale tiež premietanie filmov systémom 3D efektu. Po dobrom obede v reštaurácii navštívili Európske námestie v Komárne, kde porovnávali zvláštnosti viacerých architektúr. Slnečné počasie, ktoré deťom prialo celý deň, umocnilo aj pohľad na vodné dielo Gabčíkovo   fotoalbum

      • Návšteva v divadle

      • 20. októbra 2017 sa 40 žiakov 8.A  a 9.A zúčastnilo divadelného predstavenia Punk Rock na Novej scéne.

       Príbeh inscenácie sa odohrával v škole. Študenti v nej prežívali a snažili sa riešiť svoje problémy, ktoré boli späté so šikanovaním a stratou identity. Vývoj udalostí sa začal komplikovať v okamihu, keď do školy prišla nová spolužiačka. Ako sa udalosti ďalej skomplikovali? 

       Dozviete sa, keď navštívite divadelné predstavenie. (Vhodné aj pre rodičov dospievajúcich tínedžerov.)

      • Dopravné ihrisko

      • Dopravná výchova je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ. Jej úlohou je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov. Veľkou pomocou v tejto oblasti je dopravná výchova na dopravnom ihrisku. V priebehu týždňa sa jej zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa. V 1. teoretickej fáze si upevňovali a získavali nové poznatky z dopravnej výchovy, v 2. praktickej si poznatky a zručnosti overili na ihrisku počas kolobežkovania, bicyklovania, či chôdzi po priechode pre chodcov.  fotoalbum

      • Projekt Semená rastlín

      • Na hodine Prvouky vypracovali žiaci 2.D triedy projekt "Semená rastlín". Ich úlohou bolo semienka nazbierať, nalepiť ale aj nakresliť. Naučili sa, ktoré semená môžu konzumovať. Už vedia, že semená sú uložené v plode rastliny. Okrem bežných semien našli deti aj netradičné - napr. mango, kiwi, avokádo. Najväčšiu zbierku vytvorila Miška Habláková - až 32 semien.  fotoalbum

      • Európsky týždeň športu

      • Tretí ročník tohto podujatia prebiehal tento rok v týždni od 23.9. do 30.9. Žiaci našej školy sa spolu so svojimi učiteľmi už po tretí raz zapojili do podujatia, ktoré nabáda k pohybu nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 29.9. pripravili učitelia pre žiakov  1.aj 2.stupňa množstvo stanovíšť, na ktorých si mohli zasúťažiť a zmerať svoje sily. Prialo nám aj počasie a všetci mali dobrú náladu.  fotoalbum

      • Detské dopravné ihrisko

      • Žiaci 1.stupňa sa v týždni od 9.10. - 13.10. zúčastnia dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici. Konkrétne termíny: 2.ročník - pondelok, 3.ročník - utorok, 1.ročník - štvrtok, 4.ročník - piatok. Budú potrebovať 2 polhodinové lístky na MHD, športové oblečenie, ruksačik s desiatou a dobrú náladu.

      • OZNAM

       Začiatok školského roka pre žiakov 2.-9. ročníka bude 4. 9. 2017 o 8.30 hodine. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné privítanie vo vestibule školy školy o 9.00 hodine.

        

      • Škola v prírode Skalka pri Kremnici 4.B a 4.C

      • Päť dní prežili naši štvrtáci v krásnej prírode na chate Limba na Skalke pri Kremnici. Počas pobytu  sa sústredili hlavne na rozvíjanie telesnej zdatnosti, upevňovanie zdravia, ochranu životného prostredia, upevňovanie žiackeho kolektívu a získavanie praktických vedomostí a zručností. Medzi najzaujímavejšie patrili súťaže a hry  v prírode, stavba „horského obydlia“, diskotéka s párovými tancami a voľbou super pár a super tanečník, poznávanie miestnej fauny a flóry, výtvarná súťaž, futbalový turnaj. Za všetky súťaže a aktivity boli deti odmeňované diplomami a vecnými cenami. Mnohé z nich sponzorsky poskytli rodičia detí.    fotoalbum

      • Študijný poznávací zájazd- Londýn

      • V termíne od 10.6. do 15.6. 2017 sa žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9.B s pani učiteľkami Kubínyiovou a Moťovskou zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v Londýne. Po dlhej 23-hodinovej ceste autobusom a eurotunelom hneď prvý deň v rámci programu v Londýne videli dominanty ako Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower of London... Počas svojej návštevy boli ubytovaní v rodinách a vždy doobeda absolvovali  vyučovanie v škole v Edmontone, čo je časť Londýna. Postupne popoludní ich zaujali výlety do mesta Brighton a Windsoru, no tiež nákupy. Pred odchodom na Slovensko sa stihli z výšky Londýnskeho oka pozrieť na majestátny Londýn, loďou sa previezť po rieke Temža a  prezrieť si Londýn aj z lanovky. Ďakujeme všetkým.

       Študijný poznávací zájazd- Londýn - Obrázok 1

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje z prevádzkových dôvodov (odstavenie vody v dôsledku havárie) riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 19. júna 2017 riaditeľské voľno.

       Mgr. Marta Režnáková, riaditeľka školy  

      • OFN Petržalka 2017

      • 12.6. - 16.6. sa uskutočnil IV.ročník projektu OLympijský festival nádejí Petržalka 2017. Počas piatich dní sa žiaci 1.stupňa zapojili do jednotlivých olympijských disciplín. Našu školu reprezentovalo celkovo 27 žiakov. Teší nás, že dosiahli veľmi pekné umiestnenia:          fotoalbum

       Cyklistika         umiestnenie školy                               1.miesto              

                                  umiestnenie jednotlivcov  Vanessa Havlíková  4.C   2.miesto    Dalibor Ebst  4.C  2.miesto

       Vybíjaná           umiestnenie školy                                8.miesto                                      

       Plávanie           umiestnenie školy                                4.miesto                                                              

       Atletika             umiestnenie školy                                2.miesto                                                                                                           

                                   umiestnenie jednotlivcov  Hugo Lejtrich 4.A    hod  1.miesto  Viktória Vavrová 3.C   beh 50m  3.miesto

                                   Tamara Naňová 4.C  beh 300m  3.miesto  štafeta v zložení:

                                    Paula Trabalková 4.B, Viktória Vavrová 3.C   Matej Méri 4.A, Marek Kyselica 4.A  3.miesto

       Výtvarná súťaž   umiestnenie školy                              1.miesto                                                                                                           

                                     umiestnenie jednotlivcov   Marína Parničanová 4.B   2.miesto  Anastasiya Svystunova 4.B  2.miesto