• Novinky

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      •            V školskom roku 2016/2017 sa žiak 9.A triedy Tomáš Jurka umiestnil v okresnom kole na 1. mieste. V krajskom kole  na výbornom 1. mieste. Reprezentoval našu školu a Bratislavský kraj na Celoslovenskom kole v Trenčianskych Tepliciach. Vo veľkej konkurencii (stretli sa tu najlepší z najlepších) získal ocenenie „úspešný riešiteľ“. Blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov.

                                                                                                                                                                Plačková, učiteľka dejepisu

     • Zber starého papiera
      • Zber starého papiera

      • Zber papiera od 19.5.2017 

       Ráno : každý deň od 7,30 - 7,55 hod

       Poobede: od 14,00- 15,00 hod
       Zbierame len papier, nie kartóny. Papier musí byť zviazaný, nie voľne v igelitovej taške. Ukončenie zberu oznámime. Za pomoc škole Vám vopred ďakujeme.

       Zber papiera končí 5.6.2017 o 8:00 hod.

        

      • S knihou za hudbou

      • Žiaci 4.A triedy sa zapojili do týždňového projektu Hlasné čítanie s názvom "S knihou za hudbou". Išlo o myšlienku spojiť svet dospelých so svetom detí cez príbehy a rozprávky. Úlohou bolo 20 minút hlasne čítať, vyfarbiť jeden hudobný nástroj a splniť jednu úlohu, za čo dostali každý deň jedno písmenko do tajničky. Na konci písmenká museli zoradiť do správneho poradia a  získať odpoveď.  fotoalbum

        

      • Mestečko povolaní

      • Žiaci 3.A a 4.A navštívili Mestečko povolaní v Bory Mall. Ide o  interaktívnu výstavu pod názvom „Čím chceš byť!“ Je to fiktívne mesto, miesto, kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným spôsobom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Interaktívna výstava činností/povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer: hravou formou priblížiť profesie/povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové“ – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva. Expozícia detského mesta je z drevených domčekov, ktoré predstavujú činnosti v meste. S danými činnosťami a procesmi sa môžu deti oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo, ako a s akým cieľom.  fotoalbum

      • Zápis do 1.ročníka

      • Piatok a sobota boli v našej škole opäť výnimočné dni. Rodičia prišli zapísať svoje deti do 1. ročníka. Vo vstupnej hale ich vítali rozprávkové postavy a priviedli ich do tried. Tu ich už čakali pani učiteľky a vychovávateľky, pekne upravené tabule, darčeky od starších žiakov, ale aj prvácke učebnice, zošity a pracovné listy. Deti mali o všetko veľký záujem a ukázali, že sú veru dobre pripravené na vstup do školy. Mnohé z nich si so záujmom pozreli divadielko v podaní našich tretiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej. Iní strávili príjemný čas s rozprávkami. Všetci si mohli pozrieť aj prezentáciu o našej škole. Dobre padlo aj malé občerstvenie. No a my sa už tešíme na našich budúcich šikovných prvákov.   fotoalbum

      • Projekt Slnečná sústava

      • Zážitkové a projektové vyučovanie patrí k najefektívnejším formám získavania nových poznatkov a vedomostí. Aj preto sa naši žiaci 3. a 4. ročníka vybrali s pani učiteľkami na exkurziu do hvezdárne v Hurbanove. Následne vytvorili projekty Slnečná sústava.   fotoalbum

      • Mikuláš

      • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa... Aj táto veta bola dnes na mnohých školských tabuliach. Mikuláš prišiel do mnohých tried netradične - spustil sa priamo z "neba", oknom vošiel dnu a rozdal deťom sladké darčeky.     fotoalbum 

       Popoludní žiaci 1. stupňa pokračovali v zábave na diskotéke. Súťažili, tancovali, zabávali sa.   fotoalbumbum

      • Školské vianočné trhy

      • Pozývame rodičov na školské vianočné trhy, ktoré budú 14.decembra o 14.30 hod. v hale školy.

      • Mikulášska diskotéka

      • 6.decembra o 14.00 hod. sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa Mikulášska diskotéka.

      • Pytagoriáda

      • 7. a  8. decembra prebehne školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. - 8. ročníka.

      • Preventívne akcie

      • 29.11. sa v spolupráci s PZ Bratislava V uskutočnili 2 preventívne akcie. Žiaci 1.ročníka absolvovali program Snehulienka trochu inak zameraný na bezpečné správanie sa detí doma i na ulici a kontakt s cudzími ľuďmi. Žiaci 6.ročníka sa zúčastnili preventívnej akcie S internetom bezpečne zameranej na prevenciu kyberšikany a iných patologických javov na sociálnych sieťach.   fotoalbum

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia,
       pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia 22.11. 2016 v utorok: I. stupeň o 17,30, II.stupeň o 17,45 hod.       

       Rodičia žiakov 5.A, 6.A,B,9.A,B budú mať ZRPŠ v týchto triedach: ZRPS.docx

     • Olympiáda zo SJL
      • Olympiáda zo SJL

      • 10.11.2016 sa uskutočnilo v našej škole Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z 12 základných škôl a osemročných gymnázií. Naša žiačka Marina Kolar obsadila 1. miesto a bude reprezentovať Petržalku v krajskom kole.     fotoalbum

       Víťazke blahoželáme.

      • Halloweenská noc v škole - 1.stupeň

      • 75 detí z 1.stupňa prežilo piatkovú noc v škole. Pani učiteľky a vychovávateľky im pripravili zaujímavý program: súťaže, hry, diskotéku, nočný pochod po škole a film na dobrú noc. Všetci boli samozrejme poobliekaní v hallowenských kostýmoch. Po polnočnej večierke sa odobrali do svojich "brlohov". Mnohí aj v snoch videli rôzne strigy, bosorky, smrtky a iné strašidlá. Ráno však boli všetci dobre naladení a vrátili sa domov k rodičom.    fotoalbum

     • Oznam pre stravníkov
      • Oznam pre stravníkov

      • Od pondelka 26.9. 2016 sa začína variť v našej školskej jedálni. Na stravu sa treba prihlásiť v pondelok do 8.00hod.
        

       Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť,

                            zamestnanci školy a školskej kuchyne.


        

      • HIP-HOP

      • S3TKIDZ je tanečná skupina pre deti od 6 do 16 rokov, venujeme sa štýlom hiphop a break dance. Momentálne pracujeme asi na 20 rôznych školách v Bratislave a blízkom okolí. K našim posledným úspechom patria tituly majstrov a vicemajstrov Európy, ktoré si naše deti vybojovali minulý školský rok v Rakúsku. Rovnako ste nás minulý rok mohli vidiet v TV Markíza, kde naše deti viackrát účinkovali v relácii Teleráno. V pobočkách na jednotlivých školách trénujú deti dva krát do týždňa po 60 minút. Tie najtalentovanejšie trénujú vo výberových skupinách. Tréningy na ZŠ Budatínska prebiehajú vždy v stredy a piatky od 13:30 do 14:30. Kontakt: 0915 893268, 0915 727 617.

     • OZMÁMENIE
      • OZMÁMENIE

      • Vážení rodičia,
        
       z dôvodu neukončenia rekonštrukcie školskej kuchyne sa pokračuje v stravovaní v Školskej jedálni ZŠ Turnianska. O zmene Vás budeme informovať na stránke a budove školy.
        

       Ďakujeme za pochopenie, vedenie ŠJ a ZŠ.

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

        

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 16. septembra 2016  riaditeľské voľno , z organizačných  dôvodov ( rekonštrukcia školskej kuchyne )

        

       Ďakujeme za pochopenie.

        

                                                                                                    Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                                riaditeľka