• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis detí do 1.ročníka patrí medzi najdôležitejšie udalosti na našej škole. Každoročne mu venujeme veľkú pozornosť. Aj tento víkend prichádzali deti s rodičmi do vyzdobených tried. Kým rodičia vypisovali potrebné dokumenty, deti sa mohli pobaviť na divadelnom predstavení v podaní našich žiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej, zahrať sa s hračkami, či pozrieť si pekné rozprávky. Budúci prváci chceli p. učiteľkám hlavne dokázať, čo všetko už vedia. Za odmenu ich čakali malé darčeky. Po takom výkone dobre padlo aj malé občerstvenie. S potešením oznamujeme, že pre budúci školský rok sme zapísali 99 detí. Ďakujeme ich rodičom za dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.   fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Pani učiteľky 1. a 2. ročníka pripravili pre rodičov budúcich prvákov Deň otvorených dverí. Mnohí rodičia prišli aj so svojimi budúcimi žiakmi. Tí sa usadili do lavíc a pracovali spolu s našimi prvákmi. Mali možnosť oboznámiť sa s prácou pani učiteliek so žiakmi na hodinách matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúcich prvákov.   fotoalbum

      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Každoročne sa žiaci pripravujú na účasť v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Najlepší z  triednych kôl reprezentovali svoju triedu v školskom kole prednese poézie a prózy. V troch kategóriách sa o priazeň poroty uchádzalo 43 recitátorov. Umiestnili sa nasledovne: Víťazom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.     fotoalbumy

        

       Poézia

       Próza

       1.kategória

        

        

       1.miesto

       neudelené

       Marína Parničanová 3.B

       2.miesto

       Adam Haluška  3.C

       Paulína Trabalková 3.B

       Michaela Čerevková 2.D

       3.miesto

       Larisa Lazarevič  4.B

       Tomáš Bošanský 2.C

       neudelené

       2.kategória

        

        

       1.miesto

       Terézia Lapošová 5.B

       Kristián Krajňanský 5.A

       2.miesto

       Soňa Kršáková 5.A

       Sofia Maskalíková 5.B

       3.miesto

       Daniela Škorecová 6.B

       Radka Riasová 5.B

       3.kategória

        

        

       1.miesto

       neudelené

       Marina Kolar 8.B

       2.miesto

       neudelené

       neudelené

       3.miesto

       neudele

       Kristína Čuláková 7.B

       Vanesa Mehešová 7.A

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská a Strečnianska

      • Po dva dni sme mali v škole  milú návštevu. Škôlkari sa už pripravujú na vstup do 1. ročníka a tak sa prišli s pani učiteľkami pozrieť do prváckych tried. Spolu s našimi prvákmi čítali, písali, počítali i spievali. Sú veľmi šikovní. V prváckych laviciach sa im tiež páčilo. Boli sa pozrieť aj na bazén  a zahrali sa v telocvični. Mnohým sa nechcelo ani odísť. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na skoré stretnutie na zápise detí do 1. ročníka.   fotoalbumy

        

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Vážení rodičia, zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2016/2017 sa na našej škole uskutoční v piatok 1.apríla od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 2.apríla od 8.00 hod. do 12.00 hod. Podrobné informácie o zápise, o zameraní a činnosti školy, o ŠkVP, záujmovej činnosti a pod. sú dostupné na stránke www.budatinska.wz.cz. Ponúkame vám tiež možnosť oboznámiť sa s prácou pedagógov so žiakmi v 1. ročníku formou Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 22.3.2016 podľa nasledovného harmonogramu:

        

       Trieda

        

       1.hod.

       8.00 -8.45

        

       2.hod.

       8.55 – 9.40

        

       3.hod.

       9.55 -10.40

       I.A

       Slov. jazyk

        

        

       I.B

       Slov. jazyk

        

        

       I.C

        

       Matematika

        

       I.D

       Matematika

        

       Angl. jazyk

     • Vyhodnotenie olympiády z geografie a dejepisu
      • Vyhodnotenie olympiády z geografie a dejepisu

      • Geografická olympiáda – obvodného kola sa dňa 4.2. 2016 zúčastnili P. Ružič (5.A), M. Srdošová (7.A), T. Jurka (8.A) – 2. miesto, ktorý postupuje do krajského kola, D. Dzurišová (8.B) 6. miesto – úspešný riešiteľ

       Dejepisná olympiáda – obvodného kola v kategórii D sa dňa 9.2. zúčastnili M. Kolár (8.B) - 1. miesto, T. Jurka – 2. miesto, ktorí postupujú do krajského kola.

       Blahoželáme!

      • Karneval v ŠKD

      • Posledné fašiangové popoludnie využili deti s pani vychovávateľkami na hry a zábavu v maskách. Hala školy sa zaplnila maskami od výmyslu sveta. K dobrej nálade prispeli aj súťaže a diskotéka. fotoalbum

     • Portál pre žiakov a rodičov www.bezkriedy.sk
      • Portál pre žiakov a rodičov www.bezkriedy.sk

      • Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Nájdeš tu všetko na prípravu na písomku, alebo keď potrebuješ dohnať učivo po chorobe.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia! 

       Oznamujeme, že od pondelka 8.2. 2016  obnovuje ZŠ Budatínska 61 prevádzku školy v plnom režime. 

      • Informácie o dennom krúžkovom tábore

      • KRÚŽKOVÝ JARNÝ TÁBOR PRE DETI 22.2.2016 – 26.2.201

       Doprajte Vášmu dieťaťu zmysluplné trávenie času aj počas jarných prázdnin 2016. Naši lektori sa postarajú o Vaše dieťa od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:00.

       Tábor bude prebiehať vo všetkých bratislavských MČ.

       Najbližší tábor pre deti z MČ Petržalka bude na ZŠ Tupolevova.

       CENA: 119 EUR / týždeň

       V cene je zahrnutá strava, pitný režim a pestrý program zložený z výberu toho najlepšieho z našich krúžkov.

       Každý deň inak tematicky zameraný:

       1.deň – deti sa zahrajú na ozajstných vedcov

       2.deň – netradičné spojenie tanca s bojovým umením

       3.deň – deti sa stanú mladými elektrotechnikmi

       4.deň – dáme priestor detskej tvorivosti a rozvoju umeleckého cítenia

       5.deň – výber programu si deti zvolia sami!

       Viac informácií Vám poskytneme na:

       http://www.kruzkyvskole.sk/tabor/

       tabor@kruzkyvskole.eu

       na tel. č. 0948 099 049

       Tím OZ Krúžky v škole

       Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 1Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 2Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 3Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 4Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 5Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 6Informácie o dennom krúžkovom tábore - Obrázok 7

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že dňa 2.2. 2016 otvoríme školu o 11.30hod., kedy začne prevádzka v školskom klube detí. Na obed je deti potrebné prihlásiť do 8.00 hod.
       V stredu 3.2. 2016 začne vyučovanie na I. stupni (1. - 4. ročník).
       Učitelia II. stupňa pokračujú v štrajku.
       Ďakujeme za pochopenie.
      • Keď vďaka biodiverzite naše mesto ožije

      • Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do kampane na propagáciu ochrany prírody pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Počas prednášky p. Domčekovej získali nové poznatky o význame biodiverzity v našom každodennom živote.  fotoalbum

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       určite máte veľa otázok, na ktoré by ste radi dostali odpovede. V piatok 29.1. o 17,00 hod bude stretnutie učiteľov, rodičov a zástupcu ISU v jedálni ZŠ Budatínska 61. 

      • Vážení rodičia!

      • Štrajk, nie je dovolenka!

       Štrajk, nie je oddych.

       Štrajk prináša problémy, ktoré pociťujú obe strany. Rodičia aj učitelia. Vzali sme na svoje plecia zodpovednosť a nesedíme so založenými rukami. Zúčastnili sme sa 25.1.2016 zhromaždenia na námestí SNP. 26.1.2016 sme diskutovali o problémoch financovania školstva v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. Stretnutia sa zúčastnili učitelia, aktivisti ISU a rodičovská verejnosť. 27.1 2016 niektorí kolegovia vycestovali na protestné zhromaždenie do Levíc podporiť levických učiteľov. Iní pripravovali príspevky do novín, informačné tabule a plánovali ďalšie akcie na obdobie štrajku.

       Vydržíme, vy-dr-ží-me!                    

        

       Vyjadrenie_rodica_k_strajku_ucitelov.docx      

        

       Vážení rodičia! - Obrázok 1Vážení rodičia! - Obrázok 2Vážení rodičia! - Obrázok 3Vážení rodičia! - Obrázok 4Vážení rodičia! - Obrázok 5Vážení rodičia! - Obrázok 6Vážení rodičia! - Obrázok 7Vážení rodičia! - Obrázok 8

        

       Vážení rodičia! - Obrázok 9Vážení rodičia! - Obrázok 10Vážení rodičia! - Obrázok 11

      • Oznam pre žiakov 8. a 9. ročníka

      • Z dôvodu neobmedzeného štrajku žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa hlásia na SŠ s talentovými odbormi, resp. na bilingválne gymnázia, si v dňoch 27. až 29.1.2016 v čase od 8,00 do 8,30 hod. vyzdvihnú záväzné prihlášky na SŠ u výchovného poradcu. Záväzné prihlášky je možné vytlačiť na internetovej stránke školy ( Lucia Želinská, kariérne poradenstvo) a vyplnené priniesť do 2.2.2016 (vrátane polročných prázdnin) v čase od 8,00 do 8,30 hod. výchovnému poradcovi.    

      • OZNAM

      • Od 26.1.2016 štrajk  v ZŠ Budatínska 61 pokračuje. Vyučovanie a výchovná činnosť v ŠKD je prerušená až do odvolania. Popoludňajšie krúžky, ktoré zabezpečujú iné organizácie budú prebiehať podľa  harmonogramu uvedenom na www.kruzky.skNa obedy do ŠJ môžete prihlásiť žiakov do  13,00 hod.  deň vopred.   Žiaci, ktorí sa neprihlásia, budú automaticky odhlásení.  Desiata je odhlásená.                                                        O všetkých zmenách týkajúcich sa štrajku budete informovaní na našej webovej stránke.

         

      • Vianočné koledovanie

      • Posledný deň pred vianočnými prázdninami už tradične patrí koledovaniu.Tak, ako naši predkovia počas Vianoc chodili z domu do domu, spievali koledy a vinšovali, dodržiavajú túto tradíciu aj žiaci našej školy. Už po 17 krát si pripravili pásmo kolied a vinšov a zaželali žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy do nového roku šťastie, zdravie, lásku a pohodu.     fotoalbum

      • Vianočná besiedka ŠKD

      • Deti zo školského klubu detí pripravili pod vedením pani vychovávateliek pestrý vianočný program. Prezentovali svoju tvorivosť a šikovnosť. Teší nás, že k dobrej atmosfére prispeli aj rodičia a starí rodičia. Účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Deti tak urobili bodku za predvianočným obdobím a rozídu sa do svojich domovov, kde strávia Vianoce a zimné prázdniny so svojimi najbližšími. Tak všetkým prajeme ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      •            Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2008, udeľuje na odporúčanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 8. januára 2016  riaditeľské voľno.                                           

       Ďakujeme a želáme krásne vianočné a novoročné sviatky.                            Mgr. Marta Režnáková

     • Olympiáda zo slovenského jazyka
      • Olympiáda zo slovenského jazyka

      • Naša škola organizovala Obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Už deviaty rok sa u nás schádzajú  víťazi školských kôl zo všetkých štátnych súkromných aj cirkevných škôl a osemročných gymnázií v Petržalke. Súťažia vo vedomostiach z oblasti jazyka, literatúry, štylistiky a rétoriky. Tento rok bol úspešný. Všetci súťažiaci boli dobre pripravení a dosiahli výborné výsledky. Našu školu reprezentovala Nina Nyiregyházska- 9. miesto a Ema Vlková 12. miesto. Ďakujeme za  reprezentáciu. fotoalbum