• Novinky

      • Petržalské obranné opevnenia

      • Mali sme návštevu!

       PhDr. Ivan Horský prišiel slovom i obrazom predstaviť projekt „Petržalské obranné opevnenia“.

       Žiaci deviateho ročníka si mali možnosť prehĺbiť, či doplniť vedomosti z histórie a spolu s mladšími žiakmi tretieho ročníka /3.A, 3.C/ sa dozvedieť, prečo vlastne opevnenia bolo treba budovať. Aké typy u nás nájdeme, že na území dnešnej Bratislavy ich bolo 15, že najmenší sa volá ropík a slúžil 2 – 7 vojakom, kým v najväčšom delostreleckom zrube pre 200 – 700 vojakov už bola aj úzkokoľajka, či studňa. Že dnes nadobúdajú nový šat a sprístupňujú sa vďaka dobrovoľníkom, aby sa NEZABUDLO! Mladší žiaci dostali omaľovánku, aby si svoj bunker mohli vymaľovať sami...

       Pútavé a poučné rozprávanie končil p. Horský slovami: „Nech nám toto slúži ako memento, aby sa už nič podobné neopakovalo. Nech už len mier vládne svetu, nech sme zdraví a šťastní!“...

       Zostáva len zatlieskať a súhlasiť...

       Ďakujeme!

       Mgr. V. Poláková

      • Prečo červená???

      • Keď chceš s nami osláviť svätého Valentína, OBLEČ SA DO ČERVENEJ!!!

       KEDY?          14.02.2018

       Venuj Valentínku aj so želaním tomu, kto je blízky TVOJMU SRDCU!!

       Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

       Valentínku dostaneš od triedneho učiteľa - vyplnenú Valentínku so želaním môžeš vhodiť do papierovej krabice na chodbe.

      • Karneval 2017

      • Na štvrtkové popoludnie sa deti tešili už niekolľko dní. Pani vychovávateľky ŠKD pre ne zorganizovali karneval. Pekne vyzdobenou halou sa niesla vrava a smiech. Masky sa predstavovali po ročníkoch a boli naozaj pestré. Všetkých potešilo aj vystúpenie tanečnej skupiny pod vedením p. vychovávateľky Čverčkovej. Do tanca sa zapojili aj masky. Fašiangy si všetci naozaj užívali.  fotoalbum

      • Lyžiarsky kurz - stretnutie s rodičmi

      • Dňa12.02.2018 sa o 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie pre rodičov záväzne prihlásených žiakov na lyžiarsky kurz. Združenie sa bude konať v IX.A triede. Účasť rodičov prihlásených žiakov je povinná.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018 sa v našej škole uskutoční v dňoch 7.4.2017 od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 8.4.2017 od 8.00 do 12.00 hod. Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s prácou vyučujúcich formou Dňa otvorených dverí podľa nasledovného rozpisu.                                                                                                                          23.3.2017 - štvrtok

        

       Trieda – vyučujúca

        

       1.hod.    8.00-8.45

        

        2.hod.  8.55-9.40

       1.A  Mgr.Danková

       Prvouka

        

       1.C  Mgr.Jurigová

       Matematika

       Slovenský jazyk

       1.D  Mgr.Moťovská

       Anglický jazyk

        

       1.B  Mgr.Wirthová

        

       Anglický jazyk

        

        

        

      • Exkurzia História súdnictva

      • Žiaci 4.A triedy s p. učiteľkou Vallovou sa zúčastnili exkurzie História súdnictva 16.-18. storočia, kde sa dozvedeli o 1. upálenej bosorke v Bratislave, o rôznych mučiacich nástrojoch, o klietke hanby. Okrem toho si prešli jednou zo "zlatých ciest" korunovácie a mali možnosť navštíviť vežu na starej radnici. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí aj o histórii Bratislavy a jej ochrane pred vpádom Turkov. Ich úsmevy svedčia o spokojnosti z tejto exkurzie.   fotoalbum

      • PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA (termín 15.1. – 19.1.2018)

      • V dňoch 15. – 19.01.2018 majú naši žiaci piateho ročníka neobvyklú možnosť zúčastniť sa netradičných vyučovacích hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy Spoznaj mňa a kultúru mojej krajiny, Tradície krajiny, Umenie, Práca v tíme, Prezentačné zručnosti, Moja cesta v živote sú primerané a prispôsobené tejto vekovej skupine. Ide o projekt EDUCATE SLOVAKIA. V rámci jedného týždňa a riadneho vyučovania každý žiak piateho ročníka absolvuje 5 vyučovacích hodín anglického jazyka v skupinách tak, ako sú rozdelení na vyučovacie hodiny anglického jazyka. Program v angličtine bude vždy realizovať medzinárodná dvojica vyučujúcich – zahraničných lektorov.

        

       Organizátor

       AIESEC Slovensko, o.z.

       Štúrova 3811 02 Bratislava

       educateslovakia(@)aiesec.sk

      • KARNEVAL

      • Karnevalová sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali aj pre našich žiakov 1. stupňa karnevalové popoludnie. Deti sa  za pomoci rodičov zmenili na rôzne masky. V hale školy sa pohybovali princezné, šašovia, vojaci, ale aj smrtky a ďaľšie zaujímavé masky. Spoločne si zatancovali a zasúťažili.  fotoalbum

      • Projekt: "Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš"

      • Takto vyzeralo projektové vyučovanie na vlastivede vo 4.B triede. Žiaci si na danú tému pripravili krásnu prezentáciu s autentickými rekvizitami - kroje rôznych regiónov Slovenska a ich súčasti. Ich prostredníctvom sa deti ocitli na Liptove, Orave, Myjave, či Spiši, dozvedeli sa, čo sú kapce, lajblík, kalap, čepiec či vlniak, ba mohli si ich aj prezrieť, pohladiť, vyskúšať.                                       Projekt bol hodnotený nielen autenticitou, ale i formou - okrem kvalitnej teoretickej časti a prezentácie i spätnou väzbou smerom k spolužiakom a hodnotnými zdrojmi: Lexikón ľudovej kultúry Slivenska, Z klenotnice Slovenska - kroje, Televízny folklórny program "Kapura", Mapa krojov Slovenska, Fotodokumentácia.                                                                                                    Projekt odprezentovali Marína Parničanová a Samuel Bako.   fotoalbum

      • Teplákový deň v škole???

      • Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ   DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie. 

        Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

      • V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.

      • Vianočné trhy vo Viedni

      • Viedeň je jedným z najúžasnejších miest v Európe na predvianočnú a vianočnú návštevu. Je to mesto s bohatou históriou a desiatkami atrakcií k videniu. Vianoce vo Viedni sú kúzelné - slávny nie je iba jeden vianočný trh, ale niekoľko z nich!

       Aj tento školský rok sa pani učiteľky Želinská, Matušková a Kubínyiová 13.12.2017 spolu so 41 žiakmi 7. - 9. ročníka vybrali na celodenný výlet do očarujúcej Viedne. Vianočné trhy, expozície v múzeu a nakupovanie si všetci skutočne užívali!

      • VIANOČNÁ BESIEDKA

      • Súčasťou predvianočnej atmosféry bola Vianočná besiedka. Bohatý program plný tanca, spevu, divadielka, hry na hudobných nástrojoch, či zábavy v podobe vianočnej reklamy pripravili s pani učiteľkami a vychovávateľkami žiaci 1. stupňa. Radosť v detských očiach bol najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave besiedky podieľali. Bodkou za všetkými vystúpeniami bol spoločný spev koledy "Tichá noc". Zážitok bol umocnený svetlom sviečok v prítmí a slzami v očiach rodičov a pedagógov. Všetkým prajeme krásne Vianoce...   fotoalbum

      • V LABORATÓRIU KIDS LAB

      • Žiaci 4.C s pani učiteľkou Moťovskou absolvovali zážitkové vyučovanie v chemickom laboratóriu Kids Lab. Počas dvoch hodín urobili 3 pokusy zamerané na zistenie obsahu vitamínu C.  fotoalbum

      • Petržalské Vianočné trhy

      • Už 5. rok sa aj Petržalka môže pochváliť svojimi vianočnými trhmi. Ich súčasťou je aj každoročná prezentácia ZŠ a ZUŠ z Petržalky pod názvom "Idú malí vinšovníci". Aj tento rok sa do nej zapojili aj deti z nášho ŠKD pod vedením p. vychovávateliek Hronskej a Čverčkovej. Ich vystúpenie malo veľký úspech.   fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       Vaše deti majú možnosť zapojiť sa do riešenia matematickej súťaže Pytagoriáda - školské kolo. Súťaž je bezplatná a traja najúspešnejší riešitelia z každého ročníka postupujú do okresného kola. Žiaci 3.,4.,5. ročníka budú riešiť 13.12. a žiaci 6.,7.,8. ročníka 14.12. 2017 v dopoludňajších hodinách.

      • Školské kolo pytagoriády

      • 7.12. sa 28 žiakov 4.ročníka a 31 žiakov 3.ročníka zapojilo do riešenia školského kola pytagoriády. V 4. ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Esterka 4.C-18 bodov, Róbert Zemánek 4.B a Ľubomír Kmec 4.C-17 bodov, Filip Pavlík 4.B a Zuzana Srnková 4.C-16 bodov, Andrej Mikuš 4.B-15 bodov. V 3.ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Kovács 3.C-20 bodov, Tomáš Sláviček 3.C-18 bodov, Dominika Bošanská 3.C-16 bodov, Simon Bystrický 3.C-15 bodov, Ela Valentová 3.A-13 bodov. Úspešnými riešiteľmi zo žiakov druhého stupňa sú: Tipary Nina, Zálešák Dušan a Posmiková Sandra z 5.A, Slávičková Laura z 5.C, Latková Lenka a Hajtmánek Jakub zo 6.A, Pažitný David zo 6.B, Ozimyová Karolína zo 7.A, Sihelský Samuel z 8.A a  Duraník Roman z 8.B.   Blahoželáme! Najúspešnejší žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

      • PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY - úžasné vystúpenie žiačikov z III.A a III.C triedy

      • Deti z III.A a III.C triedy pod vedením Bc. Veroniky Čverčkovej vystúpili v sobotu 9.12.2017 na PETRŽALSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOCH na Námestí Republiky v rámci progranu IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI.

       Kreatívne, krásne a milé vystúpenie. 

       Ďakujeme!

      • Zaujímavá ponuka pre rodičov

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme zaujímavú pokunu!

       Dňa 13.12.2017 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       BEZPEČNE NA INTERNETE (kyberšikana) v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

        

      • Historia magistra vitae

      • Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vďaka p. učiteľke RNDr. Plačkovej zapojili do dejepisnej projektovej súťaže pod názvom Historia magistra vitae - Dejiny písané vodou, ktorá sa konala na ZŠ Tupolevova. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 škôl, a to s prácami vikingských drakkarov, bájnej Atlantídy, moreplavcov, vojnových lodí, ponoriek, vodných mlynov, elektrární ...

       Pre porotu nebolo jednoduché posúdiť a rozhodnúť, kto je "najlepší", pretože každý exponát a jeho tvorca sa svojou originalitou a jedinečnosťou prihováral a utvrdzoval, že voda a človek spolu tvoria dejiny ľudskej spoločnosti.

       Naša škola získala 3 ocenenia:

       Vikingský drakkar                   -     Samuel B. (VI.B)

       Vojnová fregata                       -     Kristián K. (VII.A)

       Moreplavci 15. storočia          -     Paula T. (V.B), Natália K. (V.B), Michaela F. (V.C),

                                                               Lukáš B.(V.C)

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME!