• Novinky

      • Triedne aktívy ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v stredu - 16. januára o 17.00 hod. - 1. stupeň a o 17.15 hod. - 2. stupeň. Po krátkom spoločnom stretnutí budú prebiehať konzultácie rodičov s jednotlivými vyučujúcimi.

        

      • Krúžok anglického jazyka Start Right

      • Milí rodičia, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt start right english

        

       Naša jazyková škola International House Bratislava v spolupráci so ZŠ Budatínska realizuje priamo na pôde ZŠ krúžok anglického jazyka Start Right.

       ZÁPIS DO LETNÉHO SEMESTRA!

        

        

        

        

        

        

       Popis kurzu:

       ·         Kurz je určený  žiakom 1.- 9. ročníka

       ·         Kurz od septembra do júna, rozdelený na 2 semestre: 2x45min. týždenne

        Cena: 210 Eur na semester, platba v dvoch splátkach: jún a január ( pri prihlásení neskôr sa platí alikvotná suma)

       ·         Zahraničný kvalifikovaný lektor anglického jazyka v kombinácii so slovenským učiteľom

       ·         Vyučovanie v priestoroch ZŠ školy

       ·         Počet detí v skupine: max. 10

       ·         V cene kurzu : učebnica a pracovný zošit

       ·         Cambridgeská skúška  v 3., 5., 7. a 9.ročníku hradené školou IH.

        

       Kód kurzu/ ročník

       Trvanie

       Rozvrh

       Voľná kapacita

       Cena (eur)

       SRBU1/ prvý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda  13:20-14:05 

       6

       210

       SRBU2/ druhý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 13:20-14:05

       6

       210

       SRBU3/ tretí

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 14:15-15:00

       4

       210

       SRBU4/ štvrtý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 14:15-15:00

       4

       210

       SRBU56/ piaty a šiesty

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 15:10-15:55

       4

       210

        

       Ak sa rozhodnete Vaše dieťa zapísať do kurzu, môžete tak urobiť vyplnením prihlášky na nasledujúcom linku:

       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0V4U_mW0SPgxAm-F7jcyvYwcln5LpQLXrW_joKvFA6pIr9w/viewform

       Zápis prebieha do 25.1.2019

        

       V prípade ďalších otázok ohľadom kurzov a skúšok, prosím, kontaktujte koordinátorku pre detské kurzy  a cambridgeské skúšky: Mgr. Luciu Hudáková , tel.č. 0902 422 202  alebo mailom: ylcoordinator@ihbratislava.sk

        

       Dajte šancu Vašim deťom rásť.

      • Vianočné prázdniny

      • Vianočné prázdniny sa začínajú dňa 22.12.2018 a končia 7.1.2019, žiaci nastúpia do školy dňa 8.1.2019 (Utorok).

      • Školské kolo Pytagoriády

      • 12. decembra sa 32 žiakov 3.ročníka a 35 žiakov 4.ročníka zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Darilo sa im dobre a 14 tretiakov a 13 štvrtákov sú úspešnými riešiteľmi tohto kola. Traja najúspešneší z každého ročníka budú reprezentovať našu školu v OK Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci 2019. Sú to: 3.ročník - Daniel Laurovič 3.C, Alžbeta Cáková 3.A, Natália Vidová 3.D, Lukáš Chren 4.C, Dorota Fottová 4.C, Samuel Bizoň 4.C. Prajeme im veľa matematických úspechov.

      • Vesmírom k sníčkom

      • Dňa 10.12. strávili žiaci 2.A dopoludnie plné básní a fantázie s pani spisovateľkou Evou Ďurišovou. Čítali a kreslili planéty z knihy Vesmírom k sníčkom a kreatívne pracovali na svojich vlastných planétach. fotoalbum

        

      • Vianočná pošta

      • Žiaci 2.A triedy sa zapojili do akcie Vianočná pošta, ktorá pamätá na starých ľudí v domovoch dôchodcov.  Vyrobili pekné vianočné pozdravy a poslali ich dôchodcom do Púchova. Určite potešili ich srdiečka.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • 12.12. a 13.12.majú žiaci 3. - 8. ročníka možnosť zapojiť sa do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Traja najúspešnejší žiaci z každého ročníka postupujú do okresného kola tejto súťaže.

      • Po roku prišiel zas Mikuláš

      • A na tabuliach sa znova objavili vety: "Na svätého Mikuláša..." - veď to poznáte. Keď sa potom v okne zjavil sám Mikuláš, v triedach zneli piesne: "Mikuláš, čo v tom vreci máš?" Pre dobré detičky čokoládu. Prišiel aj čert s anjelom a všetci sa dobre bavili. Čert však mal pre istotu aj metlu. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa znova o rok.   fotoalbum

      • Informatická súťaž ibobor

      • V týždni 12. - 16. novembra sa 99 žiakov 2. - 9. ročníka zapojilo do online informatickej súťaže "ibobor".Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku a jednoduché programovanie. Žiaci súťažili v 4 vekových kategóriách

       Drobec: 2. a 3. ročník - počet súťažiacich 41 - počet úspešných riešiteľov 11: 100%nú úspešnosť dosiahol žiak 2.B Samuel Kráľ. Ďalší úspešní riešitelia: Alexander Bak, Hana Gulášová, Lukas Bystrický, Dominika Mišíková, Greta Angyalová, Juraj Paduch, Patrik Čavojský, Helena Gigič, Tomáš Urmanič, Alžbeta Cáková

       Bobrík: 4. a 5. ročník - počet súťažiacich 30 - počet úspešných riešiteľov 8: Samuel Bizoň, Daniel Javorka, Linda Déžiová, Lukáš Chren, Dorota Fottová, Dominik Felšo, Jakub Urbanovič, Tomáš Čunderlík

       Benjamín: 6. a 7. ročník - počet súťažiacich 17 - počet úspešných riešiteľov 8: Hannah Mikulová, Simona Kubicseková, Adam Haluška, Ladislav Fábry, Natália Kivoňová, Tomáš Huba, Ladislav Bališ, Vanessa Petrovičová

       Kadet: 8. a 9. ročník - počet súťažiacich 11 - počet úspešných riešiteľov 4: Ján Michal Bzdušek, Nicolas Bizoň, Matej Gurský, Roman Svoboda

       Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

        

        

      • Tvorivé nožnice

      • Žiaci 4.B a 4.C triedy absolvovali interaktívny 60 minútový program zameraný na priestorové tvarovanie papiera pomocou strihania a prekladania /kirigami/. Pod majstrovským vedením p. Karola Krčmára , výtvarníka a dizajnéra  sa vniesli do sveta Papierového kráľovstva, naučili sa vytvoriť jednoduché masky, čiapky, papierové hračky, aj vypočuť si hymnu  kráľovstva, hru na ukulele, didžeridu, píšťalku...

       Ďakujeme za tvorivý zážitok.

       Do strihania, priatelia!

       fotoalbum

      • Zasadnutie Rady rodičov

      • Vážení zástupcovia triednych aktívov ZRPŠ,

       pozývame Vás na zasadnutie Rady rodičov dňa 21.11.2018 o 16.30 v zborovni školy.

      • NOC V ŠKOLE

      • Noc z piatka na sobotu bola pre deti 2.A, 3.A, 3.C a 3.D poriadnym zážitkom. S pani učiteľkami a vychovávateľkami ju prežili v škole. Hneď po príchode každá trieda vypustila do "neba" svoj balón šťastia. Potom sa už rozlúčili s rodičmi a nastala tá pravá zábava. Prezlečení za masky tancovali, súťažili, hrali sa. Dobre padlo občerstvenie od rodičov. Až pred polnocou nastal čas na odmaskovanie a prípravu na spánok. Tomu však predchádzala "strašidelná" rozprávka. Provizórne spálne pomaly utíchali a unavené deti zaspali. Ráno dostal každý pochvalu a malý darček za odvahu a nebojácnosť. A potom sa už ponáhľali za rodičmi, aby im porozprávali o všetkých zážitkoch.  FOTOALBUM

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov

       " TESTOVANIE 5"

        

        Ďakujeme za pochopenie.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že momentálne problémy s IZK nie su zo strany školy. Riešime ich spolu s EduPage a nielen naša škola.

        

       Ďakujeme za pripomienky a trpezlivosť.

       Vedenie školy
        

      • ÚČELOVÉ CVIČENIA (ÚC_jeseň) „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 - druhý stupeň (ročníky 5. - 9.)

      • Učivo OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA slúži na integráciu vedomostí získaných a osvojených v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

       Dátum:                                   26.10.2018

       Začiatok:                                8:00 hod.

       Koniec:                                  12:35 hod.

       Oblečenie žiakov:               výstroj - športová (turistická obuv), teplákové (šuštiakové) oblečenie, tričká (odporúčame s dlhými rukávmi), ruksak s občerstvením s dôrazom na zabezpečenie pitného režimu, karta poistenca, prípadne ešte nabitý a zapnutý mobilný telefón

       Príprava žiakov vykonaná dňa: 25.10.2018 triednymi učiteľmi

        

      • E-Testovanie 5-2018 pre piatakov

      • Vážení rodič/rodičia, oznamujeme, že dňa 5. novembra 2018 sa na ZŠ Budatínska 61 uskutoční E-Testovanie 5-2018, ktoré umožní žiakom piateho ročníka absolvovať prípravu na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka a deti tak budú mať možnosť, aby si otestovali úroveň vstupných vedomostí modernou elektronickou formou, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA. Testy sa uskutočnia v rámci vyučovania.

       Vedenie školy

      • Už sme "Budatínci"

      • 17. október bol pre našich prváčikov významný deń. Za zvukov študentskej hymny bol každý z nich veľkou ceruzkou slávnostne pasovaný za "BUDATÍNCA". Spoločne zložili sľub a prísahu, že budú usilovnými žiakmi a dobrými kamarátmi. Pani riaditeľka a zástupkyňa im odovzdali medailu a pani učiteľky  pamätný list. Po  prejdení bránou "Budatínska" sa stali "veľkáčmi". Na záver nám predviedli, čo sa doteraz naučili. Po slávnosti ich čakala minidiskotéka, chutné občersvenie a fotenie s rekvizitami.  fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

      • Vážení rodičia prvákov,

       srdečne Vás pozývame  na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU NAŠICH PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2018 o 14.15 hodine vo vestibule školy.

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 29. októbra 2018  riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov.

       Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                       Mgr. Marta Režnáková

                                                                                                 riaditeľka