• Novinky

      • Angličtina pre každého

      • Milí žiaci, rodičia, zamestnanci a priatelia školy,

       v záložke ANGLIČTINA PRE KAŽDÉHO sa nachádza zatiaľ približne 100 fráz v anglickom a slovenskom jazyku, ktoré môžu byť užitočné pre každého najmä pri cestovaní. Radi by sme však v budúcnosti postupne pridávali ďalšie frázy pre konkrétne situácie, jazykové okienko a pod. 

       Uvítali by sme preto aj rôzne zaujímavé návrhy od vás.

       V prípade, že budete chcieť doplniť nové frázy alebo iné vhodné sekcie do ANGLIČTINY PRE KAŽDÉHO, neváhajte! 

       VAŠE NÁVRHY nám môžete doručiť alebo poslať osobne, prostredníctvom dieťaťa, internetovej žiackej knižky alebo e-mailom.

       Ďakujeme všetkým!

        

       Vedenie školy

      • PRVÝ JARNÝ DEŇ???

      • OSLÁVME SPOLU NETRADIĆNE PRVÝ JARNÝ DEŃ!!!

       Jednoduché. Oblečme sa do zelenej farby dňa 20.03.2018 a užime si tento zelený deň!

        

       Informácie:

       KEDY:         20. marec 2018     

       AKO:          Obleč sa do ZELENEJ FARBY

       KTO:           Všetci žiaci a zamestnanci našej školy

       PREČO:      Aby sme SPOLOČNE oslávili PRÍCHOD JARI 

        

       Vaša škola

        

      • Jarné prázdniny

      • Prajeme všetkým žiakom príjemné strávenie JARNÝCH PRÁZDNIN, ktoré sa začínajú 3. marca a končia 11. marca 2018. Vyučovanie sa začne po prázdninách v pondelok 12. marca 2018.

      • Beseda o knihe

      • Mesiac marec patrí knihám. Aj v našej knižnici sme zorganizovali besedu o knihe spisovateľa Vincenta Šikulu "Ďuro pozdrav Ďura". Kniha bola vydaná pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín autora. Besedy sa zúčastnil pán Bebjak - majiteľ vydavateľstva Regent, v ktorom bola kniha vydaná a ilustrátor pán Martiška. V príjemnej atmosfére strávili hodinku so žiakmi 3. a 4. ročníka. Beseda skončila autogramiádou. Ďakujeme za krásny zážitok.

      • Návšteva detí z MŠ Strečnianska

      • Škôlkari sa už nevedia dočkať, kedy sa stanú prvákmi. Dnes sa prišli pozrieť do prváckych tried. Najskôr im naši prváci predviedli ako pracujú na hodine čítania a matematiky. Potom si do lavíc sadli aj škôlkari a veľmi sa  im to páčilo. Niektorí dokonca čítali zo šlabikára, či písali na tabuľu. Napokon sa s prvákmi porozprávali a rozlúčili sa. Onedlho ich čaká zápis do 1.ročníka a tak sa možno opäť stretneme.              fotoalbum

      • Večer s Thomasom Puskailerom

      • Zaujímavá akcia pre deti!!!

        

       Dňa 20.02.2018 sa o 17:00 vo Volis Academy - Štefánikova 19, Bratislava uskutoční Večer pre deti                   s Thomasom Puskailerom. 

       Pre deti je pripravená interaktívna hodina anglického a nemeckého jazyka a mnoho hier. Okrem tohoi budú mať deti šancu vyhrať zaujímavé ceny. 

      • Petržalské obranné opevnenia

      • Mali sme návštevu!

       PhDr. Ivan Horský prišiel slovom i obrazom predstaviť projekt „Petržalské obranné opevnenia“.

       Žiaci deviateho ročníka si mali možnosť prehĺbiť, či doplniť vedomosti z histórie a spolu s mladšími žiakmi tretieho ročníka /3.A, 3.C/ sa dozvedieť, prečo vlastne opevnenia bolo treba budovať. Aké typy u nás nájdeme, že na území dnešnej Bratislavy ich bolo 15, že najmenší sa volá ropík a slúžil 2 – 7 vojakom, kým v najväčšom delostreleckom zrube pre 200 – 700 vojakov už bola aj úzkokoľajka, či studňa. Že dnes nadobúdajú nový šat a sprístupňujú sa vďaka dobrovoľníkom, aby sa NEZABUDLO! Mladší žiaci dostali omaľovánku, aby si svoj bunker mohli vymaľovať sami...

       Pútavé a poučné rozprávanie končil p. Horský slovami: „Nech nám toto slúži ako memento, aby sa už nič podobné neopakovalo. Nech už len mier vládne svetu, nech sme zdraví a šťastní!“...

       Zostáva len zatlieskať a súhlasiť...

       Ďakujeme!

       Mgr. V. Poláková

      • Prečo červená???

      • Keď chceš s nami osláviť svätého Valentína, OBLEČ SA DO ČERVENEJ!!!

       KEDY?          14.02.2018

       Venuj Valentínku aj so želaním tomu, kto je blízky TVOJMU SRDCU!!

       Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

       Valentínku dostaneš od triedneho učiteľa - vyplnenú Valentínku so želaním môžeš vhodiť do papierovej krabice na chodbe.

      • Karneval 2017

      • Na štvrtkové popoludnie sa deti tešili už niekolľko dní. Pani vychovávateľky ŠKD pre ne zorganizovali karneval. Pekne vyzdobenou halou sa niesla vrava a smiech. Masky sa predstavovali po ročníkoch a boli naozaj pestré. Všetkých potešilo aj vystúpenie tanečnej skupiny pod vedením p. vychovávateľky Čverčkovej. Do tanca sa zapojili aj masky. Fašiangy si všetci naozaj užívali.  fotoalbum

      • Lyžiarsky kurz - stretnutie s rodičmi

      • Dňa12.02.2018 sa o 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie pre rodičov záväzne prihlásených žiakov na lyžiarsky kurz. Združenie sa bude konať v IX.A triede. Účasť rodičov prihlásených žiakov je povinná.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018 sa v našej škole uskutoční v dňoch 7.4.2017 od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 8.4.2017 od 8.00 do 12.00 hod. Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s prácou vyučujúcich formou Dňa otvorených dverí podľa nasledovného rozpisu.                                                                                                                          23.3.2017 - štvrtok

        

       Trieda – vyučujúca

        

       1.hod.    8.00-8.45

        

        2.hod.  8.55-9.40

       1.A  Mgr.Danková

       Prvouka

        

       1.C  Mgr.Jurigová

       Matematika

       Slovenský jazyk

       1.D  Mgr.Moťovská

       Anglický jazyk

        

       1.B  Mgr.Wirthová

        

       Anglický jazyk

        

        

        

      • Exkurzia História súdnictva

      • Žiaci 4.A triedy s p. učiteľkou Vallovou sa zúčastnili exkurzie História súdnictva 16.-18. storočia, kde sa dozvedeli o 1. upálenej bosorke v Bratislave, o rôznych mučiacich nástrojoch, o klietke hanby. Okrem toho si prešli jednou zo "zlatých ciest" korunovácie a mali možnosť navštíviť vežu na starej radnici. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí aj o histórii Bratislavy a jej ochrane pred vpádom Turkov. Ich úsmevy svedčia o spokojnosti z tejto exkurzie.   fotoalbum

      • PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA (termín 15.1. – 19.1.2018)

      • V dňoch 15. – 19.01.2018 majú naši žiaci piateho ročníka neobvyklú možnosť zúčastniť sa netradičných vyučovacích hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy Spoznaj mňa a kultúru mojej krajiny, Tradície krajiny, Umenie, Práca v tíme, Prezentačné zručnosti, Moja cesta v živote sú primerané a prispôsobené tejto vekovej skupine. Ide o projekt EDUCATE SLOVAKIA. V rámci jedného týždňa a riadneho vyučovania každý žiak piateho ročníka absolvuje 5 vyučovacích hodín anglického jazyka v skupinách tak, ako sú rozdelení na vyučovacie hodiny anglického jazyka. Program v angličtine bude vždy realizovať medzinárodná dvojica vyučujúcich – zahraničných lektorov.

        

       Organizátor

       AIESEC Slovensko, o.z.

       Štúrova 3811 02 Bratislava

       educateslovakia(@)aiesec.sk

      • KARNEVAL

      • Karnevalová sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali aj pre našich žiakov 1. stupňa karnevalové popoludnie. Deti sa  za pomoci rodičov zmenili na rôzne masky. V hale školy sa pohybovali princezné, šašovia, vojaci, ale aj smrtky a ďaľšie zaujímavé masky. Spoločne si zatancovali a zasúťažili.  fotoalbum

      • Projekt: "Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš"

      • Takto vyzeralo projektové vyučovanie na vlastivede vo 4.B triede. Žiaci si na danú tému pripravili krásnu prezentáciu s autentickými rekvizitami - kroje rôznych regiónov Slovenska a ich súčasti. Ich prostredníctvom sa deti ocitli na Liptove, Orave, Myjave, či Spiši, dozvedeli sa, čo sú kapce, lajblík, kalap, čepiec či vlniak, ba mohli si ich aj prezrieť, pohladiť, vyskúšať.                                       Projekt bol hodnotený nielen autenticitou, ale i formou - okrem kvalitnej teoretickej časti a prezentácie i spätnou väzbou smerom k spolužiakom a hodnotnými zdrojmi: Lexikón ľudovej kultúry Slivenska, Z klenotnice Slovenska - kroje, Televízny folklórny program "Kapura", Mapa krojov Slovenska, Fotodokumentácia.                                                                                                    Projekt odprezentovali Marína Parničanová a Samuel Bako.   fotoalbum

      • Teplákový deň v škole???

      • Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ   DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie. 

        Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

      • V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.

      • Vianočné trhy vo Viedni

      • Viedeň je jedným z najúžasnejších miest v Európe na predvianočnú a vianočnú návštevu. Je to mesto s bohatou históriou a desiatkami atrakcií k videniu. Vianoce vo Viedni sú kúzelné - slávny nie je iba jeden vianočný trh, ale niekoľko z nich!

       Aj tento školský rok sa pani učiteľky Želinská, Matušková a Kubínyiová 13.12.2017 spolu so 41 žiakmi 7. - 9. ročníka vybrali na celodenný výlet do očarujúcej Viedne. Vianočné trhy, expozície v múzeu a nakupovanie si všetci skutočne užívali!

      • VIANOČNÁ BESIEDKA

      • Súčasťou predvianočnej atmosféry bola Vianočná besiedka. Bohatý program plný tanca, spevu, divadielka, hry na hudobných nástrojoch, či zábavy v podobe vianočnej reklamy pripravili s pani učiteľkami a vychovávateľkami žiaci 1. stupňa. Radosť v detských očiach bol najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave besiedky podieľali. Bodkou za všetkými vystúpeniami bol spoločný spev koledy "Tichá noc". Zážitok bol umocnený svetlom sviečok v prítmí a slzami v očiach rodičov a pedagógov. Všetkým prajeme krásne Vianoce...   fotoalbum

      • V LABORATÓRIU KIDS LAB

      • Žiaci 4.C s pani učiteľkou Moťovskou absolvovali zážitkové vyučovanie v chemickom laboratóriu Kids Lab. Počas dvoch hodín urobili 3 pokusy zamerané na zistenie obsahu vitamínu C.  fotoalbum