• Novinky

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky. 

       Nuž milí prváci a všetci žiaci - prajeme vám veľa tvorivosti, úspechov a radosti počas celého školského roka.

      • OZNAM PRE RODIČOV ALE AJ DETI


      • Vyučovanie 4. a 5. septembra 2018: 

       utorok, streda    
       1.stupeň-  4 hodiny do 11:40
       2.stupeň-  5 hodín   do 12:35
       V utorok 4.9.2018 prvé dve vyuč. hodiny triednické hodiny, zvyšné vyučovacie hodiny - preberanie učebníc pre triedy - doplnenie podľa možností a potrieb žiakov.

       Vedenie školy

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Začiatok školského roka pre žiakov 2. - 9. ročníka bude 3.9.2018 o 8.30 hodine. Žiaci pôjdu do svojich tried podľa označenia. Budú mať prvú triednicku hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Ich prvé stretnutie skončí o 9.45 hodine.

       Slávnostné privítanie prvákov bude vo vestibule školy o 9.00 hodine. Deti spolu s rodičmi potom pôjdu do svojich tried. Rodičia dostanú prvé potrebné informácie od triednych učiteľov.

       ŠKD bude v prevádzke ráno od 6.00 hodiny a tiež po slávnostnom otvorení školského roka.

       Obedy v ŠJ sa budú podávať o 11.00 hodine.

       Prajeme všetkým žiakom a ich rodičom úspešné vykročenie do nového školského roka.

        

      • Spevácky zbor SUPERAR

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

       Účasť na programe SUPERAR je bezplatná a deti nemusia spĺňať žiadne vstupné kritériá. Jedinou dôležitou vecou je pravidelná účasť na nácvikoch.

       Skúšky zboru sú v utorok a štvrtok od 14,45 do 16,45 v priestoroch CZŠ Narnia, neďaleko našej školy.

       O organizácii SUPERAR, ktorá má svoju základňu vo Viedni sa môžete dozvedieť viac na www.facebook.com/superarsk a čoskoro aj na internetovej stránke www.superar.sk (zatiaľ si môžete pozrieť www.superar.eu).

      • MAKSÍK

      • Vážení rodičia,

       aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 2. - 4. ročníka zapojiť do matematickej súťaže Maksík. Súťaž organizuje Talentida. Má 5 kôl, žiaci riešia úlohy doma. Poplatok na celý školský rok je 9,50€. Súťažiť môže aj dvojica, v tom prípade platia štartovné na polovicu. Žiaci sa prihlasujú zaplatením štartovného triednej učiteľke alebo zástupkyni pre 1. stupeň. Následne dostanú úlohy a odpovedník 1.kola.

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Didaktické hry a Účelové cvičenie OŽZ sa pre nepriaznivú predpoveď počasia na piatok presúvajú na pondelok 25.6. V piatok sa budú žiaci učiť podľa rozvrhu.

      • V sanitke

      • V stredu dopoludnia sa školským dvorom ozývalo húkanie sanitky. Nie, nestal sa žiaden úraz. To len pracovníci ZZS prišli žiakom 1. stupňa "predstaviť" sanitné vozidlo s kompletnou prístrojovou technikou, ktoré sa používa pri ich zásahoch. Pani doktorka Turanovičová a jej kolegovia Martin Dobrovodský a David Vlasatý podrobne oboznámili deti s prístrojovým vybavením sanitky - ako je monitoring vitálnych funkcií, EKG, defibrilátor, ambuvak na umelé dýchanie, vákuový madrac a ďaľšie. Dozvedeli sa aj o spôsobe komunikácie s operačným strediskom pomocou vysielačky, či rádiostanice. Každý si chcel vyskúšať aj svetelné a zvukové zariadenie vozidla. 

       Ďakujeme za veľmi poučný a zaujímavý zážitok.  fotoalbum

      • Angličtina na ZŠ Budatínska v šk. r. 2018/2019 - Start Right - ponuka krúžkov a letných kurzov angličtiny, tj. denné letné tábory pre deti a teenagerov

      • IH_B.jpg

        

       Milí rodičia, 

       naši žiaci môžu získať skúsenosť so živým anglickým jazykom aj vďaka lektorom INTERNATIONAL HOUSE BRATISLAVA. Môžete ich prihlásť na krúžok, ktorý sa bude realizovať na ZŠ Budatínska v budúcom školskom roku 2018/2019. 

       START RIGHT program  je vyučovanie anglického jazyka na základných školách pre žiakov prvého až deviateho ročníka.

       V súčasnosti  sa vyučuje viac ako 700 žiakov na 17 partnerských školách v Bratislave, teda aj na ZŠ Budatínska.

       Deti získajú cambridgeský certifikát, ktorý im plne hradí jazyková škola IH.

        

       LETO S ANGLIČTINOU
       Doprajte svojim deťom krásne a užitočne prežité prázdniny s IH Bratislava.

       Pre menších je pripravený, rovnako ako po minulé roky, denný letný tábor s angličtinou. Starších môžu zaujať poldenný kurz angličtiny a celodenný tábor
       "Stay cool in a hot summer!".


       Vaše deti sa budú nielen baviť, ale budú sa baviť po anglicky.

       Denné letné tábory                                                          

       (7-12 roční)

       Zľava 10% pre našich žiakov

        

       Poldenné letné kurzy (12-16r.) a

       Celodenný tábor pre tínedžerov

        

       Viac informácií a ceny kurzov tu:

       https://www.ihbratislava.sk/sk/anglictina-pre-deti-a-tinedzerov/anglictina-na-zs-start-right

        

       Deti môžete zapísať do krúžku - kurzu na školský rok 2018/2019

       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0V4U_mW0SPgxAm-F7jcyvYwcln5LpQLXrW_joKvFA6pIr9w/viewform

      • OFN Petržalka 2018

      • Od 4.6. do 9.6. sa 31 žiakov 1. stupňa zapojilo do 6 disciplín OFN. Boli to víťazi školského kola, ktorí sa usilovali čo najlepšie reprezentovať našu školu na Olympijskom festivale nádejí Petržalky. Počas 6 dní si zmerali sily s ostatnými športovcami v Petržalke v cyklistike, vybíjanej, plávaní, atletike, minibasketbale a výtvarnej súťaži. Medailové umiestnenie sme dosiahli v plávaní jednotlivcov i plaveckej štafete a v bežeckej štafete. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa športových úspechov aj v budúcnosti. fotoalbum

      • Výlet do ZOO Zlín

      • 5.6. sa deti 2.C a 1.B s pani učiteľkami vybrali na výlet. Klimatizovaný autobus ich odviezol do nádhernej ZOO v Zlíne. Okrem prehliadky zvierat si zašantili v lanovom parku, najedli a napili dosýta. Na záver ich po ZOO povozil tigrový vláčik. Podvečer sa všetci spokojní vrátili domov.  fotoalbum

      • Skrátené vyučovanie!!!

      • Z dôvodu vysokých teplôt bude od 05.06.2018 do odvolania skrátené vyučovanie nasledovne:

       1. vyuč. hod. 08:00 do 08:35 (10 min. prestávka - desiata)

       2. vyuč. hod. 08:45 do 09:20 ( 5 min. prestávka)

       3. vyuč. hod. 09:25 do 10:00 (10 min. prestávka)

       4. vyuč. hod. 10:10 do 10:45 ( 5 min. prestávka)

       5. vyuč. hod. 10:50 do 11:25 ( 5 min. prestávka)

       6. vyuč. hod. 11:30 do 12:05 ( 5 min. prestávka)

      • Exkurzia v RTVS

      • Dňa 18.mája 2018 boli deti z 1.D triedy na exkurzii v RTVS. Navštívili štúdio Správ, strižňu, stretli sa s redaktormi, boli v štúdiu Trpaslíkov a u Fidlibúma. Naši prváci požičali svoje hlasy postavičkám v rozprávke Sofia, pod vedením p. Michala Domongoša v dabingovom štúdiu. Budeme ich počuť v 29. časti tejto kreslenej rozprávky, ktorú Jednotka odvysiela počas Vianoc. Deti boli z návštevy RTVS nadšené. fotoalbum

      • Zaujímavá ponuka na leto

       • angličtina
       • nemčina
       • španielčina
       • francúzština

       Denné tábory www.jazykoveprazdniny.sk 

       V cene zahrnuté: Strava 3 x denne Pitný režim Starostlivosť kvalifikovaných lektorov od 8 do 18 hod. Tričko Lekcií výučby Učebné materiály Štefaniková 19 Bratislava bohatý program /Laser arena, Bibiana/

      • Výlet na farmu

      • 11. mája žiaci 2.C a 1.B navštívili gazdovskú farmu Abeland v Lozorne. Oboznámili sa s tradičnými remeslami, chovom domácich zvierat, pestovaním plodín a tradičným životom v prírode. Vlastnoručne upiekli domáci kváskový chlieb v klasickej peci a modelovali výrobky z hliny. Najviac ich však potešila krátka jazda na koníku.   fotoalbum

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ BUDATÍNSKA 61

      • Od 01.05. 2018 zmena čísla účtu:

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Stravné sa platí vždy do konca predchádzajúceho mesiaca, teda poštové poukážky za MÁJ 2018 treba uhradiť do konca apríla 2018 a za JÚN 2018 ich treba uhradiť do 31.mája 2018.

       Starý účet bude k 31.05.2018 zrušený.

       Platby uhradené na starý účet po termíne 31.05.2018 vám budú vrátené na účet t.j. nebudete mať uhradenú stravu.

       Ďakujeme za pochopenie

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy z organizačných dôvodov.riaditeľské voľno dňa 07.05.2018 (pondelok).

       Dňa 07.05.2018 bude žiakom školy odhlásená desiata a obed. 

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 09..05.2018 (streda).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy