• Novinky

      • DEŇ ZEME

      • Deň Zeme si pripomíname od roku 1970.

       Na našej škole sme dnešný deň venovali environmentálnym aktivitám, ktoré mali za cieľ prehĺbiť znalosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

      • Apríl - mesiac lesov

      • Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom aj našim zamestnancom, že sa v 13. týždni zapojili do zberu papiera. Podarilo sa naplniť kontajner a skoro dve tony starého papiera smerujú na recykláciu. Sme radi, že práve apríl, ktorý si pripomíname od roku 1952 ako mesiac lesov, sme zahájili týmto environmentálnym počinom. Nešlo o súťaž, ale teší nás, že sa spomedzi našich tried našlo zopár rekordérov. Prvé miesto obsadila trieda VII. A, ktorá odovzdala 304,5 kg, druhé miesto patrí triede I. D s 287 kg a na tretie miesto sa dostala trieda IV. A so 184,5 kg.

       ĎAKUJEME!