• Novinky

      • VAŠE 2% POMÔŽU ŠKOLE

      • Vážení rodičia, zamestnanci, sympatizanti, vážime si vašu pomoc, vďaka ktorej sme v minulosti mohli zrealizovať viacero projektov smerujúcich k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizácii vybavenia školy.

       Veríme, že nám aj tento rok zachováte priazeň a venujete podiel zaplatenej dane nášmu rodičovskému združeniu (informáciu z Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb, teda oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane, nájdete v priloženom súbore Registracia.pdf).

       Pripájame editovateľné tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (príjmy zo závislej činnosti). Vytlačené tlačivo nájdete aj na vrátnici školy.

       E-mail na rodičovské združenie: rada.rodicov@zsbudatinska.sk

       ĎAKUJEME!

      • Svetový deň vody

      • 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol iniciovaný v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí v Rio de Janeiro. Do školy prídeme v modrom oblečení, v rámci vyučovania sa zameriame na oslavu vody a ochranu vodných zdrojov.

      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. 3. 2022 si aj naša škola pripomenie jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a to tým, že si v pondelok obujeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali by byť čo najrozdielnejšie - farbou, či veľkosťou. I tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením.

       Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar.

        

       Kolektív ZŠ Budatínska

        

      • Školské trhy na pomoc Ukrajine

      • Žiaci druhého stupňa sa podujali pomôcť svojim rovesníkom z Ukrajiny a prišli s vynikajúcim nápadom zorganizovať predajné trhy. Bolo úžasné sledovať, s akou vervou a oduševnením sa  pustili do predaja chutných koláčikov, kávičky, hračiek, kníh... . Ukázali, že majú srdiečka na správnom mieste a z mnohých sa vykľuli skryté talenty - môžeme spomenúť baristu "amatéra", od ktorého kávička chutila viac, než v top kaviarni; business manažérku, čo flexibilne prispôsobila svoju  ponuku a  za x eur ponúkala svoj záskok pri písomke, či vypracovanie domácej úlohy až po doučovanie;  predajcu toaletného papiera, ktorý vtipne dokázal predať tú najobyčajnejšiu vec za veľmi slušný peniaz..
       Áno, tieto deti si napriek svojmu veku veľmi dobre uvedomujú, že to, čo je pre nich úplnou samozrejmosťou môže momentálne ich ukrajinským rovesníkom pripadať ako malý zázrak.
       Sú úžasní, empatickí, kreatívni a sú to naši žiaci!

       Vyzbierali sme krásnych 1420 eur, ktoré sme vložili na účet organizácie UNICEF na verejnú zbierku „Modrý gombík 2022“ zameranú na pomoc ukrajinským deťom.

       ĎAKUJEME!  

      • POĎAKOVANIE

      • ĎAKUJEME VŠETKÝM ŽIAKOM I. STUPŇA ZŠ, RODIČOM A ZAMESTNANCOM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO ZBIERKY PRE UKRAJINSKÉ DETI. TEŠÍ NÁS OBROVSKÝ ZÁUJEM, KTORÝ PREKONAL NAŠE OČAKÁVANIA. TO OHROMNÉ MNOŽSTVO DAROV (ŠKOLSKÉ POTREBY, OMAĽOVÁNKY, FARBIČKY A MNOHO ĎALŠIEHO) LEN POTVRDILO, ŽE MÁME SRDCIA NA SPRÁVNOM MIESTE A V MENE DOBREJ VECI SA VIEME SPOJIŤ.

       DNES SME TÚTO POMOC "ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI" ODVIEZLI NA ZBERNÉ MIESTO Dom kultúry Zrkadlový háj Petržalka (zopár fotografií zbierky si môžete pozrieť v pripojenom súbore pdf).

       EŠTE RAZ ĎAKUJEME!