• Novinky

      • AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      • V zmysle úprav hygienicko-epidemiologických opatrení bol ministerstvom školstva aktualizovaný aj ŠKOLSKÝ SEMAFOR.  

       POZITÍVNA OSOBA IDE DO IZOLÁCIE, PRIČOM IZOLÁCIA TRVÁ 5 DNÍ OD ODOBRATIA VZORKY NA TEST ALEBO OD OBJAVENIA PRÍZNAKOV, AK SA ZA POSLEDNÝCH 24 HODÍN IZOLÁCIE NEVYSKYTLI PRÍZNAKY.
       AK BOL ČLOVEK V KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU 2 DNI PRED JEJ TESTOVANÍM ALEBO PRED OBJAVENÍM PRÍZNAKOV, NASLEDUJE KARANTÉNA. KARANTÉNA TRVÁ 5 DNÍ OD KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU, AK SA POČAS POSLEDNÝCH 24 HODÍN NEOBJAVIA KLINICKÉ PRÍZNAKY OCHORENIA.

       Prečítajte si viac: https://www.minedu.sk/data/att/21852.pdf

      • NÁSTUP ŽIAKOV PO ZIMNÝCH PRÁZDNINÁCH

      • Milí naši žiaci a rodičia, zimné prázdniny pomaly končia a blíži sa čas nástupu do školy.

       V pondelok 10. januára 2022 sa tešíme na všetkých našich žiakov I. aj II. stupňa.

       Žiaci prvého stupňa vstupujú do budovy školy hlavným vchodom, žiaci druhého stupňa bočným vchodom vyhradeným pre II. stupeň ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, ktorý si viete skontrolovať na EduPage.

       Prosíme rodičov, aby aj naďalej postupovali v zmysle platného Školského semaforu, ktorý je dostupný na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Pri prvom nástupe do školy je potrebné, aby zákonný zástupca zaslal „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ svojho dieťaťa cez EduPage triednemu učiteľovi, a to najneskôr 10.1.2022 do 7.00 hod.

       V zmysle platných hygienicko-epidemiologických opatrení každý žiak v interiéri školy, vrátane kmeňovej triedy, musí mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa). Prosíme o rešpektovanie tejto povinnosti.

       Ranný ŠKD bude v prevádzke od 6.30 hod. a poobedný ŠKD do 16.30 hod.

       Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na obedy.

       Veríme, že ste si voľno užili, starosti nechali v starom roku a do nového ste úspešne vykročili tou správnou nohou 😊

       Všetkým želáme, aby rok 2022 priniesol len dobré správy a bol rokom šťastia, zdravia a splnených prianí.

       Vedenie školy