• Novinky

      • Hygienicko-epidemiologické opatrenia

      • Milí rodičia, návštevníci a priatelia školy,

        

       vzhľadom k aktuálnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam pripomíname, že od 8.11.2021 je vstup do interiéru školy možný len s ochranných respirátorom, nakoľko sa okres Bratislava I - V ocitol v červenej farbe podľa COVID AUTOMAT-u.

       Naďalej platí, že vstupovať do školy môžete len s povolením riaditeľky školy, za podmienky vyplnenia a podpísania vyhlásenia o bezpríznakovosti. Akúkoľvek osobnú návštevu, či konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť cez EduPage, resp. e-mailom alebo telefonicky, pričom je potrebné uprednostniť dištančnú formu.

       Ďakujeme, že ste ohľaduplní k ostatným.