• Novinky

      • Začiatok školského roka - 2. až 9. ročník

      • Organizačné pokyny na dni 2.9. a 3.9.2021

        

       2.9.2021 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

       2. – 4. ročník

       Nástup o 8.15 hod. pred hlavným vchodom do školy, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021.

       Pobyt v triedach do 10.00 hod., následne o 10.30 je obed v školskej jedálni pre prihlásených žiakov.

       Prevádzka ŠKD bude od 10.00 hod. do 16.30 hod.

        

       5. – 9. ročník

       Nástup o 8.15 hod. pred bočným vchodom pre II. stupeň, kde si žiakov prevezmú triedni učitelia. Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník a prezuvky.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021.

       Pobyt v triedach do 10.00 hod., následne o 10.15 hod. je obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.

        

       3.9.2021 VYUČOVANIE V TRIEDACH S TRIEDNYMI UČITEĽMI

       2. – 4. ročník do 11.40 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

       5. – 9. ročník do 12.35 hod., následne obed v ŠJ pre prihlásených žiakov

        

       Od 3.9.2021 ŠKD ranná činnosť od 6.30 hod. a  ŠKD popoludňajšia činnosť do 16.30 hod.

        

       OD 6.9.2021 VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU HODÍN.

        

       Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka do školy (prekrytie horných dýchacích ciest – nos a ústa, ďalej len „rúško“),
       • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Začiatok školského roka - 1. ročník

      • ORGANIZAČNÉ POKYNY NA DNI 2.9. A 3.9.2021 PRE 1. ROČNÍK


       2.9.2021 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

       Nástup o 7.45 hod. pred hlavným vchodom do školy, kde si deti prevezme triedna pani učiteľka. Nie je potrebné do školy v prvý deň nosiť školskú tašku, školské potreby a prezuvky. Sprevádzať dieťa do triedy v prvý školský deň môže len jeden zákonný zástupca za podmienky vypísania a odovzdania vyhlásenia o bezpríznakovosti (viď príloha) a dodržiavania platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa / žiaka zašle zákonný zástupca cez EduPage najneskôr do 1.9.2021 (tlačivo nájdete v ponuke EduPage  Žiadosti / vyhlásenia – ikona pečiatka).

       Zoznamovanie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou v triede bude do 9.30 hod., následne o 10.00 hod. je obed v školskej jedálni pre prihlásené deti.

       Prevádzka ŠKD bude do 16.30 hod.


       3.9.2021 VYUČOVANIE V TRIEDACH S TRIEDNYMI UČITEĽMI do 10.30 hod., následne od 11.30 hod. obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.

       OD 6.9.2021 VYUČOVANIE PODĽA RIADNEHO ROZVRHU HODÍN.


       Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka do školy (prekrytie horných dýchacích ciest – nos a ústa, ďalej len „rúško“),
       • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.


       Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

      • Stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2021/2022

      • Vážení zákonní zástupcovia,


       v prípade, že máte záujem o stravovanie dieťaťa v ŠJ, vrátane individuálneho zabezpečovania diétnej stravy donáškou, prosíme vyplniť zápisný lístok.

       V prílohe nájdete aktualizovaný zápisný lístok, pokyny k stravovaniu, oznámenie o individuálnom zabezpečovaní diétnej stravy donáškou, formulár na posúdenie príjmu za účelom dotácie na stravovanie dieťaťa a oznam týkajúci sa dotácie na stravu.

       V septembri 2021 sa uhrádza plná výška stravného   I. stupeň  20 x 1,21 = 24,20 EUR                              

                                                                                           II. stupeň 20 x 1,30 = 26,20 EUR

       + paušálny poplatok za režijne náklady vo výške 10,00 EUR / na mesiac.

       Odovzdať zápisný lístok a uhradiť poplatok za september 2021 je potrebné  najneskôr do  30.8.2021

       Zapisny_listok_SJ_pri_ZS.docx

       Pokyny_k_stravovaniu.docx

       Oznamenie_o_donaske_dietnej_stravy.docx

       00_formular_na_posudenie_prijmu_s_prilohami_new.pdf

       Oznam_dotacie_vyzva_20.8.2021.docx      • Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

      • Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

       • veľký zošit bez linajok – formát A4                                                               
       • obaly na zošity a učebnice                                                                                     
       • ceruzky č.2
       • sada farbičiek                                                                                                                   
       • výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý, pohárik na vodu, nožnice, farebné papiere, lepidlo, obrus
       • telesná výchova :    cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na uloženie vecí – všetko   s vyznačeným menom                                                             
       • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, náhradné rúško                                          
       • prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným menom

        

      • Prihlasovanie detí na PCR testovanie a Ag testovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       dnešným dňom sme spustili dve prihlasovania cez EduPage. Prihlásiť svoje dieťa môžete na:

       1. prihlasovanie - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty - Ag testovanie

       2. prihlasovanie - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu - PCR testovanie kloktacími testami.

       Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoj súhlas resp. nesúhlas k týmto dvom prihláseniam zo svojho rodičovského konta.

       Ďakujeme za spoluprácu.