• Novinky

      • Pravidlá platné od 29.4.2021

      • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

      • Oznam

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme vám, že v časti B1 prvý stupeň, máme od dnešného dňa z dôvodu havárie kanalizácie dočasne odstavené sociálne zariadenia. Žiaci využívajú sociálne zariadenia v časti B3, druhý stupeň. Problém riešime v spolupráci so zriaďovateľom a veríme, že sa ho podarí čo najskôr vyriešiť.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie školy

      • Oznam k vyučovaniu od 12.4.2021

      • Vyučovanie od 12.4.2021 bude prebiehať nasledovne I. stupeň prezenčne (4 vyučovacie hodiny) a II. stupeň dištančne. Príchod do školy je podľa platného harmonogramu: 1. a 2. ročník - hlavný vchod, 3. a 4. ročník - bočný vchod.

       Pri nástupe na prezenčné vzdelávanie aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Ďakujeme všetkým zákonným zástupcom, ktorí sa rozhodli svoje dieťa zapísať na našu školu. Ak ste prihlášku podali elektronicky, nie je potrebné sa osobne dostaviť na zápis. Zápisu sa zúčastnia iba zákonní zástupcovia, ktorí takúto možnosť nemajú. Podpisovanie prihlášok bude realizované pri preberaní rozhodnutia.