• Novinky

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

        

       dištančné vzdelávanie pre I. aj II. stupeň pokračuje. O jeho skončení Vás budeme informovať.

      • Režijné náklady

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       miestne zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1.1.2021 nové VZN o zmene režijných poplatkov, ktoré sú uvedené v prílohe. Miestne zastupiteľstvo ich odôvodnilo neustálym zvyšovaním prevádzkových nákladov z dôvodu zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ.


       prispevky_rodicov_2021.docx

      • Dištančné vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       dovoľte nám popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021 a najmä veľa zdravia a sily.

       Od 11.1.2021 bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou pre I. aj II. stupeň základnej školy cez platformu MS Teams. Vyučovanie je povinné a akékoľvek nezrovnalosti prosíme konzultovať s triednou pani učiteľkou / triednym pánom učiteľom. Informácie o rozvrhoch pre I. stupeň počas dištančného vzdelávania dostanete od triednych pani učiteliek.