• Novinky

      • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 11.12.2020 sme na našej škole usporiadali online školské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. Všetci žiaci, ktorí sa školského kola zúčastnili, boli úspešnými riešiteľmi. Medzi najlepších patrili:

        

       Kategória F: 6. ročník.

       1. miesto Michaela Csá

       2. miesto Lukáš Chr

       3. miesto Klára Pad

        

       Kategória E: 7. ročník

       1. miesto Simon Bys

       2. miesto Peter Hor

        

       Kategória D: 8. ročník

       1. miesto Emma Sot

       2. miesto Hannah Mik

        

       Kategória C: 9. ročník

       1. miesto Filip Čer

       2. miesto Nikolas Bin

       3. miesto Ivana Bru

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a postupujúcim do okresného kola držíme palce, nech sa im v reprezentácii naďalej darí.

        

       Mgr. Eva Mackaničová, Mgr. Michaela Sotáková

        

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 4.12.2020 sme na našej škole dištančnou formou usporiadali 49. ročník školského kola OLYMPIÁDY Z GEOGRAFIE. Cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí a vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti.

       Na prvých troch miestach sa umiestnili:

        

       Kategória G: 5. ročník.

       1. miesto Marek Gru

       2. miesto Simona Bla

       3. miesto Alžbeta Cá

        

       Kategória F: 6-7. ročník

       1. miesto Ela An

       2. miesto Tomáš Mar

       3. miesto Simon Bys

        

       kategória E: 8-9 . ročník

       1. miesto Michal Šte

       2. miesto Emma So

       3. miesto  nebolo udelené 

        

       Všetkým, ktorí postupujú do okresného kola držíme palce. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       Mgr. Ľubica Maďarová a vedenie školy.

        

        

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 27.11.2020 sme v škole usporiadali 31. ročník školského kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich žiakov. Keďže ANGLIČTINA, tvorí neoddeliteľnú súčasť života tejto mladej generácie, každoročne je preto čoraz vyššia jazyková úroveň  našich súťažiacich. Veľmi nás potešilo, že práve v konverzácii v cudzom jazyku, jednej z aktívnych jazykových zručností, boli súťažiaci najúspešnejší.

       Jedenásť najlepších angličtinárov – reprezentantov 7. až 9. ročníka bolo testovaných v týchto jazykových schopnostiach - počúvanie s porozumením, použitie gramatiky a slovnej zásoby, čítanie s porozumením a príbeh podľa obrázka a rolová hra.

                   Víťazom

       Lare B. – kategória 1.A,

       Martinovi H. – kategória 1.B,

       ktorí postupujú na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2021, držíme palce “fingers crossed“.           

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za účasť.

       PaedDr. Jana Kubínyi, Mgr. Anna Kučerová a vedenie školy