• Novinky

      • Súťaž iBobor

      • Na našej škole prebieha informatická súťaž iBobor pre prihlásených žiakov v nasledovných dňoch:

       10.11. žiaci 2. a 3. ročníka

       11.11. žiaci 6. a 7. ročníka

       13.11. žiaci 4. a 5. ročníka

       16.11. žiaci 8. a 9. ročníka

       Prajeme veľa úspechov.

      • Zrekonštruované sociálne zariadenia

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       prednedávnom boli v našej škole zrekonštruované sociálne zariadenia v trakte B3. Veríme, že táto pozitívna zmena ovplyvní správanie našich detí. V prípade poškodenia budeme postupovať v zmysle školského poriadku a spôsobenú škodu bude musieť zákonný zástupca uhradiť. Veríme, že z nových sociálnych zariadení sa budeme tešiť čo najdlhšie.

        

        

      • LINKY POMOCI

      • Milí žiaci  a rodičia,

       vzhľadom k tomu, že sme sa opäť ocitli v tejto mimoriadnej  a  náročnej situácii, kedy sme museli prejsť na dištančné vzdelávanie, chceli  by sme Vám pripomenúť a doplniť možnosti, kam sa obrátiť v prípade, ak by ste potrebovali radu od odborníkov z radov psychológov, sociálnych pracovníkov  alebo špeciálnych pedagógov.

        V prvom rade je možné obrátiť sa  na nás ako na:

       školskú psychologičku prostredníctvom emailu (bari.korbelova@gmail.com), 

       špeciálnu pedagogičku (ondrejovicova.specialnypedagog@gmail.com)

       výchovnú poradkyňu (vp.budatinska@centrum.sk) – výber povolania

       Na týchto emailových adresách si následne môžete dohodnúť telefonickú konzultáciu,  online konzultáciu alebo Vás tiež môžeme nasmerovať k ďalším odborníkom. 

        

       Tu sú odkazy na  odporúčané linky:

        Linka detskej istoty pre deti a mládež    www.ldi.sk

                  Nonstop linka 116 111

       Online chat www.pomoc.sk denne: 18:00 – 22:00

       e-mail: potrebujem@pomoc.sk

        

       Internetová poradňa pre mladých www.ipcko.sk

        • psychlogická pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu

       alebo:

       Linka dôvery Nezábudka  www.linkanezabudka.sk

       Nonstop linka 0800 800 566

       e-mail: info@linkanezabudka.sk

        

        Pridávame aj odkaz na  stránku Ligy za duševné zdravie, kde nájdete články venované duševnému zdraviu 

        

       https://dusevnezdravie.sk/psychicke-zdravie-v-case-epidemie-vsetko-na-jednom-mieste/

        

       PrajemeVám všetkým veľa duševných a fyzických síl do ďalších dní.

        

       Školská psychologička Mgr. Barbara Korbeľová a špeciálna pedagogička Mgr. Katka Ondrejovičová

        

      • Tlačivo o bezinfekčnosti

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       v prílohe posielame nové tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné odovzdať pri vstupe žiaka do školy. V prípade, že žiak neodovzdá podpísané tlačivo, budeme Vás kontaktovať. Žiak sa nemôže zúčastniť vyučovania.

       Ak žiak dosiahol vek 10 rokov k bezinfekčnosti priloží aj Certifikát o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom.

       bezinfekcnost_pre_rodica.pdf


       Ďakujeme za porozumenie.

      • Informácie pre zákonných zástupcov

      • Základné princípy

       • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
       • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
       • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní
       •  https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/