• Novinky

      • Skúška MS TEAMS

      • Milí zákonní zástupcovia, milí žiaci, v termíne od 22.10. do 28.10.2020 prebehne medzi žiakmi a učiteľmi skúšobné pripojenie na MS Teams. Triedni učitelia budú cez edupage vopred informovať zákonných zástupcov a žiakov, kedy presne skúšobné pripojenie prebehne. Prosíme všetkých zákonných zástupcov o pripojenie svojich detí. V prípade nemožnosti pripojenia, kontaktujte  triednych učiteľov.

      • Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

      • V roku 2020 sa okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie neuskutoční. Ak by sa epidemiologická situácia zlepšila, Olympiádu v slovenskom jazyku by sme uskutočnili začiatkom roka 2021.

       O prípadnom novom termíne Vás budeme informovať začiatkom roka 2021.

       Viac informácií získate na www.iuventa.sk  - súťaže a olympiády.

      • Povinnosť nosiť rúško

      • Od 12.10.2020 z nariadenia MŠVVaŠ SR je povinné nosenie rúšok pre 1. stupeň počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (v triedach počas vyučovania). Žiaci 2. stupňa nosia rúška naďalej povinne.

      • Krúžková činnosť

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme, že na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý bol vydaný 1.10 2020 MŠVVaŠ SR, sa otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie odkladá na neurčito.