• Novinky

      • MS Teams - vyučovanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       v prvom rade by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do riešenia technických problémov s MS Teams. Úsilie sa vyplatilo, a tak Vám môžeme oznámiť, že už dnes sa v niektorých triedach uskutočnilo online vyučovanie prostredníctvom MS Teams. Zajtra by malo prebehnúť skúšobné vyučovanie v ostatných triedach II. stupňa.

       Veríme, že technické problémy sa nebudú opakovať a od utorka 3.11.2020 sa žiaci II.stupňa budú vzdelávať online.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie školy

      • Raditeľské voľno - 29.10.2020

      • Vážení zákonní zástupcovia,


       týmto Vám oznamujem, že na deň 29. október 2020 udeľujem, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiakom ZŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov súvisiacich s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.


       Ďakujem za pochopenie.
       Mgr. Marta Režnáková,
       riaditeľka školy

        

      • Jesenné prázdniny

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       týmto Vám oznamujeme, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17949:1-A1810 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       S pozdravom

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy      • NEFUNKČNOSŤ MS TEAMS

      • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že v programe MS TEAMS nastali technické problémy, na odstránení ktorých pracujeme. V pondelok 26.10. sa žiaci II. stupňa budú vzdelávať cez edupage. O ďalších postupoch Vás budeme včas informovať.

        

      • Dištančné vzdelávanie

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       od 26.10.2020 žiaci II.stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov. Upravený rozvrh dostanú žiaci a zákonní zástupcovia od triedneho učiteľa.

       Žiaci I. stupňa sa učia v škole bez akýkoľvek zmien. Na vstup do budovy školy sa bude využívať iba hlavný vchod.

       Ďakujeme za porozumenie.

      • Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

      • V roku 2020 sa okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie neuskutoční. Ak by sa epidemiologická situácia zlepšila, Olympiádu v slovenskom jazyku by sme uskutočnili začiatkom roka 2021.

       O prípadnom novom termíne Vás budeme informovať začiatkom roka 2021.

       Viac informácií získate na www.iuventa.sk  - súťaže a olympiády.

      • Povinnosť nosiť rúško

      • Od 12.10.2020 z nariadenia MŠVVaŠ SR je povinné nosenie rúšok pre 1. stupeň počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (v triedach počas vyučovania). Žiaci 2. stupňa nosia rúška naďalej povinne.

      • Krúžková činnosť

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme, že na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý bol vydaný 1.10 2020 MŠVVaŠ SR, sa otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie odkladá na neurčito.