• Novinky

      • Informácie - Rodičovské konto EduPage

      • Vážení rodičia,

       prihlásenie do rodičovského konta EduPage:

       - na www stránke zsbudatinska.edupage.org  zvoľte Prihlásenie,

       - prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole,

       - ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie údaje alebo heslo",

       - môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu EduPage.

      • Informácie o jazykovej škole

      • Angličtina na ZŠ Budatínska - Start Right  zápis na školský rok 2020/2021

        

       ZŠ Budatínska v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom našej školy poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2020/2021.

       Rozvrh pre prvákov:

       Pondelok a streda  13:20 – 14:05

        

       Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

        

       Výhody angličtiny START RIGHT:

       • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe
       • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
       • učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
       • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

        

       International House Bratislava, s.r.o.

       Námestie SNP 14

       www.ihbratislava.sk

       info@ihbratislava.sk

        

        

        

        

       Mgr. Katarína Lovíšková, M.B.A.

       Managing Director
       BRATISLAVA_RGB_mensie 

       International House Bratislava, s.r.o.
       Námestie SNP 14 , 811 06 Bratislava
       IH Bratislava on Facebook

       kloviskova@ihbratislava.sk | ihbratislava.sk| +421 2 5296 2674 | +421 2 5296 2675

       International House Bratislava, s.r.o., registrovaná v Obch. reg.Okr.súdu BA I

       oddiel Sro, vložka č. 19660/B |IČO: 35772832 | IČ DPH: SK2020275697

       ciara.jpg

       International House Bratislava is a centre authorised by Cambridge Assessment English

      • Informácie pre rodičov

      • Pokyny ohľadom organizácie vyučovania v šk. roku 2020/2021 budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa na stránke školy.

       Žiaci 1.ročníka a noví žiaci dostanú čip v prvý deň školy. Prvý čip je bezplatný.

       Prihlasovacie údaje pre nových žiakov k Edupage (meno a heslo) Vám budú zaslané mailom.

      • Pokyny - jedáleň - žiaci 1.ročníka a noví žiaci

      • V prílohe nájdete dôležité pokyny týkajúce sa stravníkov v šk. roku 2020/2021.

       Prihláška je záväzná. Vyplnenú a podpísanú príhlášku TREBA vložiť do poštovej schránky školy, alebo osobne priniesť do jedálne.


       Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred./ OD SEPTEMBRA  DO  DECEMBRA 2020 /

       Obed        I. stupeň        8,20 €

       Obed        II.stupeň      10,00 €

       */trvalým príkazom                                                                        */jednorazovým bank. prevodom

       IBAN ŠJ : SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný mailom a triedu z dôvodu identifikácie platby.  Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle   02 /63829207


       4._vzor_upravy_v_zapisnych_listkoch_(1)-1(1).docx


      • Informácie - Jedáleň -žiaci v šk.roku 2019/2020

      • V prílohe nájdete dôležité pokyny týkajúce sa stravníkov aj nestravníkov v šk. roku 2020/2021.

       Prihláška je záväzná. Vyplnenú a podpísanú príhlášku TREBA vložiť do poštovej schránky školy, alebo osobne priniesť do jedálne.

       V prípade, že sa stravník  nebude stravovať, je povinnosťou zákonného zástupcu túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ, inak bude vedený ako stravník a hoci platbu nemá uhradenú, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.


       Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred./ OD SEPTEMBRA  DO  DECEMBRA 2020 /

       Obed        I. stupeň        8,20 €

       Obed        II.stupeň      10,00 €

       */trvalým príkazom                                                                        */jednorazovým bank. prevodom

       IBAN ŠJ : SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa, variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný mailom a triedu z dôvodu identifikácie platby.  Platba musí byť zrealizovaná včas t. j. do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle   02 /63829207


       PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE_plocha_(1)(1).doc