• Novinky

      • Dôležitý oznam


      • Informácia pre žiakov súťažiacich s MAKSÍKOM - druháci, tretiaci a štvrtáci.
       Termín vyplnenia online odpovedníka k úlohám posledného 5. kola súťaže MAKSÍK je predĺžený do nedele 10. 5. 2020.  
       Mgr. Eva Szolcsányiová

        

      • Prijímacie konanie na SŠ

      • Štvorročné a päťročné študijné odbory, talentové odbory (žiaci 8. a 9. ročníka)

       I.kolo - 1. a 2. termín, talentové prijímacie pohovory (prihlášky boli poslané!!!):

       Prijímacie konanie 19.5. - 30.6. 2020

       Zverejnenie kritérií prijímania riaditeľom SŠ do 7.5.2020

       Výsledky prijímacieho konania a rozhodnutie riaditeľa SŠ do 29.5.2020

       Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení po prijatí na SŠ do 4.6. 2020                                                                  (odosiela zákonný zástupca, tlačivo nájdete po kliknutí na link v dokumente ROZHODNUTIE MINISTRA)

       Zverejnenie voľných miest riaditeľom ŠŠ do 5.6. 2020

       II.kolo (pre žiakov, ktorých neprijali na žiadnu SŠ)

       Zverejnenie II.kola prijímacieho konania do 15.6.

       Prijímacie konanie do 23.6.

       Rozhodnutie riaditeľa SŠ do 25.6.

       Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení po prijatí na SŠ do 30.6. 2020                                                               (odosiela zákonný zástupca, tlačivo nájdete po kliknutí na link v dokumente ROZHODNUTIE)

       Základným kritériom prijímania sú body za známky na polročnom vysvedčení prebiehajúceho ročníka a za známky na koncoročnom vysvedčení predchádzajúceho ročníka, body za úspechy v súťažiach (podrobne viď nižšie uvedený link)

        

       Osemročné gymnáziá

       (prihlášky boli poslané!!!)

       Prijímacie konanie 15.6. - 30.6. 2020

       Zverejnenie kritérií prijímania riaditeľom SŠ do 29.5.2020

       Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné gymnáziá zverejníme dodatočne po rozhodnutí MŠ.

        

       Podrobné informácie k prijímaniu žiakov na SŠ nájdete na

       https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/