• Novinky

      • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      • Vianočné prázdniny sú od 23. decembra 2019 do 07. januára 2020. Začiatok vyučovania po prázdninách je 08.01.2020 (streda).

        

      • VIANOČNÉ TRHY

      • Milí žiaci a rodičia,

       srdečne VÁS VŠETKÝCH pozývame na vianočné trhy, ktoré sa v našej škole uskutočnia vo vestibule školy dňa 12.12.2019 vo štvrtok od 15:00 do 16:00 hodiny. Môžete si zakúpiť vianočné výrobky, čím finančne podporíte jednotlivé triedy.Ďakujeme.

        

       Vedenie školy