• Novinky

      • Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

      •  

       KONZULTAČNÉ HODINY

        

       Vážení rodičia,

       v prípade, že chcete konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky alebo máte iné otázky na vyučujúcich, dohodnite si prostredníctvom edupage správ stretnutie s konkrétnym učiteľom v čase jeho konzultačných hodín (viď príloha). Učitelia poskytujú konzultácie výhradne v určenom čase a po dohode.

      • TRIEDNE AKTÍVY OZNAM

      • Oznam pre rodičov žiakov:

       Dňa 11.9.2019 bude

        

       15:30  -  Triedny aktív 9.a triedy v učebni 9.a

       16:40  -   Plenárna schôdza v jedálni - srdečne    pozývame

       17:00  -  Triedny aktív 1. stupeň

       17:15  -  Triedny aktív 2. stupeň (neplatí pre 9.a)

       18:00  -   Rada rodičov