• Novinky

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Milí rodičia,

       Na  ZŠ Budatínska budú v školskom roku 2019/2020 prebiehať  kurzy anglického jazyka START RIGHT pre deti prvého ročníka  s jazykovou školou International House Bratislava. 

       Ponúkame Vám:

       • Individuálny prístup, skupiny max. 10 žiakov
       • Kvalifikovaný lektor anglického jazyka
       • Učebnica a cvičebnica v cene kurzu
       • progres testovanie a certifikát s percentuálnym hodnotením progresu Vášho dieťaťa na konci kurzu
       • Predtestovanie a príprava žiakov na Cambridgeské skúšky
       • Rozvrh kurzu: pondelok/ streda v čase 13.20 – 14.05                                                                                
       • Ak sa rozhodnete Vaše dieťa zapísať do kurzu, môžete tak urobiť vyplnením prihlášky  na rok 2019/2020.

       Prosím, prihlasujte sa najneskôr do 15.6.2019

        Viac informácií ku kurzom START RIGHT nájdete na našej web stránke https://ihbratislava.sk/

        V prípade ďalších otázok ohľadom kurzov, prosím, kontaktujte koordinátorku pre detské kurzy: Mgr. Luciu Hudákovú , tel.č. 0902 422 202  alebo mailom: ylcoordinator@ihbratislava.sk

        Dajte šancu Vašim deťom rásť :)

        

      • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

      • Veľká radosť!

       Tadeáš Brunovský zo VI.A triedy si "vybojoval" úžasné 1. miesto v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY.

       Veľká vďaka aj pani učiteľke Mgr. Ľudmile Bobokovej, ktorá Tadeáša perfektne pripravila.

      • NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

      • Veľký deň!!!

       Vo štvrtok 25.04.2019 sa v ZŠ Tupolevova uskutočnilo okresné kolo súťaže NOVODOBO SO SHAKESPEAROM.

       ZŠ Budatínska bola naozaj úspešná!!!

        

       Umiestnenia:

       • SPEV kategória 7. - 9. ročník:

       Sofia Maskalíková           1. miesto

        

        

       • PRÓZA kategória 5. - 6. ročník:

       Ela Valentová                  1. miesto

        

        

       • POÉZIA kategória 7. - 9. ročník::

       Bibiana Majeská               4. miesto

       Blahoželáme a ďakujeme dievčatám a pani učiteľke PaedDr, Jane Kubínyi.

        

      • ENGLISH STAR

      • V piatok 10. mája 2019 sa v školskej jedálni uskutočnila zaujímavá súťaž ENGLISH STAR. Prihlásilo sa spolu 36 detí z 1. aj 2. stupňa!!!

       Deti príšli na 7:55 hod. a po úvodných pokynoch začali písať súťažný test, ktorý trval 45 minút. Deti sa vrátili   do tried po prvej vyučovacej hodine.

       Vyhodnotenie aj s cenami očakávame do 10. júna!!!

       Ďakujeme učiteľom anglického jazyka za propagáciu súťaže, pani učiteľke Mgr. Lucii Ondrejkovej za organizáciu.

        

       Držíme palce, veríme, že testy napísali čo najlepšie!!!

      • Žiaci 4.D v ÚĽUVe

      • Žiaci zo IV.D triedy navštívili  v prvých jarných mesiacoch Školu remesiel, ktorú organizuje ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pod vedením skúsených lektoriek sa zoznámili so starými remeslami našich dávnych predkov - Slovákov, ktoré ich živili a pomáhali im spríjemňovať a skrášľovať ich príbytky.Na chvíľu sa tak stali drotármi - vyrábali z drôtu ozdobné predmety. Skúsili si, ako treba s drôtom  pracovať, aby ich ruky  vyčarovali krásne srdiečka a veľkonočné vajíčka. Popasovali sa aj s tkaním a vyrobili si ozdobné náramky. Zoznámili sa so starými krosnami, ktoré v minulosti tkali plátno a koberce. Šikovne sa popasovali aj s maľovaním na sklo, aby krásnymi obrázkami prekvapili svojich rodičov. Najviac pozornosti si zaslúžila keramika a výroba keramických výrobkov z hliny, ktorá im učarovala a pod vedením pani lektorky veľmi zaujala. Staré remeslá našich predkov žiakov  veľmi zaujali. Obohatili si svoje skúsenosti krásnymi  vlastnými výrobkami. Spoznali  šikovnosť  našich zručných predkov a sú na to veľmi hrdí.  fotoalbum