• Novinky

      • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

      • Zápis budúcich prvákov patrí k najvýznamnejším udalostiam v školskom roku. Aj tento víkend sme vo vyzdobených triedach privítali rodičov a ich deti, ktoré sa chcú stať našimi prváčikmi. Pani učiteľky si všímali, ako sú deti na vstup do prvého ročníka pripravené. Mnohé z nich čítali, kreslili, počítali, ale sa aj hrali, či pozerali rozprávku. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si vybrali práve našu školu. Tento rok ich bolo 142.

       fotoalbum

      • PLAKETA J. A. KOMENSKÉHO

      • Mestská časť Bratislava-Petržalka udelila

       PLAKETU J. A. KOMENSKÉHO

        

       pani učiteľke

       Mgr. Lucii Želinskej

       dňa 28.03.2019

        

       Za výnimočný prístup a úspechy v rozvoji tvorivosti a fantázie žiakov.

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME PANI UČITEĽKE A ĎAKUJEME!