• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRED ZÁPISOM

      • V týchto dňoch hľadajú rodičia pre svoje deti najvhodnejšiu školu, v ktorej budú chodiť do 1. ročníka. Okrem ponúk zverejnených na stránke školy im obraz o škole môže poskytnúť aj Deň otvorených dverí. Už niekoľko rokov ho pre rodičov budúcich prvákov pripravujeme aj v našej škole. Rodičia si včera mohli vybrať z ponuky otvorených hodín v 1. a 2. ročníku, školskom bazéne i ukážok činností v ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa DOD zúčastnili a tešíme sa na stretnutie na zápise do 1. ročníka.

       fotoalbum

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

      • Dňa 19.03..2019 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

       BLAHOŽELÁME

       Hane GURSKEJ zo VI.B, ktorá získala v 2. kategórii próza nádherné 2. miesto

       ADAMOVI HALUŠKOVI zo VI.B, ktorý v 2. kategórii poézia získal čestné uznanie

        

       Ďakujeme!

      • Škôlkari u prvákov

      • Blíži sa zápis detí do 1. ročníka a škôlkari sa už nevedia dočkať, kedy hračky vymenia za prvácke učebnice. Preto sme ich pozvali na návštevu k našim prvákom. 19.3. prišli deti z MŠ na Strečnianskej ulici a 20.3. z MŠ na Lietavskej ulici. Vyskúšali si, ako sa sedí v prváckych laviciach a spolu s prvákmi aj čítali, počítali, recitovali a spievali. Obzreli si aj telocvičňu a školský bazén. Boli veľmi šikovní a tak sa už tešíme na budúcich prvákov.

       fotoalbum

      • Beseda o tvorbe odpadu a recyklácii

      • Žiaci 2.A a 2.B triedy sa pomocou praktickej prednášky o tvorbe odpadu a recyklácii dozvedeli, ako veľmi našim odpadom ubližujeme prírode, zvieratám, ako máme správne triediť odpad. Dozvedeli sa, že na Slovensku vzniká veľa bezobalových predajní, ako to tam funguje, a kde všade  môžeme na obaloch ušetriť aj peniaze aj životné prostredie.  

       fotoalbum

        

        

      • Beseda s P. Stankovičom

      • 18. marca nás na  pozvanie navštívil p. Peter Stankovič.

       Vynikajúci výtvarník, ilustrátor, grafik, ktorý svojimi vtipnými, detskej duši sa prihovárajúcimi kresbami, či maľbami skrášlil nejednu žiacku učebnicu, slovník, či detskú knižku. Venuje sa i grafickému dizajnu a jeho výtvarné návrhy našli uplatnenie vo filme, či v divadle. Okrem výtvarných aktivít komponuje hudbu, píše texty, je kapelníkom skupiny A Conto...

       Preto o zvedavé otázky detí nebola núdza.

       V praktickej časti nám rád poradil, ako sa popasovať s problematikou kresby ľudskej, či zvieracej postavy, ako vyjadriť rýchlosť pri pohybe, smer vetra, tieň...

       Ďakujeme za Váš vzácny čas, maestro. Prajeme ďalšie tvorivé úspechy a veľa nadšených obdivovateľov na Vašej najbližšej výstave v Ríme, ktorú o pár dní absolvujete. Tešíme sa na ďalšie skoré stretnutie.

       Vďační žiaci 4.C triedy a zdatní výtvarníci  5.- 8.ročníka.

       fotoalbum

        

      • MAREC - MESIAC KNIHY

      • Marec sa všetkým automaticky spája s knihou. Naši žiaci si okrem čítania kníh v škole a doma pripomenuli Mesiac knihy aj rôznymi aktivitami v knižniciach.

       Triedy 3.A, 3.B a 3.D boli v knižnici na  Turnianskej ulici. Žiaci porovnávali knižku s filmom. (Harry Potter) Čítali  úryvky z knihy a následne si pozreli ukážky z filmu. 3.B trieda absolvovala besedu na tému "Ľudová rozprávka" zameranú na život a dielo Pavla Dobšinského.

       Žiaci 2.A triedy navštívili Miestu knižnicu Petržalka Prokofievova, kde sa spolu s knihou Nie je opica ako opica preniesli do sveta primátov. V úzkej spolupráci s ostatnými žiakmi sa pomocou obrázkov dozvedeli nové informácie zo sveta opíc, ich správaní a dobrodružstvách s nimi.

       4.A trieda navštívila knižnicu na Vyšehradskej ulici. Pozreli si prezentáciu na tému "Ľudová rozprávka" zameranú na život a dielo Pavla Dobšinského. V interaktívnej hre spárovali predmet vytiahnutý z kufríka s názvom rozprávky. Po prečítaní ukážky z rozprávky "O Popolvárovi" hľadali a vysvetľovali  s pani knihovníčkou archaizmy. Tejto téme bola venovaná aj záverečná súťaž s možnosťou výberu a vysvetlenia archaizmov.

       2.C trieda sa zúčastnila na besede so spisovateľkou Danou Hlavatou v knižnici na Vyšehradskej ulici. Prezentovala im svoju tvorbu. Píše bájky pre deti, ale je aj dramaturgičkou v RTVS. Porozprávala deťom o histórii relácií RTVS a činnosti dramaturgičky. Veľmi zaujímavo odpovedala na detské otázky.

       fotoalbum

      • 3.A v Bibiane

      • 5. marca boli žiaci 3.A triedy s pani učiteľkou v Bibiane. Pozreli si bábkové divadelné predstavenie "Škaredé káčatko". Po jeho skončení si mohli vyskúšať prácu s bábkami. Bolo to veľmi zaujímavé a zábavné. Zaujala ich aj "Výstava o Bauhause a malých dizajnéroch". Svoju návštevu ukončili poďakovaním a zápisom do kroniky Bibiany.

       fotoalbum

      • KARNEVAL 2019

      • V utorok popoludní sa deti z 1. stupňa rozlúčili s fašiangami. Hala školy sa zaplnila nápaditými maskami.   Deti pod vedením pani vychovávateliek a učiteliek súťažili, tancovali, hrali sa. Prežili spolu pekné poobedie.  fotoalbum

      • KARNEVAL

      • Vážení rodičia,

       karneval pre 1.stupeň sa z organizačných dôvodov presúva na utorok 5.3.2019 o 14. hodine.

      • Pomôžme spoločne škole

      • Pomôžme spoločne škole

       Rada rodičov a zástupcovia ZŠ Budatínska, by sa chceli  poďakovať všetkým rodičom a podporovateľom našej školy za príspevky, ktoré nám boli poskytnuté vo forme 2% z Vašich daní v minulom roku. Z týchto peňazí sme financovali tieto projekty:

       Zakúpenie altánkov na školský dvor

       Výmena klasických tabúľ v 6 triedach


       Zároveň by sme Vás chceli aj tento rok  požiadať o túto formu podpory. Peniaze by boli použité na dofinancovanie poslednej etapy výmeny starých klasických tabúľ a  vybavenie ďalších tried interaktívnymi tabuľami.

       Ako darovať 2% z Vašich daní?

       Všetky informácie a tlačivá a postupy nájdete na http://zsbudatinska.edupage.org/percenta2/


       TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

       Ziadost_o_pomoc_2019.docx

       Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby-1.pdf

      • Lyžiarsky kurz - oznam

      • V dňoch od 4. marca do 9. marca 2019 sa naši žiaci 6. až 9. ročníka (presne 50 žiakov) zúčastnia LYŽIARSKEHO KURZU v Oravskej Polhore spolu s pani učiteľkami Mgr. Kosteleckou, Mgr. Balážovou, Mgr. Čorbovou a pánom učiteľom Širokým.

       Prajeme všetkým vhodné počasie a príjemný pobyt.

        

      • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      • Máme úspešnú "medajlistku"!!!

        

       BLAHOŽELÁME NINKE MAJERSKEJ zo VII.B TRIEDY, ktorá

       postúpila do OKRESNÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU, kde

       dňa 16. januára vyhrala úžasné 1. miesto

        

       v KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

       dňa 13. februára získala  úžasné 3. miesto

        

        

       Ninka ĎAKUJEME!!!

      • ŠKOLSKÉ KOLO - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - žiaci 5. - 9. ročníka

      • Dňa 19.02.2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Všetci súťažiaci druhého stupňa milo prekvapili svojimi výkonmi

       NAJLEPŠIE UMIESTNENIA:

       2. kategória poézia:

       1.miesto: Adam HALUŠKA, VI.B

       2.miesto: Viktória KOLAR, V.C

       3.miesto: nebolo udelené

        

       2. kategória próza:

       1.miesto: Hana GURSKÁ, VI.B

       2.miesto: Hannah MIKULOVÁ, VI.A

       3.miesto: Barbora UHLIAROVÁ, V.B

        

       3. kategória poézia:

       1.miesto: Sofia MASKALÍKOVÁ, VIII.B

       2.miesto: Matej GURSKÝ, IX.B

       3.miesto: Bibiana MAJESKÁ, VIII.B

        

       3. kategória próza:

       1.miesto: Kristián KRAJŇANSKÝ, VIII.A

       2.miesto: Zuzana ŠIMKOVÁ, VII.B

       3.miesto: nebolo udelené

        

       Adam HALUŠKA, Hana GURSKÁ, Sofia MASKALÍKOVÁ a Kristián KRAJŇANSKÝ budú školu reprezentovať v okresnom kole.

       Ďakujeme a blahoželáme!