• Novinky

      • OZNAM

      • Vážení rodičia a žiaci, oznamujeme, že vo štvrtok dňa 31.01.2019 budú rozdávané výpisy klasifikácie za 1. polrok 2018/2019 nasledovne:

        

       ročníky 1. - 4. - počas štvrtej vyučovacej hodiny - po skončení štvrtej vyučovacej hodiny žiaci idú na obed, domov alebo do ŠKD - ako obvykle.

       ročníky 5. - 9. - počas piatej vyučovacej hodiny - po skončení piatej vyučovacej hodiny žiaci idú na obed a domov. Vedenie školy

       Polročné prázdniny sa začínajú v piatok 01.02.2019. Žiaci prídu do školy v pondelok 04.01.2019

      • Triedne aktívy ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v stredu - 16. januára o 17.00 hod. - 1. stupeň a o 17.15 hod. - 2. stupeň. Po krátkom spoločnom stretnutí budú prebiehať konzultácie rodičov s jednotlivými vyučujúcimi.