• Novinky

      • Krúžok anglického jazyka Start Right

      • Milí rodičia, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt start right english

        

       Naša jazyková škola International House Bratislava v spolupráci so ZŠ Budatínska realizuje priamo na pôde ZŠ krúžok anglického jazyka Start Right.

       ZÁPIS DO LETNÉHO SEMESTRA!

        

        

        

        

        

        

       Popis kurzu:

       ·         Kurz je určený  žiakom 1.- 9. ročníka

       ·         Kurz od septembra do júna, rozdelený na 2 semestre: 2x45min. týždenne

        Cena: 210 Eur na semester, platba v dvoch splátkach: jún a január ( pri prihlásení neskôr sa platí alikvotná suma)

       ·         Zahraničný kvalifikovaný lektor anglického jazyka v kombinácii so slovenským učiteľom

       ·         Vyučovanie v priestoroch ZŠ školy

       ·         Počet detí v skupine: max. 10

       ·         V cene kurzu : učebnica a pracovný zošit

       ·         Cambridgeská skúška  v 3., 5., 7. a 9.ročníku hradené školou IH.

        

       Kód kurzu/ ročník

       Trvanie

       Rozvrh

       Voľná kapacita

       Cena (eur)

       SRBU1/ prvý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda  13:20-14:05 

       6

       210

       SRBU2/ druhý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 13:20-14:05

       6

       210

       SRBU3/ tretí

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 14:15-15:00

       4

       210

       SRBU4/ štvrtý

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 14:15-15:00

       4

       210

       SRBU56/ piaty a šiesty

       11.2. - 28.6.2019

       pondelok/streda 15:10-15:55

       4

       210

        

       Ak sa rozhodnete Vaše dieťa zapísať do kurzu, môžete tak urobiť vyplnením prihlášky na nasledujúcom linku:

       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0V4U_mW0SPgxAm-F7jcyvYwcln5LpQLXrW_joKvFA6pIr9w/viewform

       Zápis prebieha do 25.1.2019

        

       V prípade ďalších otázok ohľadom kurzov a skúšok, prosím, kontaktujte koordinátorku pre detské kurzy  a cambridgeské skúšky: Mgr. Luciu Hudáková , tel.č. 0902 422 202  alebo mailom: ylcoordinator@ihbratislava.sk

        

       Dajte šancu Vašim deťom rásť.

      • Vianočné prázdniny

      • Vianočné prázdniny sa začínajú dňa 22.12.2018 a končia 7.1.2019, žiaci nastúpia do školy dňa 8.1.2019 (Utorok).

      • Školské kolo Pytagoriády

      • 12. decembra sa 32 žiakov 3.ročníka a 35 žiakov 4.ročníka zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Darilo sa im dobre a 14 tretiakov a 13 štvrtákov sú úspešnými riešiteľmi tohto kola. Traja najúspešneší z každého ročníka budú reprezentovať našu školu v OK Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci 2019. Sú to: 3.ročník - Daniel Laurovič 3.C, Alžbeta Cáková 3.A, Natália Vidová 3.D, Lukáš Chren 4.C, Dorota Fottová 4.C, Samuel Bizoň 4.C. Prajeme im veľa matematických úspechov.

      • Vesmírom k sníčkom

      • Dňa 10.12. strávili žiaci 2.A dopoludnie plné básní a fantázie s pani spisovateľkou Evou Ďurišovou. Čítali a kreslili planéty z knihy Vesmírom k sníčkom a kreatívne pracovali na svojich vlastných planétach. fotoalbum

        

      • Vianočná pošta

      • Žiaci 2.A triedy sa zapojili do akcie Vianočná pošta, ktorá pamätá na starých ľudí v domovoch dôchodcov.  Vyrobili pekné vianočné pozdravy a poslali ich dôchodcom do Púchova. Určite potešili ich srdiečka.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • 12.12. a 13.12.majú žiaci 3. - 8. ročníka možnosť zapojiť sa do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Traja najúspešnejší žiaci z každého ročníka postupujú do okresného kola tejto súťaže.

      • Po roku prišiel zas Mikuláš

      • A na tabuliach sa znova objavili vety: "Na svätého Mikuláša..." - veď to poznáte. Keď sa potom v okne zjavil sám Mikuláš, v triedach zneli piesne: "Mikuláš, čo v tom vreci máš?" Pre dobré detičky čokoládu. Prišiel aj čert s anjelom a všetci sa dobre bavili. Čert však mal pre istotu aj metlu. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa znova o rok.   fotoalbum