• Novinky

      • Školské kolo Pytagoriády

      • 12. decembra sa 32 žiakov 3.ročníka a 35 žiakov 4.ročníka zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Darilo sa im dobre a 14 tretiakov a 13 štvrtákov sú úspešnými riešiteľmi tohto kola. Traja najúspešneší z každého ročníka budú reprezentovať našu školu v OK Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci 2019. Sú to: 3.ročník - Daniel Laurovič 3.C, Alžbeta Cáková 3.A, Natália Vidová 3.D, Lukáš Chren 4.C, Dorota Fottová 4.C, Samuel Bizoň 4.C. Prajeme im veľa matematických úspechov.

      • Vesmírom k sníčkom

      • Dňa 10.12. strávili žiaci 2.A dopoludnie plné básní a fantázie s pani spisovateľkou Evou Ďurišovou. Čítali a kreslili planéty z knihy Vesmírom k sníčkom a kreatívne pracovali na svojich vlastných planétach. fotoalbum

        

      • Vianočná pošta

      • Žiaci 2.A triedy sa zapojili do akcie Vianočná pošta, ktorá pamätá na starých ľudí v domovoch dôchodcov.  Vyrobili pekné vianočné pozdravy a poslali ich dôchodcom do Púchova. Určite potešili ich srdiečka.

       fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • 12.12. a 13.12.majú žiaci 3. - 8. ročníka možnosť zapojiť sa do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Traja najúspešnejší žiaci z každého ročníka postupujú do okresného kola tejto súťaže.

      • Po roku prišiel zas Mikuláš

      • A na tabuliach sa znova objavili vety: "Na svätého Mikuláša..." - veď to poznáte. Keď sa potom v okne zjavil sám Mikuláš, v triedach zneli piesne: "Mikuláš, čo v tom vreci máš?" Pre dobré detičky čokoládu. Prišiel aj čert s anjelom a všetci sa dobre bavili. Čert však mal pre istotu aj metlu. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa znova o rok.   fotoalbum