• Novinky

      • Informatická súťaž ibobor

      • V týždni 12. - 16. novembra sa 99 žiakov 2. - 9. ročníka zapojilo do online informatickej súťaže "ibobor".Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku a jednoduché programovanie. Žiaci súťažili v 4 vekových kategóriách

       Drobec: 2. a 3. ročník - počet súťažiacich 41 - počet úspešných riešiteľov 11: 100%nú úspešnosť dosiahol žiak 2.B Samuel Kráľ. Ďalší úspešní riešitelia: Alexander Bak, Hana Gulášová, Lukas Bystrický, Dominika Mišíková, Greta Angyalová, Juraj Paduch, Patrik Čavojský, Helena Gigič, Tomáš Urmanič, Alžbeta Cáková

       Bobrík: 4. a 5. ročník - počet súťažiacich 30 - počet úspešných riešiteľov 8: Samuel Bizoň, Daniel Javorka, Linda Déžiová, Lukáš Chren, Dorota Fottová, Dominik Felšo, Jakub Urbanovič, Tomáš Čunderlík

       Benjamín: 6. a 7. ročník - počet súťažiacich 17 - počet úspešných riešiteľov 8: Hannah Mikulová, Simona Kubicseková, Adam Haluška, Ladislav Fábry, Natália Kivoňová, Tomáš Huba, Ladislav Bališ, Vanessa Petrovičová

       Kadet: 8. a 9. ročník - počet súťažiacich 11 - počet úspešných riešiteľov 4: Ján Michal Bzdušek, Nicolas Bizoň, Matej Gurský, Roman Svoboda

       Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

        

        

      • Tvorivé nožnice

      • Žiaci 4.B a 4.C triedy absolvovali interaktívny 60 minútový program zameraný na priestorové tvarovanie papiera pomocou strihania a prekladania /kirigami/. Pod majstrovským vedením p. Karola Krčmára , výtvarníka a dizajnéra  sa vniesli do sveta Papierového kráľovstva, naučili sa vytvoriť jednoduché masky, čiapky, papierové hračky, aj vypočuť si hymnu  kráľovstva, hru na ukulele, didžeridu, píšťalku...

       Ďakujeme za tvorivý zážitok.

       Do strihania, priatelia!

       fotoalbum

      • Zasadnutie Rady rodičov

      • Vážení zástupcovia triednych aktívov ZRPŠ,

       pozývame Vás na zasadnutie Rady rodičov dňa 21.11.2018 o 16.30 v zborovni školy.

      • NOC V ŠKOLE

      • Noc z piatka na sobotu bola pre deti 2.A, 3.A, 3.C a 3.D poriadnym zážitkom. S pani učiteľkami a vychovávateľkami ju prežili v škole. Hneď po príchode každá trieda vypustila do "neba" svoj balón šťastia. Potom sa už rozlúčili s rodičmi a nastala tá pravá zábava. Prezlečení za masky tancovali, súťažili, hrali sa. Dobre padlo občerstvenie od rodičov. Až pred polnocou nastal čas na odmaskovanie a prípravu na spánok. Tomu však predchádzala "strašidelná" rozprávka. Provizórne spálne pomaly utíchali a unavené deti zaspali. Ráno dostal každý pochvalu a malý darček za odvahu a nebojácnosť. A potom sa už ponáhľali za rodičmi, aby im porozprávali o všetkých zážitkoch.  FOTOALBUM

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov

       " TESTOVANIE 5"

        

        Ďakujeme za pochopenie.

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,
       oznamujeme, že momentálne problémy s IZK nie su zo strany školy. Riešime ich spolu s EduPage a nielen naša škola.

        

       Ďakujeme za pripomienky a trpezlivosť.

       Vedenie školy