• Novinky

      • Oznam pre rodičov všetkých žiakov

      • Vážení rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré bude vo štvrtok 13.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy. Po jeho skončení asi o 17.20 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ, na ktorých si okrem iného zvolíte nové triedne výbory. Zástupca každej triedy sa zúčastní na zasadnutí Rady rodičov o 18.00 hod. v zborovni školy.
        

      • Vzdelávacie poukazy

      • Vážení rodičia,                                                                                                                                                          dnes bol každému žiakovi vydaný Vzdelávací poukaz. Na jeho zadnej strane sú informácie o jeho uplatnení a tiež zoznam krúžkov, ktoré plánujeme viesť. Krúžok bude pracovať za predpokladu, že sa do neho prihlási minimálne 12 žiakov. Prosíme rodičov, aby po zakrúžkovaní jedného z menovaných krúžkov poukaz podpísali obidvaja zákonní zástupcovia a vrátili triednym učiteľom. Ak jeden zo zákonných zástupcov z nejakého dôvodu nemôže poukaz podpísať, informujte o tom triedneho učiteľa. Bližšie informácie môžete dostať na zasadnutí triednych aktívov dňa 13.9.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky. 

       Nuž milí prváci a všetci žiaci - prajeme vám veľa tvorivosti, úspechov a radosti počas celého školského roka.

      • OZNAM PRE RODIČOV ALE AJ DETI


      • Vyučovanie 4. a 5. septembra 2018: 

       utorok, streda    
       1.stupeň-  4 hodiny do 11:40
       2.stupeň-  5 hodín   do 12:35
       V utorok 4.9.2018 prvé dve vyuč. hodiny triednické hodiny, zvyšné vyučovacie hodiny - preberanie učebníc pre triedy - doplnenie podľa možností a potrieb žiakov.

       Vedenie školy